onsdag 28 september 2011

Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral” Tisdagen den 4:e Oktober


Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral”
Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Denna gång får vi besök av Bertil Strömberg som arbetar med Praktisk Filosofi på Institutionen för Idé och Samhällsstudier, vid Umeå Universitet.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata under temat “Naturalism, Mening och Moral”.

Som humanister ansluter vi oss till nauralismen, dvs vi menar att alla fenomen, hypoteser och observerbara händelser kan och bör förklaras med naturliga orsaker. T.ex. menar vi att vår medfödda förmåga till moraliska överväganden inte har sitt ursprung i en gudagiven sanning om vad som är rätt och vad som är fel. Men med detta synsätt, blir det då inte så att alla moraliska värderingar är helt subjektiva? - Detta ska vi bl.a. ge oss på att diskutera denna kväll.

För att få en mer detaljerad beskrivning av hans forskningsfält kan ni gärna klicka här.

När: Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 -20.30
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan

Varmt Välkomna!

Hälsar Styrelsen

måndag 19 september 2011

Humanistpub - Torsdagen 22:a SeptemberNu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 22:a September på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

onsdag 14 september 2011

Humanistreplik i VK

Oetiskt att sprida desinformation

I en tidigare debattartikel framförde vi stark kritik mot den anti-vetenskapliga rörelsen bakom “Den Förhistoriska Världen”. Kritiken handlade om deras sätt att systematiskt sprida falsk information om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran. Detta menade vi var särskilt allvarligt då den denna organisation i stor utsträckning riktar sig till barn och skolungdomar. Samtidigt kritiserade vi även organisatörerna bakom Noliamässan och Glashuset för att dom ger “Den Förhistoriska Världen” möjlighet att nå ut med sin desinformations-kampanj.

I efterföljande repliker från dels Mats Molén från “Den förhistoriska världen” (5/9) och Tage Jacobsson (1/9) blev vi då anklagade för att vilja begränsa yttrandefriheten och att inte tillåta människor att tycka och tro vad man vill. Detta är ett missförstånd, och denna anklagelse som riktades mot oss vill därför bestämt avfärda.

Vår debattartikel handlade helt enkelt inte om politik, ideologi, religiös tro, om åsikter, eller om tycke och smak. Så fort det handlar om dessa företeelser, är det av yttersta vikt att olika åsikter fritt får uttryckas och värderas lika utifrån sina argument. Detta håller vi självklart med om. Men när det gäller kunskapsläget kring evolutionsteorin finns inget att tro på eller inte tro på, och evolutionsteorin är ingen åsikt som kan jämföras med vilken åsikt som helst. Det är fakta.

Vetenskapen bottnar i välgrundade logiska, empiriska och objektiva resultat med syfte att visa oss hur världen är beskaffad, oavsett vad vi tycker eller vill tycka om den. Om vetenskapen inte överensstämmer med ens personliga övertygelser, av vilket slag de än må vara, kan inte vetenskapen beskyllas för detta. Den kan åtminstone inte betraktas som vilken åsikt i mängden som helst, och inte heller kan den förväntas stå tillbaka för att ge utrymme åt sådana. Alla åsiktsyttringar är helt enkelt inte lika relevanta för en beskrivning av verkligheten.

Ingenstans i vår ursprungliga debattartikel förespråkade vi förbud mot privatpersoner att säga något, så det är helt osant att vi vill inskränka någons yttrandefrihet.
Men vi vill bestämt hävda att det är oetiskt att sprida desinformation till barn och skolungdomar, och att Noliamässan och Glashuset har ett ansvar för att så sker, genom att ge ”Den Förhistoriska Världen” ett forum.Må hända kan man tycka att det är en demokratisk rättighet att, som på Noliamässan, med ena handen bjuda barn på saft och med den andra handen sprida desinformation. Men oetiskt är det likväl.

Lars Nilsson
Fil. Dr. Cell och Molekylärbiologi samt
Ordförande Humanisterna Umeå

Andreas Anundi
Medförfattare till boken "Skeptikerskolan - Handbok i kritiskt tänkande", driver bloggen "Tankebrott.nu" samt
panelmedlem i podradion "Skeptikerpodden"

Länk till artikeln i VK.