onsdag 16 mars 2011

Humanistiskt livssynsläger på Lyckebo i Tavelsjö

Behöver de som inte tror på en gud eller en religion konfirmera sig?
Varför konfirmerar vi oss? Handlar det egentligen om något annat, än att få verktyg att bli vuxen?

Per Edvin Thomasson, Humanist (sedan många år) anordnar i Umeå ett Humanistiskt livssynsläger. Allt färre konfirmerar sig i kyrkan, allt färre tror på gud, men alla går från att vara tonåring till att bli vuxen! Livskunskaper är nödvändiga för att kunna bli en bra medborgare och människa!

Alla ungdomar i Västerbotten som fyller femton i år, d v s 2 800 personer. Kommer att få en inbjudan till lägret.

På lägret diskuteras livssynsfrågor och vi gör det med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund.

Under lägerveckorna som är: Lägervecka 1: 8-12 augusti. Lägervecka 2: 14-18 augusti

Inbjudna att föreläsa är bland annat FN-föreningen i Umeå att medverka, en genetiker från Umeå Universitet, en filosof och en Humanist som bl.a. föreläser i skolorna.

I det vackra Tavelsjö kommer vi att på ungdomarnas villkor diskutera viktiga livsfrågor. Det är ungdomarna som helt styr innehållet och de frågor som ställs. Vi utgår inte från några färdiga teorier utan provar förbehållslöst tillsammans de diskussioner som kommer upp. Per Edvin har till sin hjälp tre stycken hjälpledare. De får en utbildning innan lägret som ger dem grunderna i pedagogiken vi kommer att använda.

Humanistiskt livssynsläger (ibland även kallat ”borgerligt konfirmationsläger”) är ett alternativ till den kristna konfirmationen. Den stora skillnaden är att vi humanister inte har en gud som grund för diskussionen. Vi utgår från mänskliga värden som vi anser vara universella och okränkbara, som de t ex är formulerade i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För mer information, kontakta gärna:
Per Edvin Thomasson/Socionova
Info@socionova.se
www.livssynsläger.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar