onsdag 15 februari 2012

Diskussionskväll om “Att försvara sig mot hjärntvätt ” Tisdagen den 21:a Februari


Nu på tisdag den 21:a februari är det dags för diskussionskväll på Bokcafé Pilgatan igen!

Denna gång gästas vi av Eva Grundelius som skall leda en diskussion under temat: "Försvara sig mot hjärntvätt med hållbar kommunikation"

Det är inte enbart religioner och politiska ideologier som hjärntvättar oss – om vi med det menar att någon försöker få oss att okritiskt anamma påståenden som borde granskas kritiskt. Under den här kvällen får vi veta hur vi på ett vetenskapligt sätt kan undersöka det någon påstår med hjälp av hållbar kommunikation. Vi får en teoretisk genomgång och vi får träna praktiskt tillsammans. Vi reflekterar bland annat över de föreläsningar som har hållits av personer från filosofiska institutionen under hösten.

Läs mer om Eva Grundelius och begreppet "hållbar kommunikation" på www.hallbarkommunikation.se .

Tid: 18.30 - ca 20.30
Plats: Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, Umeå

Humanisterna Umeå i VK

Idag hade representanter för Humanisterna Umeå och Unga Humanister Umeå en debattartikel i VK om vikten av Humanistisk konfirmation.
Den löd så här:

Kommunalt stöd till humanistisk konfirmation

Majoriteten av svenska politiker tycks anse att endast religiösa livsåskåd-ningsorganisationer kan bidra till att stödja utvecklingen och fördjup-ningen av värdegrunden för det demokratiska samhället – trots att de flesta svenska ungdomar inte identifierar sig med någon religion. Umeå och omgivande kommuner bör bryta ny politisk mark genom att ge rejält ekonomiskt bidrag till ungdomar som vill delta i sekulära livssynsläger.


När man i de tidiga tonåren med stort allvar och engagemang börjar söka efter sin identitet och sin plats i tillvaron är det viktigt att på ett öppet sätt, utanför familjen, få möjlighet att diskutera de stora existentiella livsfrågorna. Om unga människor får stöd och tankeredskap för detta är de bättre rustade att fortlöpande utforska och diskutera dessa frågor efterhand som de träder fram i det begynnande vuxenlivet.
Frågor om ont och gott, rätt och orätt. Om meningen med livet, vad som är viktigt, mindre viktigt och oviktigt. Om familj, tradition och identitet. Om sanning, osanning och öppet kunskapssökande. Om ensamhet, utanförskap och att vara annorlunda. Om ansvar och samarbete, om konflikter i det stora och lilla. Om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om betydelsen av diskussion, meningsutbyte och goda argument. Om betydelsen att försöka lyssna på sitt hjärta och samvete och försöka stå upp för det man uppfattar som rätt, även om det väcker rädsla och innebär risker.
Vi humanister menar att en öppen diskussion av dessa frågor tidigt i livet är viktigt, både för den enskilda människan och för det demokratiska samhällets överlevnad och utveckling. 


Det finns två ideella organisationer i Sverige, religiöst och politiskt obundna, som bedriver livssynsläger för ungdomar med denna öppna sekulära inriktning; Förbundet Humanisterna och Protus. Man vänder sig primärt till 15-åringar och då som ett icke-religiöst alternativ till konfirmation i Svenska kyrkan. Humanisternas sommarläger kostar drygt 5.000 kronor per person. Det är kostnaden för mat och logi, ledarna jobbar ideellt.
Det finns till dags dato märkligt nog inga statliga eller kommunala bidrag för att möjliggöra deltagande i dessa sommarläger. Detta bland annat på grund av att svenska livsåskådningsorganisationer är berättigade till statliga bidrag enbart om de ”firar gudstjänst”, det vill säga är religiösa och bygger på någon form av tro på det övernaturliga. Tyvärr blir dessa sekulära livssynsläger därmed främst en möjlighet för ungdomar från mera välbärgade familjer.
I Norge är situationen annorlunda. Där får även sekulära livssynsorganisationer samfundsbidrag, och den humanistiska konfirmationen är därför gratis för deltagarna. Detta har lett till att 10.000 ungdomar konfirmeras humanistiskt i Norge varje år, jämfört med ett hundratal i Sverige.


Vi menar att det är viktigt att alla ungdomar får delta i öppna, demokratiskt präglade diskussioner om livets stora frågor. Majoriteten av svenska politiker tycks dock anse att endast religiösa livsåskådningsorganisationer kan bidra till att stödja utvecklingen och fördjupningen av värdegrunden för det demokratiska samhället. Detta trots att majoriteten av dagens svenska ungdomar inte identifierar sig med någon religion. 
Vi uppmanar Umeå och omgivande kommuner att bryta ny politisk mark genom att ge ett rejält ekonomiskt bidrag till de ungdomar som vill delta i sekulära livssynsläger.

Lars Nilsson
Ordförande Humanisterna Umeå

Ludvig Grahn
Tidigare lägeransvarig för Humanistisk konfirmation
samt styrelseledamot i Humanisterna Umeå.

Patrik Brynolfsson
Ordförande Unga Humanister Umeå

måndag 13 februari 2012

Årsmöte Humanisterna Umeå


Medlemmar inom lokalavdelningen Humanisterna Umeå hälsas välkomna till årsmöte.
När: Onsdagen den 14 Mars, klockan 19.00 (Traditionsenligt på Pi-dagen)
Var: Östra Norrlandsgatan 68, Umeå
Vägbeskrivning: En källarlokal Öst på stan, en egen inglasad nedgång precis i hörnet av Östra Norrlandsgatan och Fabriksgatan.

Välkommen till förhandlingar, fika och samvaro.

lördag 11 februari 2012

Humanistpub på Torsdag den 16:e Februari


Återigen är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött!

Missa inte detta fantastiska tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö.

Vi träffas Torsdagen den 16:e Februari på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

onsdag 8 februari 2012

Humanisterna Umeå nu på FacebookNu finns Humanisterna Umeå även som Facebook-grupp.

Gå med du med!

https://www.facebook.com/groups/HumUmea/