torsdag 23 juni 2011

Ett litet brev till Svenska fotbollsförbundet


Till Svenska Fotbollsförbundet ,

Jag är en fotbollsförälder med tre barn som, antingen har varit med i, eller är med i, verksamheten i idrottsföreningen GUIF i Umeå. Ett flertal år har mina barn även deltagit i den s.k. ”Landslagets fotbollsskola” som denna klubb arrangerar varje sommar med er som huvudansvarig.

Det har nu kommit till min kännedom att i år har denna fotbollsskola fått besök av representanter från Svenska kyrkan. Tydligen har barnen då haft övningar kring rättvisa och människovärde. Att påminna våra barn om vikten av rättvisa och människors lika värde är naturligtvis viktigt. Men samtidigt vill jag mena att det även är viktigt att en idrottsförening förhåller sig neutral i förhållande till religion och politik. Detta trodde jag var en självklarhet i vårt sekulära och mångkulturella samhälle, och att neutralitet var av särskilt stor vikt när verksamheten framförallt riktar sig till barn och ungdomar.

Än mer viktigt att påpeka är att ingen information om detta besök verkar ha framförts till föräldrarna. Jag vill mena att om man har för avsikt att bjuda in religiösa företrädare till fotbollsläger borde man väl ändå informera föräldrarna om detta?

När jag påpekade detta för ansvarig ledare möttes jag, tråkigt nog, av fullständig oförståelse. Att jag som förälder hyste oro över kyrkans närvaro påstods till och med vara “så lågt att det inte var värt att kommentera”.

Möjligtvis förstår enskilda fotbollstränare bara inte allvaret i att blanda ihop barn- och ungdomsidrott med något som kan tolkas som religiösa ställningstaganden? Sannolikt är det nog också så att man lätt färgas av sin egen personliga ideologi, och övertygelse, i hur allvarligt man ser på detta samarbete. Därför är jag mycket intresserad av att veta hur ni på Svenska fotbollsförbundet ser på denna företeelse? Anser ni att det är viktigt att Svenska fotbollsförbundet förhåller sig neutral till Sveriges alla olika livsåskådningar, och om så är fallet, tycker ni i så fall att det är rimligt att representanter för en specifik trosuppfattning kommer och gör gruppövningar vid era fotbollsläger?

Det är väl känt att Svenska kyrkan idag slåss för sin överlevnad och mot vikande medlemstal. Men vi som föräldrar har rätt att protestera när målgruppen för kyrkans värvningsförsök utgörs av våra barn. Om Svenska kyrkan vill nå våra barn, skall dom ta kontakt direkt med föräldrarna i stället, och inte via idrottsläger utanför föräldrarnas insyn.

Hoppas ni hyser förståelse för detta.

Med Vänliga Hälsningar,
Lars Nilsson

fredag 17 juni 2011

Sekulär konfirmationPressmeddelande från Humanisterna:

Nu drar Humanisternas årliga konfirmationsläger igång. Första omgången äger rum i Höör i Skåne från den 17-23 juni.

Då svenska kyrkan måste locka med aktiviteter som vattenskidor, golf, ridning, fotboll, hockey och rollspel kommer ungdomar till Humanisternas läger för att tala om etik och moral, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rasism.

Humanisterna har, till skillnad från den kristna konfirmationen, inga krav på en trosbekännelse eller krav på att våra deltagare ska ha någon särskild uppfattning om gud. Humanisterna har alltså inga krav på att deltagarna ska vara sekulära humanister.

Humanisterna arrangerar i år tre läger. De övriga går av stapeln den 4-10 juli i Sköldinge i Södermanland samt i Höör igen den 1-7 augusti.

Den kristna konfirmationen minskar årligen i popularitet. Enligt svenska kyrkans senaste Riksrapport från 2008 har konfirmationsfrekvensen varit på stadigt nedåtgående sedan 80-talet. Det handlar om en minskning från 70 till 35 procent under denna tid. Samtidigt ökar intresset för det humanistiska alternativet.

- Vi har medvetet valt att kalla våra läger för konfirmationsläger och inte livsåskådningsläger för att vara tydliga i att det vi erbjuder är ett alternativ till den kristna konfirmationen, säger verksamhetschef Kalle Persson. Med denna tydlighet och vår humanistiska utgångspunkt hoppas vi att vår verksamhet inom snar framtid kan växa ännu mer och kunna möta den ökande efterfrågan.

Följ våra läger direkt på twitter #humkonf

torsdag 9 juni 2011

Humanistpub på Torsdag den 16:e Juni


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!

Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Vi träffas Torsdagen den 16:e Juni på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub/restaurang ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Vi ses!

lördag 4 juni 2011

Humanisterna goes Kulturnatta


Så här såg det ut då Humanisterna Umeå deltog i Kulturnatta.

Vackert väder och skön stämning som sig bör.