onsdag 15 februari 2012

Humanisterna Umeå i VK

Idag hade representanter för Humanisterna Umeå och Unga Humanister Umeå en debattartikel i VK om vikten av Humanistisk konfirmation.
Den löd så här:

Kommunalt stöd till humanistisk konfirmation

Majoriteten av svenska politiker tycks anse att endast religiösa livsåskåd-ningsorganisationer kan bidra till att stödja utvecklingen och fördjup-ningen av värdegrunden för det demokratiska samhället – trots att de flesta svenska ungdomar inte identifierar sig med någon religion. Umeå och omgivande kommuner bör bryta ny politisk mark genom att ge rejält ekonomiskt bidrag till ungdomar som vill delta i sekulära livssynsläger.


När man i de tidiga tonåren med stort allvar och engagemang börjar söka efter sin identitet och sin plats i tillvaron är det viktigt att på ett öppet sätt, utanför familjen, få möjlighet att diskutera de stora existentiella livsfrågorna. Om unga människor får stöd och tankeredskap för detta är de bättre rustade att fortlöpande utforska och diskutera dessa frågor efterhand som de träder fram i det begynnande vuxenlivet.
Frågor om ont och gott, rätt och orätt. Om meningen med livet, vad som är viktigt, mindre viktigt och oviktigt. Om familj, tradition och identitet. Om sanning, osanning och öppet kunskapssökande. Om ensamhet, utanförskap och att vara annorlunda. Om ansvar och samarbete, om konflikter i det stora och lilla. Om mänskliga rättigheter och om demokrati. Om betydelsen av diskussion, meningsutbyte och goda argument. Om betydelsen att försöka lyssna på sitt hjärta och samvete och försöka stå upp för det man uppfattar som rätt, även om det väcker rädsla och innebär risker.
Vi humanister menar att en öppen diskussion av dessa frågor tidigt i livet är viktigt, både för den enskilda människan och för det demokratiska samhällets överlevnad och utveckling. 


Det finns två ideella organisationer i Sverige, religiöst och politiskt obundna, som bedriver livssynsläger för ungdomar med denna öppna sekulära inriktning; Förbundet Humanisterna och Protus. Man vänder sig primärt till 15-åringar och då som ett icke-religiöst alternativ till konfirmation i Svenska kyrkan. Humanisternas sommarläger kostar drygt 5.000 kronor per person. Det är kostnaden för mat och logi, ledarna jobbar ideellt.
Det finns till dags dato märkligt nog inga statliga eller kommunala bidrag för att möjliggöra deltagande i dessa sommarläger. Detta bland annat på grund av att svenska livsåskådningsorganisationer är berättigade till statliga bidrag enbart om de ”firar gudstjänst”, det vill säga är religiösa och bygger på någon form av tro på det övernaturliga. Tyvärr blir dessa sekulära livssynsläger därmed främst en möjlighet för ungdomar från mera välbärgade familjer.
I Norge är situationen annorlunda. Där får även sekulära livssynsorganisationer samfundsbidrag, och den humanistiska konfirmationen är därför gratis för deltagarna. Detta har lett till att 10.000 ungdomar konfirmeras humanistiskt i Norge varje år, jämfört med ett hundratal i Sverige.


Vi menar att det är viktigt att alla ungdomar får delta i öppna, demokratiskt präglade diskussioner om livets stora frågor. Majoriteten av svenska politiker tycks dock anse att endast religiösa livsåskådningsorganisationer kan bidra till att stödja utvecklingen och fördjupningen av värdegrunden för det demokratiska samhället. Detta trots att majoriteten av dagens svenska ungdomar inte identifierar sig med någon religion. 
Vi uppmanar Umeå och omgivande kommuner att bryta ny politisk mark genom att ge ett rejält ekonomiskt bidrag till de ungdomar som vill delta i sekulära livssynsläger.

Lars Nilsson
Ordförande Humanisterna Umeå

Ludvig Grahn
Tidigare lägeransvarig för Humanistisk konfirmation
samt styrelseledamot i Humanisterna Umeå.

Patrik Brynolfsson
Ordförande Unga Humanister Umeå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar