söndag 20 november 2011

Filosofiska Föreningen diskuterar idéströmningar i muslimsk kontext”

Torsdagen den 24 november, är det möte i Filosofiska Föreningen.

Mohammad Fazlhashemi, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, håller ett föredrag med titeln ”Filosofiska idéströmningar i muslimsk kontext”

Sammanfattning:
De filosofiska idéströmningarnas framväxt i muslimsk idéhistoria förknippas med mötet mellan muslimska tänkare och det grekiska bildningsarvet på 700-talet e.Kr. (dvs. under det första muslimska århundradet). Muslimska tänkare lät sig influeras av grekiska tänkares föreställningar. De inkorporerade delar av dessa föreställningar med islams lärosatser. Ett arbete som innebar en hel del förvecklingar. Muslimska filosofer anklagades för att ge förnuftet företräde och söka efter rationella förklaringar bakom islams lärosatser. Kritiken mot filosofer som Ibn Sina/Avicenna (870-950) och Ibn Rushd/Averroës (1126-1198), m.fl. gick också ut på att deras aristotelisk influerade föreställningar stod i skarp kontrast med en del grundläggande föreställningar i islam. De anklagades bl.a. för att hysa en del kätterska uppfattningar. Den omfattande kritiken ledde till denna idéströmnings tillbakagång på 1100- och 1200-talen e.Kr.
Innebar denna utveckling den filosofiska idéströmningens död i muslimsk idéhistoria? Hur utvecklades den muslimska filosofin efter 1200-talet? Vilka uttryck tar filosofiska idéströmningar i den muslimska tankevärlden idag?

Sal: Dramastudion, Humanisthuset, Umeå universitet

Tid: 19:15- 21

Efter föredraget har vi eftersits i "övre pentryt". Där kommer det att finnas möjlighet till inköp av enkel förtäring till billig penning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar