söndag 4 december 2011

Humanistpub på Torsdag den 8:e December


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 8:e December på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

söndag 27 november 2011

Credo diskuterar den "syndfulla" homosexualiteten.

Den kristna studentorganisationen Credo har en ganska intressant föreläsare nu på tisdag den 29:e november.

Föreläsaren Erik Johansson är en homosexuell präst i Svenska kyrkan som propagerar för celibat för alla homosexuella. Han är stark motståndare till äktenskap mellan samkönade samt engagerad i föreningen "Medvandrarna" som har rykte om sig att tro att man kan ”bota” homosexualitet.

Denne man skall nu komma och berätta om sin syn på homosexualitet för studenterna på Umeå Universitet.
Gå gärna dit och ställ dina nyfikna och kritiska frågor.

Tisdag 29 november 2011 kl. 19:00 i sal S312 i Samhällsvetarhuset.

söndag 20 november 2011

Filosofiska Föreningen diskuterar idéströmningar i muslimsk kontext”

Torsdagen den 24 november, är det möte i Filosofiska Föreningen.

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, håller ett föredrag med titeln ”Filosofiska idéströmningar i muslimsk kontext”

Sammanfattning:
De filosofiska idéströmningarnas framväxt i muslimsk idéhistoria förknippas med mötet mellan muslimska tänkare och det grekiska bildningsarvet på 700-talet e.Kr. (dvs. under det första muslimska århundradet). Muslimska tänkare lät sig influeras av grekiska tänkares föreställningar. De inkorporerade delar av dessa föreställningar med islams lärosatser. Ett arbete som innebar en hel del förvecklingar. Muslimska filosofer anklagades för att ge förnuftet företräde och söka efter rationella förklaringar bakom islams lärosatser. Kritiken mot filosofer som Ibn Sina/Avicenna (870-950) och Ibn Rushd/Averroës (1126-1198), m.fl. gick också ut på att deras aristotelisk influerade föreställningar stod i skarp kontrast med en del grundläggande föreställningar i islam. De anklagades bl.a. för att hysa en del kätterska uppfattningar. Den omfattande kritiken ledde till denna idéströmnings tillbakagång på 1100- och 1200-talen e.Kr.
Innebar denna utveckling den filosofiska idéströmningens död i muslimsk idéhistoria? Hur utvecklades den muslimska filosofin efter 1200-talet? Vilka uttryck tar filosofiska idéströmningar i den muslimska tankevärlden idag?

Sal: Dramastudion, Humanisthuset, Umeå universitet

Tid: 19:15- 21

Efter föredraget har vi eftersits i "övre pentryt". Där kommer det att finnas möjlighet till inköp av enkel förtäring till billig penning.

tisdag 8 november 2011

Diskussionskväll om "Teologisk etik och neurovetenskap" Tisdagen den 15:e November


Diskussionskväll om “Teologisk etik och neurovetenskap ”
Tisdagen den 15:e November kl.18.30 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Denna gång får vi besök av Professor Arne Rasmusson från Institutionen för Idé och Samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata under temat “Teologisk etik och neurovetenskap”.

För att få en mer detaljerad beskrivning av Arne Rasmusson och hans forskningsfält kan ni klicka här.

När: Tisdagen den 15:e November kl.18.30 -20.30
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan

Varmt Välkomna!

söndag 16 oktober 2011

Humanistpub - Torsdagen 20:e Oktober
Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 20:e Oktober på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

onsdag 28 september 2011

Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral” Tisdagen den 4:e Oktober


Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral”
Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Denna gång får vi besök av Bertil Strömberg som arbetar med Praktisk Filosofi på Institutionen för Idé och Samhällsstudier, vid Umeå Universitet.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata under temat “Naturalism, Mening och Moral”.

Som humanister ansluter vi oss till nauralismen, dvs vi menar att alla fenomen, hypoteser och observerbara händelser kan och bör förklaras med naturliga orsaker. T.ex. menar vi att vår medfödda förmåga till moraliska överväganden inte har sitt ursprung i en gudagiven sanning om vad som är rätt och vad som är fel. Men med detta synsätt, blir det då inte så att alla moraliska värderingar är helt subjektiva? - Detta ska vi bl.a. ge oss på att diskutera denna kväll.

För att få en mer detaljerad beskrivning av hans forskningsfält kan ni gärna klicka här.

När: Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 -20.30
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan

Varmt Välkomna!

Hälsar Styrelsen

måndag 19 september 2011

Humanistpub - Torsdagen 22:a SeptemberNu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 22:a September på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

onsdag 14 september 2011

Humanistreplik i VK

Oetiskt att sprida desinformation

I en tidigare debattartikel framförde vi stark kritik mot den anti-vetenskapliga rörelsen bakom “Den Förhistoriska Världen”. Kritiken handlade om deras sätt att systematiskt sprida falsk information om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran. Detta menade vi var särskilt allvarligt då den denna organisation i stor utsträckning riktar sig till barn och skolungdomar. Samtidigt kritiserade vi även organisatörerna bakom Noliamässan och Glashuset för att dom ger “Den Förhistoriska Världen” möjlighet att nå ut med sin desinformations-kampanj.

I efterföljande repliker från dels Mats Molén från “Den förhistoriska världen” (5/9) och Tage Jacobsson (1/9) blev vi då anklagade för att vilja begränsa yttrandefriheten och att inte tillåta människor att tycka och tro vad man vill. Detta är ett missförstånd, och denna anklagelse som riktades mot oss vill därför bestämt avfärda.

Vår debattartikel handlade helt enkelt inte om politik, ideologi, religiös tro, om åsikter, eller om tycke och smak. Så fort det handlar om dessa företeelser, är det av yttersta vikt att olika åsikter fritt får uttryckas och värderas lika utifrån sina argument. Detta håller vi självklart med om. Men när det gäller kunskapsläget kring evolutionsteorin finns inget att tro på eller inte tro på, och evolutionsteorin är ingen åsikt som kan jämföras med vilken åsikt som helst. Det är fakta.

Vetenskapen bottnar i välgrundade logiska, empiriska och objektiva resultat med syfte att visa oss hur världen är beskaffad, oavsett vad vi tycker eller vill tycka om den. Om vetenskapen inte överensstämmer med ens personliga övertygelser, av vilket slag de än må vara, kan inte vetenskapen beskyllas för detta. Den kan åtminstone inte betraktas som vilken åsikt i mängden som helst, och inte heller kan den förväntas stå tillbaka för att ge utrymme åt sådana. Alla åsiktsyttringar är helt enkelt inte lika relevanta för en beskrivning av verkligheten.

Ingenstans i vår ursprungliga debattartikel förespråkade vi förbud mot privatpersoner att säga något, så det är helt osant att vi vill inskränka någons yttrandefrihet.
Men vi vill bestämt hävda att det är oetiskt att sprida desinformation till barn och skolungdomar, och att Noliamässan och Glashuset har ett ansvar för att så sker, genom att ge ”Den Förhistoriska Världen” ett forum.Må hända kan man tycka att det är en demokratisk rättighet att, som på Noliamässan, med ena handen bjuda barn på saft och med den andra handen sprida desinformation. Men oetiskt är det likväl.

Lars Nilsson
Fil. Dr. Cell och Molekylärbiologi samt
Ordförande Humanisterna Umeå

Andreas Anundi
Medförfattare till boken "Skeptikerskolan - Handbok i kritiskt tänkande", driver bloggen "Tankebrott.nu" samt
panelmedlem i podradion "Skeptikerpodden"

Länk till artikeln i VK.

tisdag 30 augusti 2011

Diskussionskväll om Samarbete – från Cell till Samhälle.


Diskussionskväll om Samarbete – från Cell till Samhälle.
Måndagen den 5:e September kl.18.00 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det äntligen dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Vi startar hösten aktiviteter riktigt fint, tycker vi nog själva. Vi får nämligen besök av Patrik Lindenfors, tongivande humanist, författare till den uppmärksammade ungdomsboken "Gud finns nog inte", drivande kraft på Humanistbloggen.se, samt evolutionsbiolog i Stockholm.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata om sin senaste bok som heter “Samarbete”. Samarbete, som det beskrivs i denna bok, är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar – gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delar – oss människor. Är allt det här samarbetet i grunden samma process?

Kring denna fråga hoppas vi att vi ska få en mycket intressant kväll.

När: Måndagen den 5:e September kl.18.00 -20.00
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan


Varmt Välkomna!

Hälsar Styrelsen
genom Lars Nilsson

fredag 26 augusti 2011

Debattinlägg av Humanisterna Umeå i VK


Idag (26/8) fick Humanisterna Umeå i samarbete med Andreas Anundi (författare till boken Skeptikerskolan) in en debattartikel i VK. Här kritiserar vi kreationisterna på "Den Förhistoriska Världen" samt i viss utsträckning Noliamässan och i kulturarrangemanget Glashuset som ger dom möjlighet att sprida sina irrläror.

Vi publicerar den nu även här:

“Den Förhistoriska Världen” sprider falsk osäkerhet om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran.

Återigen har den anti-vetenskapliga rörelsen bakom “Den Förhistoriska Världen” visat upp sig och sin verksamhet på Noliamässan. År efter år står dom där och lockar till sig barn och ungdomar med sina intressanta fossil och dinosauriemodeller. De gör stor sak av att försöka verka naturvetenskapligt inriktade, men vad det hela egentligen handlar om är att systematiskt sprida falsk osäkerhet om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran och att misskreditera forskare.

Att organisatörerna bakom Noliamässan enbart bryr sig om att få intäkter från så många utställare som möjligt, utan att ifrågasätta deras agenda, kanske inte är så förvånande. Mer förvånande är dock att “Den Förhistoriska Världen” efterföljande vecka även fick möjlighet att visa upp sig i Kulturarrangemanget “Glashuset” i centrala Umeå.

Hur det första livet en gång uppstod på vår planet för ca 3,5 miljarder år sedan är fortfarande ett mysterium. Men att alla kända livsformer som nu existerar har en gemensam förfader, och att de har utvecklats via evolutionära mekanismer som naturligt urval, har bekräftats med många olika vetenskapliga metoder. Man kan nog faktiskt sträcka sig så långt som att säga att evolutionsteorin är så nära ett vetenskapligt faktum vi kan komma. Att förneka sanningshalten inom evolutionsteorin kan närmast jämföras med att förneka att Paris ligger i Frankrike, att jorden är rund, eller att Romarriket någonsin har existerat.

Men kanske är det så att organisatörerna bakom Glashuset tycker att “Den Förhistoriska Världen” är en harmlös förening som bara berikar kulturlivet? Vi vill då påpeka att de inte bara försöker föra kunskapsnivån kring människans ursprung tillbaka till tidigt 1800-tal. De försöker samtidigt systematiskt inbilla våra barn och ungdomar att den vetenskapliga metoden, som ett redskap för att få kunskap om vår värld, inte fungerar och att evolutionsbiologer har en konspiratorisk agenda bakom att sprida den påstådda lögnen om evolutionsteorin. Denna agenda skulle, enligt dom, vara att evolutionsbiologer har en ondsint drift att vilja visa människor att livet är meningslöst.

Detta är ju, som de flesta förstår, rent nonsens. Att förespråka förnuft och ett vetenskapligt synsätt på vårt ursprung handlar ju inte om att man vill predika meningslöshet. Evolutionsbiologisk forskning har ända sedan Darwins tid företrädelsevis handlat om genuin nyfikenhet kring att förstå livet och människans ursprung.

Det företrädarna för “Den Förhistoriska Världen”, försöker med är att indoktrinera barn och ungdomar i en snudd på bokstavstrogen tolkning av Bibeln, om än klädd i modernt språkbruk. Trosuppfattningen som sådan är privat och får så förbli, men att ge sken av att den har bäring i verkligheten samtidigt som man försöker misskreditera och svartmåla den vetenskap som möjliggör i princip allt av det vi, och de själva, drar nytta av i dag, det är enbart skamligt.

fredag 5 augusti 2011

Kreationister på Noliamässan - IgenHär i Umeå finns ett Kreationistmuseum som heter ” Den Förhistoriska Världen”. Detta museum drivs av Mats Molén, en av Sveriges mer kända och aktiva kreationister. Jag har själv besökt detta museum och förutom en hyfsat fin samling fossiler (vad jag kan bedöma) så var detta besök en ledsam och obehaglig uppvisning i hur starkt behovet av att sprida vetenskapsförakt kan bli hos vissa grupperingar när sanningen inte tilltalar dom. Värst är nog att se att detta museum försöker vända sig till barn och ungdomar med sin pseudovetenskapliga och föraktfulla argumentation, och ett flertal barnteckningar på en vägg vittnar om att de i viss utsträckning har lyckats med att få dit denna sårbara målgrupp.

Dessutom är det så att ”Den Förhistoriska Världen” även i år har för avsikt att närvara på Noliamässan den kommande veckan (mellan 6-14 augusti), såsom dom har gjort ett flertal gånger tidigare. Noliamässan är idag Sveriges största årliga besöksmässa som lockar över 100 000 besökare. Här skall dessa kreationister ha en utställning i Noliamässans, så kallade “Aktivitetspark”, vilket troligtvis även den riktar sig till barn och ungdomar i viss utsträckning.

Det finns all anledning för oss Humanister att hålla ögonen på dessa förvillare. Så planera gärna in ett besök på Noliamässan och granska deras argumentation.

/Lars Nilsson

torsdag 23 juni 2011

Ett litet brev till Svenska fotbollsförbundet


Till Svenska Fotbollsförbundet ,

Jag är en fotbollsförälder med tre barn som, antingen har varit med i, eller är med i, verksamheten i idrottsföreningen GUIF i Umeå. Ett flertal år har mina barn även deltagit i den s.k. ”Landslagets fotbollsskola” som denna klubb arrangerar varje sommar med er som huvudansvarig.

Det har nu kommit till min kännedom att i år har denna fotbollsskola fått besök av representanter från Svenska kyrkan. Tydligen har barnen då haft övningar kring rättvisa och människovärde. Att påminna våra barn om vikten av rättvisa och människors lika värde är naturligtvis viktigt. Men samtidigt vill jag mena att det även är viktigt att en idrottsförening förhåller sig neutral i förhållande till religion och politik. Detta trodde jag var en självklarhet i vårt sekulära och mångkulturella samhälle, och att neutralitet var av särskilt stor vikt när verksamheten framförallt riktar sig till barn och ungdomar.

Än mer viktigt att påpeka är att ingen information om detta besök verkar ha framförts till föräldrarna. Jag vill mena att om man har för avsikt att bjuda in religiösa företrädare till fotbollsläger borde man väl ändå informera föräldrarna om detta?

När jag påpekade detta för ansvarig ledare möttes jag, tråkigt nog, av fullständig oförståelse. Att jag som förälder hyste oro över kyrkans närvaro påstods till och med vara “så lågt att det inte var värt att kommentera”.

Möjligtvis förstår enskilda fotbollstränare bara inte allvaret i att blanda ihop barn- och ungdomsidrott med något som kan tolkas som religiösa ställningstaganden? Sannolikt är det nog också så att man lätt färgas av sin egen personliga ideologi, och övertygelse, i hur allvarligt man ser på detta samarbete. Därför är jag mycket intresserad av att veta hur ni på Svenska fotbollsförbundet ser på denna företeelse? Anser ni att det är viktigt att Svenska fotbollsförbundet förhåller sig neutral till Sveriges alla olika livsåskådningar, och om så är fallet, tycker ni i så fall att det är rimligt att representanter för en specifik trosuppfattning kommer och gör gruppövningar vid era fotbollsläger?

Det är väl känt att Svenska kyrkan idag slåss för sin överlevnad och mot vikande medlemstal. Men vi som föräldrar har rätt att protestera när målgruppen för kyrkans värvningsförsök utgörs av våra barn. Om Svenska kyrkan vill nå våra barn, skall dom ta kontakt direkt med föräldrarna i stället, och inte via idrottsläger utanför föräldrarnas insyn.

Hoppas ni hyser förståelse för detta.

Med Vänliga Hälsningar,
Lars Nilsson

fredag 17 juni 2011

Sekulär konfirmationPressmeddelande från Humanisterna:

Nu drar Humanisternas årliga konfirmationsläger igång. Första omgången äger rum i Höör i Skåne från den 17-23 juni.

Då svenska kyrkan måste locka med aktiviteter som vattenskidor, golf, ridning, fotboll, hockey och rollspel kommer ungdomar till Humanisternas läger för att tala om etik och moral, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rasism.

Humanisterna har, till skillnad från den kristna konfirmationen, inga krav på en trosbekännelse eller krav på att våra deltagare ska ha någon särskild uppfattning om gud. Humanisterna har alltså inga krav på att deltagarna ska vara sekulära humanister.

Humanisterna arrangerar i år tre läger. De övriga går av stapeln den 4-10 juli i Sköldinge i Södermanland samt i Höör igen den 1-7 augusti.

Den kristna konfirmationen minskar årligen i popularitet. Enligt svenska kyrkans senaste Riksrapport från 2008 har konfirmationsfrekvensen varit på stadigt nedåtgående sedan 80-talet. Det handlar om en minskning från 70 till 35 procent under denna tid. Samtidigt ökar intresset för det humanistiska alternativet.

- Vi har medvetet valt att kalla våra läger för konfirmationsläger och inte livsåskådningsläger för att vara tydliga i att det vi erbjuder är ett alternativ till den kristna konfirmationen, säger verksamhetschef Kalle Persson. Med denna tydlighet och vår humanistiska utgångspunkt hoppas vi att vår verksamhet inom snar framtid kan växa ännu mer och kunna möta den ökande efterfrågan.

Följ våra läger direkt på twitter #humkonf

torsdag 9 juni 2011

Humanistpub på Torsdag den 16:e Juni


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 16:e Juni på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

lördag 4 juni 2011

Humanisterna goes Kulturnatta


Så här såg det ut då Humanisterna Umeå deltog i Kulturnatta.

Vackert väder och skön stämning som sig bör.

måndag 30 maj 2011

Skolavslutning i kyrkan?


Nu i skolavslutningstider kommer frågan återigen upp: Ska skolavslutningen hållas i kyrkan eller inte?

Humanisternas ståndpunkt är att det vore bra om skolavslutningarna kan ske på annan plats än i kyrkan. Sverige är inte längre ett kristet land. Vi är ett sekulärt land där merparten av vår befolkning inte tror på Gud. Dessutom har vi en mångfald av livsåskådningar. Vi är muslimer, judar, buddhister, och icke troende, förutom kristna.

Samtidigt har vi förståelse för att det på somliga orter är svårt att hitta en vacker lokal som kan matcha en fin gammal kyrka. Våra kyrkor är en del av vårt kulturarv och kan erbjuda ett stämningsfullt och vackert rum. Det finns ingen anledning att på principiella grunder inte använda dessa rum.

Men givetvis ska prästen få ledigt den dagen. Han eller hon bör inte vara inblandad i skolavslutningen och inte spela någon roll i ceremonin. Rektor, lärare eller varför inte barn kan istället leda en sekulär ceremoni med tal och sång.

Tydligen är det somliga församlingar som vägrar låna ut kyrkan till skolavslutning om inte prästen får leda den. Den hållningen är oacceptabel. Vi är alla bidragsgivare till att våra gamla svenska kyrkor restaureras och hålls i gott skick. Oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller ej, betalar vi alla via skattsedeln för detta underhåll, och således bör också sekulära skolavslutningar kunna hållas i dem, om inte mer lämpade lokaler finns att tillgå.

fredag 27 maj 2011

Syndernas förlåtelse och gudsbildsrelativism


Facebook är emellanåt både trevligt, kul och intressant. Bland annat kan man få möjlighet att diskutera med vänners vänner som man inte alls egentligen känner. Jag brukar då ibland ta ton och kanske provocera lite grann för att försöka få i gång en tendens till meningsutbyte.
Nedan följer en liten facebook-diskussion (något redigerad) som startade med dop och synderna förlåtelse men mynnade ut i nåt som kanske kan kallas gudsbildsrelativism.

Person X:
Ser på TV 10 just nu. Det finns en hinduisk pilgrimsväg upp mot Himalaya. Vid en forsande bergsbäck som är helig, får man sina synders förlåtande om man tvättar/blöter huvudet lite. Kan inte låta bli att jämföra det med dopet inom den kristna världen.

Person Y:
Antagligen är det generellt i människors föreställningar att vatten renar.

Jag:
Men borde det inte krävas lite mer än att dutta vatten, för att få syndernas förlåtelse?

Person Y:
Det räcker med en dutta vatten om ens intension är djup, ångerfull och syftar till att man ändrar llivsföring... ;)

Jag:
Men det handlar ju faktiskt om att be om att få Gud förlåtelse. Att då dutta vatten ter sig fånigt. Rimligare är att offra en get som man har kär.

Person Y:
Kanske för att få frid inom sig för att åter kunna komma till gemenskapen, dvs den flock som vi är livsviktigt beroende av? I vissa synsätt är gud just det- gemenskap med de andra.

Jag:
Det var ett luddigt synsätt på Gud. Kan man verkligen hitta på vilken definition som helst på Gud?

Person Y:
Ja visst, för gud är ingenting omöjligt, varken att finnas i vilken definition som helst och att bekräfta förlåtelser, till och med förnekelse av eventuell guds existens klarar den eventuella guden av.

Jag:
Det du nog istället menar är att i människors fantasi är ingenting omöjligt.


Person Y:
Kanske gud är människors fantasi? kanske människors fantasi är gud? Finns någon verklighet utanför den upplevda? Inte vet jag. 


Jag:
Det låter spännande det du säger, men samtidigt gör du ju gudsbegreppet helt urvattnat och meningslöst. Jag skulle t.ex. istället kunna fantisera om att vi människor nog bara är datasimuleringar som nån i ett parallelt universum leker.
-Så kanske det är. Inte vet jag.

Person Y:
Det är inte lätt med definitioner, språk och eventuella överenskommelser. "jag vet inte", tycks vara ett användbart credo.

Person X:
Som jag har förstått, så har det åtminstone funnits religiösa som ansett att gud är allt, dvs att gud är universum och allt i det.

Jag:
Det blir ju i praktiken omöjligt för nån att hävda att man är ateist i fall Gud kan vara precis vad som helst. Det är ju t.ex. svårt att säga att man inte tror på Universum. Och vad finns det för anledning till att be till Universum om förlåtelse? Varför inte vända sig till sig själv, eller till sina medmänniskor i stället?

/Lars Nilsson

torsdag 19 maj 2011

Humanisterna på Kulturnatta - Lördagen 21:a Maj


Nu på Lördag, den 21:a Maj, kommer några av oss Umeåhumanister att stå nere i centrala Umeå och diskutera humanism med intresserade under det stora kulturevenemanget "Kulturnatta".

Vi uppmuntrar alla medlemmar att komma fram och snacka med oss ett tag. Eller varför inte prova på att stå där en stund med oss och samtala med våra besökare?

Vi kommer att stå vid den blå rektangeln i Rådhusparkens nordöstra hörn som syns på bilden, mellan kl. 11 - 16. (Det sydvästra hörnet har scen och tält och sånt.)

tisdag 3 maj 2011

Diskussionskväll: ” När kristna tror och humanister vet – är dialog meningsfull? ”På tisdag, den 10:e Maj, arrangerar vi ytterligare en intressant diskussionskväll på Bokcafé Pilgatan!
Inbjuden inledningstalare är Erik Lundgren, Professor i Cell och Molekylärbiologi samt troende kristen. Han kommer att tala under temat ” När kristna tror och humanister vet – är dialog meningsfull? ”.

Var: Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan
När: Tisdagen den 10:e Maj, klockan 18:30 till max ca. 20.30
Välkomna!

------
Vi vill dessutom flagga för det deltagande i ”Kulturnatta” som planerar genomföra. Det är då tänkt att vi skall stå och diskutera och informera om humanism med intresserade flanörer, nere i centrum av Umeå, under detta kulturevenemang. Detta äger rum på lördagen den 21:a maj. Då det håller på från ca. kl. 10 till 18, behöver vi vara minst 3-4 personer som hjälps åt med detta och det skulle vara trevligt om just du skulle vilja ställa upp på detta. Kanske stå där en timma eller två? Om ni tycker att detta skulle vara kul så hör av er till oss på mailadress: umea@humanisterna.se, innan den 15:e Maj.

tisdag 26 april 2011

Humanistpub på Torsdag den 28:e April


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!
Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 28:e April på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Hjärtligt Välkomna!

lördag 16 april 2011

Ateism leder inte till auktoritärt förtryck

Ludvig Grahn, styrelseledamot i Humanisterna Umeå gav idag svar på tal till ett tidigare inlägg i VK. Ett inlägg som vi redan tagit upp här på denna blogg.

Ateism leder inte till auktoritärt förtryck

Sambandet mellan auktoritär religion och förtryck å ena sidan och sekulär demokrati och frihet å den andra är mycket starkt.

Lennart Jacobson säger sig ha "tröttnat" på religionskritik. Han går (8/4) till attack mot Mats Olofssons religionskritiska krönika (under vinjetten Vinklat på ledarsidan den 6/4) och beskyller honom till och med för hets mot folkgrupp. Mats Olofsson svarar förtjänstfullt om rätten till religionskritik i ett demokratiskt samhälle.

Det som dock ytterligare kan bemötas är de sannerligen "tröttsamma" parallellerna som Jacobson drar mellan så kallat "ateistiska" diktaturer och moral samt förhållandet mellan demokrati och religion.
För att ta det i Jacobsons egen ordning:
1. I inget av de länder Jacobson räknar upp tror man heller inte på tomten. Man bryr sig dock inte om att karaktärisera dessa länder som "atomtistiska". Varför? Jo, för att ett enkelt förhållningssätt till ett påståendes sanningshalt (finns tomten? finns Gud?) har inget att göra med om man är en bra eller dålig människa.
Ateismen är ingen ideologi. Men religiösa envisas med att ta upp detta som ett argument mot ateismen. Ateism har dock lika lite med moral att göra som det faktum att Hitler och Stalin båda hade mustasch. Eller menar Jacobson att vi även ska se snett på alla män som bär mustasch?
Tvärtom, de länder som Jacobson räknar upp hade nästan undantagslöst den typ av auktoritära samhällen som karaktäriserar teokratier. Om det över huvud taget finns något som karaktäriserar ateism så är det i så fall ifrågasättande och skepsis. Problemet i dessa länder var dock inte att man var för skeptisk och ifrågasättande.

2. Vad Jacobson inte verkar känna till är att han i sin nästa lista av länder väldigt nära följer de som ständigt toppnoteras i FN:s Human Development Report för demokrati, fred, välstånd, trygghet, med mera.
Dessa stater är också några av de mest sekulariserade i världen. I samma undersökning bottennoteras länder som Afghanistan och Somalia som präglas av religiös diktatur och teokrati.

Att bevisa något, som Jacobson kräver, får nog anses som tämligen omöjligt i studier av samhällen, men det går inte att blunda för det starka sambandet mellan auktoritär religion och förtryck å ena sidan och sekulär demokrati och frihet å den andra.
Det vi definitivt kan säga är dock att det absolut inte krävs religion för att skapa ett gott samhälle och att ateism på intet sätt leder till auktoritärt förtryck. FN:s rapport föreslår snarare att förhållandet är det omvända.

Ludvig Grahn
Humanisterna

lördag 9 april 2011

Humanistiskt bokcafé på Bokcafé Pilgatan


Nu på tisdag den 12:e April kl. 18.30 har vi humanistträff på Bokcafé Pilgatan igen och vi hoppas att just DU är pigg på att komma då!

Vi fick tyvärr återbud från Eduardo Grutzky som var vår påtänkta gästinledare denna kväll. Vi hoppas kunna återkomma med en diskussionskväll tillsammans med honom längre fram.

Istället tänkte vi att vi skulle ha humanistiskt bokcafé!

Ta med en bok med någon form av humanistisk ansats och berätta för oss andra om den. Det kan vara en bok du gillade, eller kanske en bok du skulle vilja kritisera.

Förutom bokdiskussioner kan vi ju även bara helt enkelt fika och samtala om vad som helst som kännas aktuellt. Detta får bli en kväll där vi improviserar lite.

Vi kommer dessutom att ta med lite böcker till försäljning.

Välkomna kl. 18.30 till Bokcafé Pilgatan!

Hälsar styrelsen,
genom Lars Nilsson

fredag 8 april 2011

Religionskritik = Hets mot folkgrupp ?

VKs debattredaktör Mats Olofsson skrev en klok krönika häromdagen om religion, politik, yttrandefrihet och den sekulära staten.
Han skrev bland annat:
Så länge religiös övertygelse stannar vid att vara en personlig övertygelse, inga militanta krav ställs på hur andra människor ska agera och hur samhället och dess lagar ska utformas är det i sin ordning. Den som vill måste få tro lika självklart är förstås att den som inte vill det måste få låta bli.
Bägge "sidor" måste få redogöra för sin hållning. Högt och tydligt, utan att riskera repressalier.
Detta fungerar i den demokratiska sekulära staten. Där religion och politik är åtskilda och respekterar varandra men där ramarna för vad som är acceptabelt ändå fastställs av demokratiskt valda församlingar, inte av religiösa visa män.


Idag blir han, i en replik, anklagad för hets mot folkgrupp!
Det är bara en i en lång rad artiklar och följer ett visst givet mönster och måste därför uppfattas som hets mot en viss folkgrupp, de troende. Det innehåller nämligen inte saklig kritik utan är bara allmänna fördomsfulla påståenden och svepande generaliseringar om en speciell grupp människor. Det börjar faktiskt bli tröttsamt.

Mats Olofsson svarar direkt i samma inlägg.
Min text var en något uppgiven betraktelse över hur extrema företrädare för stora religioner i vissa fall uttrycker hat och i andra - som i Afghanistan nyligen (och då handlade det om islamister) - inte tvekar att låta detta gå över i dödligt våld. Artikeln var inget "utfall mot de kristna".
Religioner (och ideologier) definieras inte som folkgrupper. Man får - och ska, tycker jag - säga vad man vill om islamism, kristendom, fascism eller konservatism. Religioner och religiösa budskap får inte bli immuna mot kritik, förbjudas från att diskuteras i den offentliga debatten. 
Religionskritik är inte rasism eller otillbörlig hets, även om det runtom i världen höjs röster för att det borde vara så. Förbudet mot blasfemi - mot religionskritik - på Irland är ett sådant skrämmande exempel. Jacobssons ide om fler inskränkningar i yttrandefriheten vore direkt kontraproduktivt - inte minst globalt måste utvecklingen vara den rakt motsatta.


Detta är bara utdragna citat från denna debatt. Läs helst de kompletta inläggen som vi länkar till.

måndag 21 mars 2011

Humanistpub på Torsdag den 24:e Mars


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!
Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Då motionerna inför den årliga Humanistkongressen nyligen har kommit kanske det kan vara lämpligt att diskutera dessa.
Vi träffas Torsdagen den 24:e Mars på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Hjärtligt Välkomna! önskar Humanisterna Umeå

onsdag 16 mars 2011

Humanistiskt livssynsläger på Lyckebo i Tavelsjö

Behöver de som inte tror på en gud eller en religion konfirmera sig?
Varför konfirmerar vi oss? Handlar det egentligen om något annat, än att få verktyg att bli vuxen?

Per Edvin Thomasson, Humanist (sedan många år) anordnar i Umeå ett Humanistiskt livssynsläger. Allt färre konfirmerar sig i kyrkan, allt färre tror på gud, men alla går från att vara tonåring till att bli vuxen! Livskunskaper är nödvändiga för att kunna bli en bra medborgare och människa!

Alla ungdomar i Västerbotten som fyller femton i år, d v s 2 800 personer. Kommer att få en inbjudan till lägret.

På lägret diskuteras livssynsfrågor och vi gör det med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund.

Under lägerveckorna som är: Lägervecka 1: 8-12 augusti. Lägervecka 2: 14-18 augusti

Inbjudna att föreläsa är bland annat FN-föreningen i Umeå att medverka, en genetiker från Umeå Universitet, en filosof och en Humanist som bl.a. föreläser i skolorna.

I det vackra Tavelsjö kommer vi att på ungdomarnas villkor diskutera viktiga livsfrågor. Det är ungdomarna som helt styr innehållet och de frågor som ställs. Vi utgår inte från några färdiga teorier utan provar förbehållslöst tillsammans de diskussioner som kommer upp. Per Edvin har till sin hjälp tre stycken hjälpledare. De får en utbildning innan lägret som ger dem grunderna i pedagogiken vi kommer att använda.

Humanistiskt livssynsläger (ibland även kallat ”borgerligt konfirmationsläger”) är ett alternativ till den kristna konfirmationen. Den stora skillnaden är att vi humanister inte har en gud som grund för diskussionen. Vi utgår från mänskliga värden som vi anser vara universella och okränkbara, som de t ex är formulerade i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För mer information, kontakta gärna:
Per Edvin Thomasson/Socionova
Info@socionova.se
www.livssynsläger.se

tisdag 15 mars 2011

Rapport från ett årsmöte


Humanisternas lokalavdelning i Umeå höll årsmöte den 14 mars, vilket tillika är pi-dagen. Pi-dagen, som av en händelse även är Albert Einsteins födelsedag, firas genom att äta paj, vilket så också gjordes på detta årsmöte i form av styrelsens egenhändigt bakade alster.

Årsmötet i övrigt avlöpte i god ordning, där ordförande Lars Nilsson återvaldes, medan vissa förändringar skedde i övriga styrelsen. Nuvarande styrelsen består av ledamöterna Birgitta Wallin, Ludvig Grahn och Patrik Brynolfsson.

