måndag 13 februari 2017

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2017 lokalavdelningen Humanisterna Umeå
Årsmöte för medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå sker som vanligt i samband med firandet av Pi-dagen den 14 mars. Alla hälsas varmt välkomna till ABF Umeåregionens lokal, Rådhusesplanaden 16B, Umeå, tisdagen den 14 mars 2017, klockan 19:00.
Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 21:a februari. Motioner ska adresseras till umea@humanisterna.se