torsdag 23 juni 2011

Ett litet brev till Svenska fotbollsförbundet


Till Svenska Fotbollsförbundet ,

Jag är en fotbollsförälder med tre barn som, antingen har varit med i, eller är med i, verksamheten i idrottsföreningen GUIF i Umeå. Ett flertal år har mina barn även deltagit i den s.k. ”Landslagets fotbollsskola” som denna klubb arrangerar varje sommar med er som huvudansvarig.

Det har nu kommit till min kännedom att i år har denna fotbollsskola fått besök av representanter från Svenska kyrkan. Tydligen har barnen då haft övningar kring rättvisa och människovärde. Att påminna våra barn om vikten av rättvisa och människors lika värde är naturligtvis viktigt. Men samtidigt vill jag mena att det även är viktigt att en idrottsförening förhåller sig neutral i förhållande till religion och politik. Detta trodde jag var en självklarhet i vårt sekulära och mångkulturella samhälle, och att neutralitet var av särskilt stor vikt när verksamheten framförallt riktar sig till barn och ungdomar.

Än mer viktigt att påpeka är att ingen information om detta besök verkar ha framförts till föräldrarna. Jag vill mena att om man har för avsikt att bjuda in religiösa företrädare till fotbollsläger borde man väl ändå informera föräldrarna om detta?

När jag påpekade detta för ansvarig ledare möttes jag, tråkigt nog, av fullständig oförståelse. Att jag som förälder hyste oro över kyrkans närvaro påstods till och med vara “så lågt att det inte var värt att kommentera”.

Möjligtvis förstår enskilda fotbollstränare bara inte allvaret i att blanda ihop barn- och ungdomsidrott med något som kan tolkas som religiösa ställningstaganden? Sannolikt är det nog också så att man lätt färgas av sin egen personliga ideologi, och övertygelse, i hur allvarligt man ser på detta samarbete. Därför är jag mycket intresserad av att veta hur ni på Svenska fotbollsförbundet ser på denna företeelse? Anser ni att det är viktigt att Svenska fotbollsförbundet förhåller sig neutral till Sveriges alla olika livsåskådningar, och om så är fallet, tycker ni i så fall att det är rimligt att representanter för en specifik trosuppfattning kommer och gör gruppövningar vid era fotbollsläger?

Det är väl känt att Svenska kyrkan idag slåss för sin överlevnad och mot vikande medlemstal. Men vi som föräldrar har rätt att protestera när målgruppen för kyrkans värvningsförsök utgörs av våra barn. Om Svenska kyrkan vill nå våra barn, skall dom ta kontakt direkt med föräldrarna i stället, och inte via idrottsläger utanför föräldrarnas insyn.

Hoppas ni hyser förståelse för detta.

Med Vänliga Hälsningar,
Lars Nilsson

6 kommentarer:

 1. SvK:s inblandning tycks inte vara något nytt för i år, vilket framgår av nedanstående länkar:

  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660567

  http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/barn-ungdom/landslagets-fotbollsskola/

  Att SvK håller ute sina tentakler bland barn/unga är ju inget att förvånas över, men desto mer förvånande är fotbollsvärldens naivitet gentemot detta. Om nu det här med värderingar är så viktigt, varför kan inte fotbollsvärlden hålla i den biten själva?

  Varför skulle en religiös förening med inriktning mot övernaturligheter och gudstjänstliv vara bättre rustad än en fotbollsklubb i utformandet av "schysta medspelare"?

  SvaraRadera
 2. Har hittat en del intressanta citat från SvK, apropå deras medverkan i Landslagets fotbollsskola:

  "Vi är nu inne på det femte året av samarbete med Svenska Fotbollförbundet. Initiativet kom från Härnösands stift och det var också där som man sommaren 2006 genomförde ett pilotprojekt med fotbollskolorna i Jämtland och Härjedalen. Året därpå inleddes en första avtalsperiod på tre år."

  Baktankarna framgår tydligt:

  "Ett av Svenska kyrkans viktigaste mål har varit att i samverkan med stiften ge församlingarna verktyg att nå ut till barn och unga, och med dem prata om etik och rättvisefrågor. Här är Landslagets Fotbollsskola en bra arena. Svenska kyrkans fotbollsprojekt arbetar också intensivt för att församlingar och föreningar ska hitta varandra och börja samverka lokalt – här är Svenska kyrkans medverkan i de lokala fotbollsskolorna en bra början."

  I texten framgår även Svenska Fotbollsförbundets nära koppling till SvK:

  "Svenska kyrkan är Svenska Fotbollförbundets officiella partner som bistånds- och hjälp organisation."

  I ett Sverige där det finns religiöst och politiskt neutrala hjälporganisationer (t.ex. Röda korset) så väljer alltså Svenska Fotbollsförbundet att samarbeta med en uttalad kristen organisation. Uppenbarligen är man inte rädd för att ta religiös ställning...

  Källa:
  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=772399

  SvaraRadera
 3. Lars Nilsson6 juli 2011 00:25

  Och i och med SvK sponsorpengar till Svenska fotbollsförbundet verkar det som om de individuella fotbollsklubbarna nästan är, mer eller mindre, tvingade till att ta in representanter från SvK till sina fotbollsläger.

  Så här svarade i alla fall Ordföranden för den fotbollsklubb som jag initialt ifrågasatte:

  "Som förening är man, om man vill genomföra fotbollskolan, bunden till fotbollskolans innehåll. Så vitt jag förstått han man inte någon möjlighet att avvika från det programmet. [...] Vårt alternativ är som jag ser det att inte bedriva fotbollskoleverksamhet."

  SvaraRadera
 4. Jo,idrott o andra aktiviteter bör vara fria från religiös o politisk påverkan. Kyrkan bör ej tillåtas mångla där. Samtidigt kan man spekulera i hur fristående en förening är från en ideologisk slagsida. Ponera att ett ungdomslag består till 90%av barn till högutbildade akademiker,och att många av dem dessutom går i fina skolor. Ett annat lag består mest av barn till rörmokare o utslitna sjukpensionärer. Ett tredje av invandrarungar,om uttrycket tillåts. Va jag menar är att det nog finns en del segregation av denna typ,och det kan mycket väl innebära indoktrinering i klass med den som kyrkan vill sprida.
  Högutbildade akademiker tex,ser sig ibland som bättre än andra,de odlar en högdragenhet, de tror att de skarpaste hjärnorna alltid finns på universitet. Detta kanske de för vidare till sina barn,som kanske mest bara träffar barn från liknande förhållanden. Ett idrottslag är väl oftast mer blandat än i mina exempel ovan,men tendensen till slagsida kan förekomma.Själv håller jag på rörkrökarnas o städerskornas ungar(i det sistnämnda fallet ofta invandrare),för deras föräldrar är hjältar. Jag menar,varför skulle jag respektera nån på ett bakterielabb,även om den har en doktorshatt eller va de heter,mer än de som gör grovjobbet med att rensa i bajset o smutsen,så att vi håller oss friska i samhället.
  Mark Renton is king

  SvaraRadera
 5. Lars Nilsson16 juli 2011 20:35

  PerF, dina tankar är kloka men spretiga. Detta inlägg handlar om det olämpliga i att smygindoktrinera lågstadiebarn utan att berätta detta för föräldrarna. Segregationen i samhället är såklart ett problem, men ett annat.

  Btw, tycker jag absolut att du gör du klokt i att respektera både de med doktorshatt och de utan.

  SvaraRadera
 6. Jo,inlägget handlar om smygindoktrinering,och specifikt om religiös sådan. Men jag tycker att det finns mkt annan indoktrinering av barn. Jag minns min skoltid i en bruksort,o har även diskuterat detta med gamla skolkamrater. Ingen av oss minns att religiösa grupper stod för mkt av trycket. Däremot var det svårt att saluföra politisk ideologi som stod till höger om socdemokrati. Inte särskilt förvånande i o för sig,arbetarrörelsens avtryck oerhört starkt i dylika trakter. Minns ett antal temadagar,Operation dagsverke,där pengarna gick till Nicaragua. Daniel Ortega framställdes tydligt som demokratins gåva till folket. Med facit i hand är detta tydligen mkt tveksamt.
  Jag tycker att segregation platsar i inlägget,för den gör att många aldrig behöver pröva sin världsbild. Man omges av de som tycker som man själv,välkänt bla hos religiösa sekter. Man får hela tiden bekräftelse att man hittat sanningen. Jag förstår att humaniströrelsen ofta uppmärksammar just religiös indoktrinering,då sekulär livssyn är en grund för rörelsen. Och jag kanske undervärderar religionens ställning i sverige av idag,det är möjligt.
  Spretigheten gjorde oxå att Mr Renton slank med. Troligast för att jag nyligen läste om romanen Trainspotting,o som filosof är den unge huvudpersonen extremt rolig,o förmedlar fasa på ett otroligt bra sätt. Några halvt politiska statements finns där,och får bli ett rackligt försvar för att hans namn dök upp i detta sofistikerade sammanhang. Ha det/Per

  SvaraRadera