Humanisterna Umeå har 180 medlemmar i dagsläget och bland verksamheterna för det gångna året nämndes deltagande i kulturnatta och universitetets välkomstmässa. Medlemmar har även på olika sätt varit behjälpliga vid sekulära ceremonier runt om i länet. Lokalavdelningen har även regelbundna träffar med föreläsare på Bokcafé Pilgatan samt pubkvällar på restaurang Rött.

torsdag 10 mars 2011

Umeåhumanisternas Årsmöte

När: Måndagen den 14 Mars 2010 klockan 19.00

Var: Östra Norrlandsgatan 68, Umeå

Vägbeskrivning för dig som inte hittar.
En källarlokal Öst på stan, en egen inglasad nedgång precis i hörnet av Östra Norrlandsgatan och Fabriksgatan. Några riktmärken: Restaurang Venezia (57an), trafikskolan Öst på stan och Språkförskolan/daghemmet Mården. Parkering i anslutning till språkförskolan (barnen är säkert hemma) eller snett tvärs över gatan.

Kallelsen till detta årsmöte har redan gått ut till alla medlemmar i medlemstidningen Humanist Info, i mitten av Februari.

Välkommen
till förhandlingar, fika och samvaro

onsdag 23 februari 2011

Humanist/Skeptiker-pub, Torsdagen den 24:e Feb


Nu är det dags för Humanist/Skeptiker-pub igen!
Ett bra tillfälle att mingla och lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 24:e Februari på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub ligger nära Universitetet på Axtorpsvägen 32 (klicka här för att få karta).

Hjärtligt Välkomna! önskar Humanisterna Umeå

fredag 18 februari 2011

"Därför är jag inte ateist" – Diskussionskväll med Credo

Vi vill återigen rekommendera en diskussionskväll med den kristna studentorganisationen Credo.

Tisdagen den 22 februari, kl. 19:00 talar Mats Selander om "Därför är jag inte ateist". Mats Selander är en rikskändis när det gäller aktivt abortmotstånd och förnekandet av evolutionsteorin. Att Credo väljer att bjuda in denna man är inte speciellt meriterande för den här studentföreningen, men det ger ju onekligen möjlighet till en intressant debatt!
Ta chansen vet jag!

Dessutom! -Credo bjuder på fika!

Platsen är Café Tornet i Samhällsvetarhuset, tiden är 19:00.

torsdag 17 februari 2011

Föreläsning av Mattias Gardell på fredag 18 mars

"Folkhemsislamism, Muslimska Brödraskapet och demokratirevolutionen i Egypten" är rubriken när professor Mattias Gardell föreläser i humanisthusets dramastudio fredagen 18 mars, i samband med Littfest i Umeå.

Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör sig i spänningsfältet mellan religion och politik, ofta i förhållande till någon exkluderingsmekanism som rasism, antisemitism eller islamofobi. Läs mer om Mattias Gardell här.

Tid: Fredagen den 18 mars, kl. 10.15-12.00
Plats: Dramastudion, Humanisthuset
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Institutionen för idé- och samhällsstudier och Littfest – Umeå internationella litteraturfestival.

söndag 13 februari 2011

Liten diskussion om sekularitet och rationalitet.

Riksdagsledamoten Anders Sellström (KD) har tydligen fått begreppet “sekulärt samhälle” om bakfoten. Detta blev uppenbarat då han nyligen skrev ettt debattinlägg i VK med titeln “Sverige är inte sekulärt”. Läs gärna detta inlägg samt debattredaktör Mats Olofssons svar, här.

I den efterföljande kommentarstråden blev det klart att det fanns fler människor som förhåller sig tveksamma till att en sekulär stat är något bra. Jag kunde inte låta bli att blanda mig i lite grand, och följande meningsutbyte utspann sig.

Nån:
Vad innebär demokrati i en sekulär stat? Om man har en tro, religiös eller ej, med politisk konsekvens, har man inte rätt att argumentera? Mantrat att religion och politik skall hållas isär, betyder det förbud för broderskapare, KDare eller humanister att ställa upp i val? Sant att en majoritet vill ha en sekulär stat. Den svåra demokratifrågan sattes på sin spets i Gaza. Vad händer i Sverige om ett religiöst parti får folkets stöd? Det måste finnas bättre argument än att klassa religiös tro som vidskepelse. Att definiera bort troende från politik är odemokratiskt även i en sekulär stat.


Jag:
Att en stat är sekulär medför inte att religiösa har yttrandeförbud. Var har du fått det i från? Sekularitet betyder bara att kyrka och stat hålls åtskilda. Dvs att staten inte tar ställning för någon Guds påstådda existens. Sekularitet är en förutsättning för demokrati och för att alla trosuppfattningar behandlas lika.
Så länge troende använder sig av rationella argument så är dom varmt välkomna i den politiska debatten. -Särskilt i ett sekulärt samhälle.

Nån:
Tack för inställningen. Men vem ska avgöra om mina argument är rationella? In en demokrati är det väl folkflertalets uppfattning som gäller, inte hur olika grupperingar klassar andras argument. Jag kommer alltid att hävda allas lika värde, och jag gör det grundat på en trosuppfattning. Om jag säger det, kommer Du då att gå emot principen om allas lika värde därför att jag enligt Din uppfattning inte är rationell? Jag gillar inte Sällströms förslag, men menar att det går att argumentera mot dem, inte avfärda honom därför att han inte argumenterar sekulärt eller rationellt.


Jag:
Hur menar du nu? Menar du verkligen att det inte går att avgöra ifall ett argument är rationellt eller inte? Menar du kanske att alla argument är lika rationella, eller menar du kanske att inga argument är det?
Jämför gärna dessa två argument för varför man bör ge alla människor lika värde:
- Därför att världen blir bättre för oss alla att leva i då.
- Därför att jag drömde i natt om att en utomjording sa det till mig.
Visst tycker du väl ändå att ett av dessa argument är mer förnuftigt och mer förankrad i verkligheten?

Nån:
Om Du tror att en religiös tolkning av världen och livet är en fråga om att drömma och tro på utomjordingar upphör tyvärr alla förutsättningar för en respektfull dialog. Jag föredrar att formulera mina egna argument. Så här blir det bara pajkastning och inte rationell argumentation. Tack för mig.


Jag:
Visst kan religiös tro handla om att drömma om utomjordingar. Är inte detta en hyfsat korrekt beskrivning av scientologin (om än något sarkastisk)?
Men självklart är det inte så jag skulle beskriva kristen tro! Vad fick dig att tro det? Det jag skrev var ju bara ett exempel från mig, för att försöka tydliggöra för dig, att det nog kan finnas mer eller mindra rationella argument även för något så relativt abstrakt som människors lika värde.

Nån:
Din första sats är rationell. Men det går att hitta rationella argument även för motsatsen; att hävda människors olika värde gör det bättre för min grupp, för mig, för en viss samhällsklass. Orden 'bättre' och 'alla' för även in en etisk dimension, som jag själv motiverar från tro, Du har en annnan grund. Men den är inte rationell utan värderingsunderbyggd. Självklart kan vi från vår värderingsgrund handla rationellt. Och tack för att vi kunde avföra drömmar och utomjordingar från diskussionen, den är bara på sandlådenivå och hindrar en diskussion i sak.

--------

Ja visst, det går säkert att komma med rationella argument för att människor istället borde ha olika värde. Men det kan man nog lika gärna, och troligtvis ännu enklare, hitta argument för om istället använder sig av irrationella argument. Snacka om att man skulle kunna hitta argument för precis vad som helst i fall det inte krävdes ett visst mått av verklighetsförankring!

Nä, det måste ändå vara så att olika ideologier måste mötas i samhällsdebatten i ett sekulärt samhälle, där man kan, och ska , avkrävas på någotsådär rationella arguments för sitt ställningstagande.
/Lars Nilsson

tisdag 1 februari 2011

Diskussionskväll på Pilgatan om evolution-8:e Feb


Diskussionskväll på Bokcafe' Pilgatan Tisdagen den 8:e Februari
kl. 18.30.

Per Stenberg från Molekylärbiologiska Institutionen vid Umeå
Universitet kommer och pratar om evolution och biologi under temat:

"Hade Lamarck kanske lite rätt ändå? - Om huruvida förvärvade
egenskaper verkligen kan ärvas via s.k. epigenetiska mekanismer."

Fika finns att köpa.

Varmt välkomna!

måndag 10 januari 2011

Humanist/Skeptiker-pub, Torsdagen den 20:e Jan


Nu drar vi i gång det nya året med Humanist/Skeptiker-pub!

Vi hoppas att detta blir starten på en ny och trevlig tradition bland oss Humanister här i Umeå.

Vi träffas Torsdagen den 20:e Januari på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub ligger nära Universitetet på Axtorpsvägen 32 (klicka här för att få karta).

Detta är tänkt att bli ett bra tillfälle att mingla och lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Hjärtligt Välkomna! önskar Humanisterna Umeå

Replik på Henry Andersson och Mats Wedberg

Replik på Henry Andersson och Mats Wedberg VK 4/1

Det finns ingen motsättning i att upplysningen framträder i det kristna Europa, som Henry Anderson antyder i VK (4/1), tvärt om. Självklart påverkades de franska upplysningsfilosoferna av kristendomen, men i regel på ett sätt som var i kontrast till kyrkans lära. Visst, man kan mycket väl formulera det som att upplysning och demokrati kom till Västeuropa ”tack vare kristendomen”, men det är då förstås inte med den positiva underton man vanligen avser.
Hur kan en lista med livsbefrämjande levnadsregler vara av något värde när de tre första av tio bud handlar om den fåfänga Guden själv? Proportionerna är minst sagt märkliga. Man skulle ju dessutom förvänta sig att bud mot våldtäkt och folkmord skulle återfinnas i listan, men icke.
Mats Wedberg känner inte igen sig i min beskrivning av Bibelns budskap. Men det är ju just detta som gör den så tveksam som moralisk kompass. För 150 år sedan motiverade de amerikanska sydstaterna sitt slaveri med verser ur Bibeln. Nordstaterna argumenterade för motsatsen med stöd av samma bok. Bibeln blir då en opålitlig källa för levnadsinstruktion. Det Wedberg anser är en förfalskning av Guds ord tycker andra är dagens sanning.
Wedberg skriver själv först att Gud ”ger kärlek”, men något stycke senare likväl att vi ”ska älska” Gud. Skillnaden mellan fri vilja och tvång ter sig kanske mindre viktigt för en som tror att vi lever i en värld där allting har en medveten skapare, men för oss med ett utifrånperspektiv blir det tydligare. Enligt kristendomen skapar Gud oss först och sen kärlek och sen är det vår uppgift att älska Gud – självupptagenheten hos denna skapare verkar sakna gränser.
Jag har sagt tidigare att Jesus självklart predikade bra saker, men de exempel Wedberg tar upp hör inte till dem. Om vi inte får döma och förklara brottslingar för skyldiga skulle tyvärr vårt samhälle få stora problem. Det låter vackert och självuppoffrande, men det är inte praktiskt.
Under en period i mänsklighetens historia var religionen det bästa vi hade för att förklara världen, kosmos, vetenskap och moral. Den tiden har vi dock passerat och på alla områden finns det nu bättre förklaringar och teorier. Det är viktigt att vi i skolan inte låter påskina något annat.
Ludvig Grahn