onsdag 28 september 2011

Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral” Tisdagen den 4:e Oktober


Diskussionskväll om “Naturalism, Mening och Moral”
Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 på Bokcafé Pilgatan


Nu är det dags för diskussionskväll med Humanisterna Umeå igen!

Denna gång får vi besök av Bertil Strömberg som arbetar med Praktisk Filosofi på Institutionen för Idé och Samhällsstudier, vid Umeå Universitet.

Till vår diskussionskväll kommer han för att prata under temat “Naturalism, Mening och Moral”.

Som humanister ansluter vi oss till nauralismen, dvs vi menar att alla fenomen, hypoteser och observerbara händelser kan och bör förklaras med naturliga orsaker. T.ex. menar vi att vår medfödda förmåga till moraliska överväganden inte har sitt ursprung i en gudagiven sanning om vad som är rätt och vad som är fel. Men med detta synsätt, blir det då inte så att alla moraliska värderingar är helt subjektiva? - Detta ska vi bl.a. ge oss på att diskutera denna kväll.

För att få en mer detaljerad beskrivning av hans forskningsfält kan ni gärna klicka här.

När: Tisdagen den 4:e Oktober kl.18.30 -20.30
Var : Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan

Varmt Välkomna!

Hälsar Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar