fredag 8 april 2011

Religionskritik = Hets mot folkgrupp ?

VKs debattredaktör Mats Olofsson skrev en klok krönika häromdagen om religion, politik, yttrandefrihet och den sekulära staten.
Han skrev bland annat:
Så länge religiös övertygelse stannar vid att vara en personlig övertygelse, inga militanta krav ställs på hur andra människor ska agera och hur samhället och dess lagar ska utformas är det i sin ordning. Den som vill måste få tro lika självklart är förstås att den som inte vill det måste få låta bli.
Bägge "sidor" måste få redogöra för sin hållning. Högt och tydligt, utan att riskera repressalier.
Detta fungerar i den demokratiska sekulära staten. Där religion och politik är åtskilda och respekterar varandra men där ramarna för vad som är acceptabelt ändå fastställs av demokratiskt valda församlingar, inte av religiösa visa män.


Idag blir han, i en replik, anklagad för hets mot folkgrupp!
Det är bara en i en lång rad artiklar och följer ett visst givet mönster och måste därför uppfattas som hets mot en viss folkgrupp, de troende. Det innehåller nämligen inte saklig kritik utan är bara allmänna fördomsfulla påståenden och svepande generaliseringar om en speciell grupp människor. Det börjar faktiskt bli tröttsamt.

Mats Olofsson svarar direkt i samma inlägg.
Min text var en något uppgiven betraktelse över hur extrema företrädare för stora religioner i vissa fall uttrycker hat och i andra - som i Afghanistan nyligen (och då handlade det om islamister) - inte tvekar att låta detta gå över i dödligt våld. Artikeln var inget "utfall mot de kristna".
Religioner (och ideologier) definieras inte som folkgrupper. Man får - och ska, tycker jag - säga vad man vill om islamism, kristendom, fascism eller konservatism. Religioner och religiösa budskap får inte bli immuna mot kritik, förbjudas från att diskuteras i den offentliga debatten. 
Religionskritik är inte rasism eller otillbörlig hets, även om det runtom i världen höjs röster för att det borde vara så. Förbudet mot blasfemi - mot religionskritik - på Irland är ett sådant skrämmande exempel. Jacobssons ide om fler inskränkningar i yttrandefriheten vore direkt kontraproduktivt - inte minst globalt måste utvecklingen vara den rakt motsatta.


Detta är bara utdragna citat från denna debatt. Läs helst de kompletta inläggen som vi länkar till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar