tisdag 30 augusti 2011

Diskussionskväll om Samarbete – från Cell till Samhälle.


Diskussionskväll om Samarbete – från Cell till Samhälle.
Måndagen den 5:e September kl.18.00 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det äntligen dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Vi startar hösten aktiviteter riktigt fint, tycker vi nog själva. Vi får nämligen besök av Patrik Lindenfors, tongivande humanist, författare till den uppmärksammade ungdomsboken "Gud finns nog inte", drivande kraft på Humanistbloggen.se, samt evolutionsbiolog i Stockholm.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata om sin senaste bok som heter “Samarbete”. Samarbete, som det beskrivs i denna bok, är en av livets grundprinciper. Vi är alla byggda av samarbetande delar – gener, celler, organ, neuroner, men också idéer. Även våra samhällen är byggda av delar – oss människor. Är allt det här samarbetet i grunden samma process?

Kring denna fråga hoppas vi att vi ska få en mycket intressant kväll.

När: Måndagen den 5:e September kl.18.00 -20.00
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan


Varmt Välkomna!

Hälsar Styrelsen
genom Lars Nilsson

fredag 26 augusti 2011

Debattinlägg av Humanisterna Umeå i VK


Idag (26/8) fick Humanisterna Umeå i samarbete med Andreas Anundi (författare till boken Skeptikerskolan) in en debattartikel i VK. Här kritiserar vi kreationisterna på "Den Förhistoriska Världen" samt i viss utsträckning Noliamässan och i kulturarrangemanget Glashuset som ger dom möjlighet att sprida sina irrläror.

Vi publicerar den nu även här:

“Den Förhistoriska Världen” sprider falsk osäkerhet om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran.

Återigen har den anti-vetenskapliga rörelsen bakom “Den Förhistoriska Världen” visat upp sig och sin verksamhet på Noliamässan. År efter år står dom där och lockar till sig barn och ungdomar med sina intressanta fossil och dinosauriemodeller. De gör stor sak av att försöka verka naturvetenskapligt inriktade, men vad det hela egentligen handlar om är att systematiskt sprida falsk osäkerhet om det vetenskapliga kunskapsläget kring evolutionsläran och att misskreditera forskare.

Att organisatörerna bakom Noliamässan enbart bryr sig om att få intäkter från så många utställare som möjligt, utan att ifrågasätta deras agenda, kanske inte är så förvånande. Mer förvånande är dock att “Den Förhistoriska Världen” efterföljande vecka även fick möjlighet att visa upp sig i Kulturarrangemanget “Glashuset” i centrala Umeå.

Hur det första livet en gång uppstod på vår planet för ca 3,5 miljarder år sedan är fortfarande ett mysterium. Men att alla kända livsformer som nu existerar har en gemensam förfader, och att de har utvecklats via evolutionära mekanismer som naturligt urval, har bekräftats med många olika vetenskapliga metoder. Man kan nog faktiskt sträcka sig så långt som att säga att evolutionsteorin är så nära ett vetenskapligt faktum vi kan komma. Att förneka sanningshalten inom evolutionsteorin kan närmast jämföras med att förneka att Paris ligger i Frankrike, att jorden är rund, eller att Romarriket någonsin har existerat.

Men kanske är det så att organisatörerna bakom Glashuset tycker att “Den Förhistoriska Världen” är en harmlös förening som bara berikar kulturlivet? Vi vill då påpeka att de inte bara försöker föra kunskapsnivån kring människans ursprung tillbaka till tidigt 1800-tal. De försöker samtidigt systematiskt inbilla våra barn och ungdomar att den vetenskapliga metoden, som ett redskap för att få kunskap om vår värld, inte fungerar och att evolutionsbiologer har en konspiratorisk agenda bakom att sprida den påstådda lögnen om evolutionsteorin. Denna agenda skulle, enligt dom, vara att evolutionsbiologer har en ondsint drift att vilja visa människor att livet är meningslöst.

Detta är ju, som de flesta förstår, rent nonsens. Att förespråka förnuft och ett vetenskapligt synsätt på vårt ursprung handlar ju inte om att man vill predika meningslöshet. Evolutionsbiologisk forskning har ända sedan Darwins tid företrädelsevis handlat om genuin nyfikenhet kring att förstå livet och människans ursprung.

Det företrädarna för “Den Förhistoriska Världen”, försöker med är att indoktrinera barn och ungdomar i en snudd på bokstavstrogen tolkning av Bibeln, om än klädd i modernt språkbruk. Trosuppfattningen som sådan är privat och får så förbli, men att ge sken av att den har bäring i verkligheten samtidigt som man försöker misskreditera och svartmåla den vetenskap som möjliggör i princip allt av det vi, och de själva, drar nytta av i dag, det är enbart skamligt.

fredag 5 augusti 2011

Kreationister på Noliamässan - IgenHär i Umeå finns ett Kreationistmuseum som heter ” Den Förhistoriska Världen”. Detta museum drivs av Mats Molén, en av Sveriges mer kända och aktiva kreationister. Jag har själv besökt detta museum och förutom en hyfsat fin samling fossiler (vad jag kan bedöma) så var detta besök en ledsam och obehaglig uppvisning i hur starkt behovet av att sprida vetenskapsförakt kan bli hos vissa grupperingar när sanningen inte tilltalar dom. Värst är nog att se att detta museum försöker vända sig till barn och ungdomar med sin pseudovetenskapliga och föraktfulla argumentation, och ett flertal barnteckningar på en vägg vittnar om att de i viss utsträckning har lyckats med att få dit denna sårbara målgrupp.

Dessutom är det så att ”Den Förhistoriska Världen” även i år har för avsikt att närvara på Noliamässan den kommande veckan (mellan 6-14 augusti), såsom dom har gjort ett flertal gånger tidigare. Noliamässan är idag Sveriges största årliga besöksmässa som lockar över 100 000 besökare. Här skall dessa kreationister ha en utställning i Noliamässans, så kallade “Aktivitetspark”, vilket troligtvis även den riktar sig till barn och ungdomar i viss utsträckning.

Det finns all anledning för oss Humanister att hålla ögonen på dessa förvillare. Så planera gärna in ett besök på Noliamässan och granska deras argumentation.

/Lars Nilsson