fredag 1 september 2017

Välkomstmässa och Humanistpub

Som tidigare år satsar vi på att ha en humanistpub i anslutning till vår närvaro på universitetets Välkomstmässa tidigare under dagen. Denna pub ger en bra möjlighet att fortsätta samtala med de studenter som blivit lite extra intresserade av vår verksamhet. Men alla andra humanister är såklart också varmt välkomna. Vi ses torsdagen den 7:e september, klockan 19:00 på Pub Rött, som ligger på Axtorpsvägen nära universitetet.
Vårt informationsbord på Välkomstmässan är i Lindelhallen mellan 10-14:30. Kom gärna och hälsa på oss då också.

söndag 11 juni 2017

Humanistpub

Torsdagen den 15:e juni har vi sommarhumanistpub med sol och uteservering (förhoppningsvis :) samt intressanta och givande samtal om allt mellan himmel och jord.  

Vi träffas klockan 19.00 på Pub Rött, som ligger på Axtorpsvägen 32 nära universitetet. Leta efter humanistsymbolen (happy human) vid någon av borden. 

Ta gärna med en vän!  Välkomna! 

fredag 5 maj 2017

Föreläsning om "Myter och sagor för en upplyst tid".

Nu på tisdag, den 9 maj kl. 18:30, inbjuder Humanisterna till föreläsning på Bokcafé Pilgatan igen på temat ”Myter och sagor för en upplyst tid”.

Det är läraren, författaren och tecknaren Bo Renberg som presenterar sin bok där han blandar skämtsamma galenskaper med allvarliga reflektioner i en tid då mörka moln skuggar vår upplysta tid. Med kända myter och sagor som utgångspunkt ger boken ingångar till vår egen tids problem och debatt och till det ständigt pågående samtalet om tro och vetande, rätt och fel, förtvivlan och hopp.


Välkomna till Bokcafé Pilgatan, Umeå, tisdag 9 maj kl. 18:30 - ca 20:30

söndag 23 april 2017

Humanistpub

Torsdagen den 27:e april har vi humanistpub igen. Ett ypperligt tillfälle att träffa likasinnade för trevliga och intressanta samtal. Vi träffas klockan 19.00 på Pub Rött, som ligger på Axtorpsvägen 32 nära universitetet. Leta efter humanistsymbolen (happy human) vid någon av borden. Ta gärna med en vän! 

onsdag 19 april 2017

March for Science med Humanisterna


Lördagen den 22 april 2017 planeras March for Science äga rum i mer än 500 städer runt om i världen. Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I Umeå går marschen 12:30 från Umevatoriet vid Umestans företagspark (gamla I20) till Renmarkstorget. Där övergår manifestationen i ett scenprogram med talare från 13:00.
Kritiskt ifrågasättande, informerade resonemang och vetenskapliga metoder är våra bästa verktyg för att nå pålitlig kunskap om världen.  Att eftersträva en så korrekt bild av verkligheten som möjligt är viktigt, inte minst när man vill komma till rätta med de många och komplexa problem som mänskligheten står inför.  Därför stöder Humanisterna March for Science i Umeå. 
-
Vill du gå denna march med Humanisterna så kom till Umevatoriet strax före 12:30 och leta efter Humanistloggan.
 Vi ses!

Kippavandring

Med anledning av hoten mot Judiska föreningen i Umeå arrangeras en Kippavandring nu på söndag den 23:e april. 

Samling i Vänortsparken 13.40. Avgång 14.00 för Kippavandring genom Umeå. Kippavandringen tar ca 20 minuter. Avslutning vid talarstolen på Renmarkstorget. 

Kom och visa ditt stöd för judar i Umeå, mot antisemitism och för friheten att utöva och uttrycka sin livsåskådning.

torsdag 13 april 2017

Referat från årsmötet


Den nyvalda styrelsen för lokalavdelningen Humanisterna Umeå. Från vänster Lars Nilsson, Patrik Brynolfsson, Fredrik Hermansson, Birgitta Wallin, Ludvig Grahn samt Ellacarin Blind.  

Vi fick en text från vårt årsmöte publicerat i Västebottens-Kuriren. För de av er som inte har tillgång till denna tidning återger vi den här:

Som brukligt avhöll Humanisterna Umeå sitt årsmöte den 14 mars även i år. Detta datum är valt eftersom det även är den så kallade Pi-dagen.  Den kallas så eftersom talet Pi avrundas till 3,14 och för att den 14 mars i många länder kan skrivas just 3/14.  Då detta datum även är Einstein födelsedag är detta en dag som är tänkt att tillägnas vetenskapen med alla dess framgångar och insikter. Att ha årsmöte på just denna dag innebär då inte bara de nödvändiga årsmötesförhandlingarna utan även att deltagande medlemmar kan fira Pi-dagen tillsammans genom att njuta av hembakta så kallade Pi-pajer.  Dagen till ära höll dessutom styrelseledamoten, tillika fysikern, Patrik Brynolfsson en mycket uppskattad föreläsning på temat ”Världens vackraste matematiska formel”.  Där berättade han om den fascinerande matematikern Leonhard Euler som levde på 1700-talet och som bland annat presenterade det som idag kallas Eulers formel. Denna formel beskrivs som världen vackraste formel eftersom den på ett förbluffande sätt kopplar samman konstanten e med det imaginära talet i och talet Pi.  Patrik lyckades med stor pedagogisk skicklighet förklara hur man härleder denna formel så att även matematiska noviser i församlingen förstod.

Årets verksamhetsberättelse förtäljde bland annat att Humanisterna Umeå nu har 5 utbildade officianter för humanistiska (icke-religiösa) ceremonier och under år 2016 har de förrättat 40 begravningar och 17 barnvälkomnanden. I slutet av året fick Humanisterna Umeå även besked att de var välkomna att skicka in kontaktuppgifter till Sjukhuskyrkan där Ellacarin Blind och Birgitta Wallin nu skall fungera som sekulärhumanistiska samtalsparters till de patienter som så önskar. Under det gånga året har föreningen dessutom haft en föreläsningsserie på Bokcafé Pilgatan samt besökt ett flertal skolklasser för att diskutera livsåskådningsfrågor. Till ny styrelse för Humanisterna Umeå valdes Lars Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Patrik Brynolfsson, Fredrik Hermansson, Birgitta Wallin, Ludvig Grahn samt Ellacarin Blind. 


  

söndag 12 mars 2017

Årsmöte samt firande av Pi-dagen

Välkommen till årsmöte för lokalavdelningen Humanisterna Umeå på Pi-dagen, nu på tisdag, den 14:e mars. 

Den 14:e mars kallas för Pi-dagen eftersom den i amerikanskt datumformat skrivs 3/14 och att talet Pi avrundas till just 3,14. Den firas med paj på grund av att på engelska låter pi likadant som ordet för paj (och är dessutom cirkelformad). Då denna dag även är Einsteins födelsedag kan dagen med fördel ägnas åt att fira matematiken eller vetenskapen i största allmänhet. Därför tycker vi att detta är en kul och lämplig dag att förlägga vårt årsmöte på. 

Förutom sedvanligt årsmöte bjuds därför alla årsmötesdeltagare på Pi-paj samt föreläsningen: ”Världens vackraste matematiska formel”, av styrelseledamoten Patrik Brynolfsson. 

Välkommen till förhandlingar, fika, föreläsning och samvaro i ABF Umeåregionens lokal, Rådhusesplanaden 16B, Umeå, tisdagen den 14 mars 2017, klockan 19:00. 

Med Vänliga Hälsningar,

2016 års styrelse
Lars Nilsson
Johanna Björklund
Ludvig Grahn
Ellacarin Blind
Patrik Brynolfsson


måndag 13 februari 2017

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte 2017 lokalavdelningen Humanisterna Umeå
Årsmöte för medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå sker som vanligt i samband med firandet av Pi-dagen den 14 mars. Alla hälsas varmt välkomna till ABF Umeåregionens lokal, Rådhusesplanaden 16B, Umeå, tisdagen den 14 mars 2017, klockan 19:00.
Motioner till årsmötet från en eller flera medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 21:a februari. Motioner ska adresseras till umea@humanisterna.se

fredag 6 januari 2017

Humanistpub

Nu på torsdag, den 12:e januari, har vi humanistpub igen! 
Ett ypperligt tillfälle att träffa likasinnade för trevliga och intressanta samtal.  

Vi träffas klockan 19.00 på Pub Rött som ligger på Axtorpsvägen 32 nära Umeå universitet. Leta efter humanistsymbolen (Happy Human) vid någon av borden. Ta gärna med en vän! 

Varmt välkomna!