måndag 23 september 2019

Humanisterna 40 år


1979 bildades Human-Etiska förbundet som senare ändrat namn till Humanisterna.

Det firar vi med att under egen banderoll delta i Umeå Prideparad lördagen den 28:e september. 
Samling i Döbelns park kl. 12:00.

Därefter träffas vi kl. 17:00 på Pub Rött för umgänge och middag, välkommen!

torsdag 23 maj 2019

Humanistpub


Humanistpub på måndag 3 juni kl 19.00 på Pub Rött på Berghem i Umeå. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna - och även du som bara är nyfiken. Ta chansen att träffa delar av styrelsen och andra humanister i trevlig pubmiljö.

onsdag 20 februari 2019

Påminnelse om nomineringar


Till alla medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå,

Det snart dags för årsmöte i vår lokala avdelning för Humanisterna och ni hälsas hjärtligt välkomna den14 mars 2019 till ABF:s lokal på Rådhusespl.16 Umeå. OBS! Vi träffar även Fredrik Hermansson som delar med sig av sin egen erfarenhet av att ha lämnat en fundamentalistisk religiös rörelse och sedermera tron.  
Styrelse för år 2019 ska väljas.
Vi vill informera om att vår nuvarande ordförande, Lars Nilsson har tackat nej till förnyat uppdrag och avgår efter flera år.  Ni våra medlemmar är även välkomna att föreslå ledamöter till styrelsen.  Ny ordförande skall väljas för ett år. Två ledamöter med mandattid om två år. Två valberedningsfunktionärer, en ordinarie revisor, en revisorssuppleant med mandattid om ett år ska väljas. Två ledamöter finns kvar från föregående år med mandattid om två år. Medlemskap i Humanisterna krävs för uppdragen senast innan årsmötet samt att medlem lämpligen är bosatt inom lokalavdelningens gränser. Det går även bra att meddela sitt eget intresse för styrelseuppdrag. Vid årsmöte presenteras handlingsplan med tillhörande budget för kommande verksamhetsår. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det gångna året redovisas för beslut.

Intresset för Humanisterna ökar och en ny avdelning är på gång i Luleå
Ceremoniverksamheten och behov av officianter ökar. Vi styrelsen för Umeå regionen vill uppmuntra alla våra medlemmar till ett aktivt engagemang i Humanisterna. Efterfrågan av vår ceremoniverksamhet, barnvälkomnanden, namngivningsfester, humanistiska begravningar, humanistisk konfirmation har ökat. Humanisterna erbjuder varje år utbildningar för dig som vill bli officiant. Det finns även möjlighet att få åhöra vid humanistiska ceremonier. Vår övriga verksamhet presenteras i årsmöteshandlingarna. Nämnas kan att uppföljning av religiösa förskolor är viktigt.
Riksförbundet har nu en kvinna på ordförandeposten.
Efter 13 år som ordförande för Humanisternas riksförbund tackade Christer Sturmark för det förtroendefulla uppdraget och överlämnade ordförandeklubban till Anna Bergström. Hon har lång erfarenhet i organisationen. Utöver sin genuina utbildningskompetens och internationella engagemang kan nämnas hennes engagemang som ledare för Humanistisk konfirmation i sin ungdom.
Ditt förslag kan skickas in till: umea@humanisterna.se
Med vänlig Hälsning
Styrelsen för Humanisterna Umeå

onsdag 13 februari 2019

Kallelse till årsmöte 2019 Humanisterna Umeå

Årsmöte för medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå sker som vanligt i samband med firandet av Pi-dagen den 14 mars. 
Alla hälsas varmt välkomna till ABF Umeåregionens lokal, Rådhusesplanaden 16B, Umeå, torsdagen den 14 mars 2019, klockan 19:00.
Motioner till årsmötet, från en eller flera medlemmar, ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 21:a februari. Motioner ska adresseras till umea@humanisterna.se

lördag 2 februari 2019

Humanistträff i Luleå

På måndag blir det humanistträff i Luleå. Detta blir alltså ett ypperligt tillfälle för dig som bor i trakten av Luleå att träffa likasinnade och bland annat blir det diskussioner om ifall vi tillsamman skall satsa på att starta en Humanistförening i Norrbotten/4Kanten. 

Vi ses måndagen den 4:e februari, klockan 16:30, på Espressohouse i Smedjan, Luleå.

lördag 19 januari 2019

Nominera till ny ordförande samt övrig styrelse


Till alla medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå 
Det är snart dags för årsmöte i vår lokala avdelning för Humanisterna.
Den 14 mars 2019 äger årsmötet rum. Särskild kallelse till årsmötet kommer att delges. Vid mötet skall styrelse för år 2019 väljas.
Du som medlem i föreningen är en viktig bas i organisationen och vi vill här informera Dig om att efter många år har vår nuvarande ordförande, Lars Nilsson, tackat nej till förnyat uppdrag som ordförande i föreningen.
Med anledning av detta vill vi nu uppmana alla medlemmar att nominera kandidater som skulle vilja ta över detta viktiga och inspirerande uppdrag som ordförande för föreningen, samt även föreslå övriga ledamöter till styrelse, valberedning och revisorsuppgift. För att kunna bli vald för ett förtroendeuppdrag i föreningen krävs att man är medlem i Humanisterna (eller har för avsikt att bli innan årsmötet) samt att man lämpligen är bosatt inom lokalavdelningens gränser. Det går även bra att meddela sitt eget intresse för ordförandeposten eller övrigt styrelseuppdrag.
Skicka Era nomineringar till valberedningen, Ellacarin Blind,  på mailadress ellacarin@sapmi.se, senast 21:a februari.
Med Vänliga Hälsningar,    Styrelsen för Humanisterna Umeå

söndag 7 oktober 2018

Med Gud och kung Leopold i ryggen.

Humanisterna arrangerar den 6:e november en föreläsning med rubriken " Med Gud och kung Leopold i ryggen".  Inbjuden föreläsare är Raoul Granqvist, författare och professor emeritus i engelsk litteratur, som skall berätta om maktpolitiken kring Svenska Missionsförbundets arbete i Kongo. 

Tisdagen den 6:e november kl. 18:30 till 20:30, på Bokcafé Pilgatan, Umeå. 

Välkomna!

--> -->

lördag 8 september 2018

Gå Prideparaden med Humanisterna


Umeå Prideparad äger rum lördagen den 29:e september och Humanisterna Umeå deltar som vanligt med banderoll och plakat. Hoppas att många vill hänga på och gå tillsammans med oss!

12.00 samlas vi i Döbelns park för information och tal.
12.30 går vi tillsammans genom Umeå Centrum.
Paraden slutar i Döbelns park där sedan ytterligare tal tar vid.
Vi ses!

torsdag 10 maj 2018

Humanistpub

Nu på torsdag, 17:e maj har vi humanistpub igen. Som vanligt träffas vi klockan 19.00 på Pub Rött, som ligger på Axtorpsvägen 32 nära universitetet. Leta efter humanistsymbolen (happy human) vid någon av borden. Ta gärna med en vän!

måndag 9 april 2018

Humanistpub med kongress-snack


Nu på torsdag, den 12:e april, har vi Humanistpub igen.  Som vanligt handlar detta i första hand om att få en möjlighet att träffa likasinnade för givande samtal, men denna gång ges också tillfälle att diskutera den kommande kongressen.   Den äger rum i Stockholm den 21-22 april och då skall en ny ordförande för förbundet väljas, en ny förbundsstyrelse utses och ett flertal motioner debatteras.  Vill då också diskutera detta så tveka inte att dyka upp på lokalavdelningens Humanistpub, den 12:e april, kl. 19:00 på Pub Rött.
Välkommen!