söndag 27 november 2011

Credo diskuterar den "syndfulla" homosexualiteten.

Den kristna studentorganisationen Credo har en ganska intressant föreläsare nu på tisdag den 29:e november.

Föreläsaren Erik Johansson är en homosexuell präst i Svenska kyrkan som propagerar för celibat för alla homosexuella. Han är stark motståndare till äktenskap mellan samkönade samt engagerad i föreningen "Medvandrarna" som har rykte om sig att tro att man kan ”bota” homosexualitet.

Denne man skall nu komma och berätta om sin syn på homosexualitet för studenterna på Umeå Universitet.
Gå gärna dit och ställ dina nyfikna och kritiska frågor.

Tisdag 29 november 2011 kl. 19:00 i sal S312 i Samhällsvetarhuset.

söndag 20 november 2011

Filosofiska Föreningen diskuterar idéströmningar i muslimsk kontext”

Torsdagen den 24 november, är det möte i Filosofiska Föreningen.

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, håller ett föredrag med titeln ”Filosofiska idéströmningar i muslimsk kontext”

Sammanfattning:
De filosofiska idéströmningarnas framväxt i muslimsk idéhistoria förknippas med mötet mellan muslimska tänkare och det grekiska bildningsarvet på 700-talet e.Kr. (dvs. under det första muslimska århundradet). Muslimska tänkare lät sig influeras av grekiska tänkares föreställningar. De inkorporerade delar av dessa föreställningar med islams lärosatser. Ett arbete som innebar en hel del förvecklingar. Muslimska filosofer anklagades för att ge förnuftet företräde och söka efter rationella förklaringar bakom islams lärosatser. Kritiken mot filosofer som Ibn Sina/Avicenna (870-950) och Ibn Rushd/Averroës (1126-1198), m.fl. gick också ut på att deras aristotelisk influerade föreställningar stod i skarp kontrast med en del grundläggande föreställningar i islam. De anklagades bl.a. för att hysa en del kätterska uppfattningar. Den omfattande kritiken ledde till denna idéströmnings tillbakagång på 1100- och 1200-talen e.Kr.
Innebar denna utveckling den filosofiska idéströmningens död i muslimsk idéhistoria? Hur utvecklades den muslimska filosofin efter 1200-talet? Vilka uttryck tar filosofiska idéströmningar i den muslimska tankevärlden idag?

Sal: Dramastudion, Humanisthuset, Umeå universitet

Tid: 19:15- 21

Efter föredraget har vi eftersits i "övre pentryt". Där kommer det att finnas möjlighet till inköp av enkel förtäring till billig penning.

tisdag 8 november 2011

Diskussionskväll om "Teologisk etik och neurovetenskap" Tisdagen den 15:e November


Diskussionskväll om “Teologisk etik och neurovetenskap ”
Tisdagen den 15:e November kl.18.30 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Denna gång får vi besök av Professor Arne Rasmusson från Institutionen för Idé och Samhällsstudier vid Umeå Universitet.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata under temat “Teologisk etik och neurovetenskap”.

För att få en mer detaljerad beskrivning av Arne Rasmusson och hans forskningsfält kan ni klicka här.

När: Tisdagen den 15:e November kl.18.30 -20.30
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan

Varmt Välkomna!