lördag 16 april 2011

Ateism leder inte till auktoritärt förtryck

Ludvig Grahn, styrelseledamot i Humanisterna Umeå gav idag svar på tal till ett tidigare inlägg i VK. Ett inlägg som vi redan tagit upp här på denna blogg.

Ateism leder inte till auktoritärt förtryck

Sambandet mellan auktoritär religion och förtryck å ena sidan och sekulär demokrati och frihet å den andra är mycket starkt.

Lennart Jacobson säger sig ha "tröttnat" på religionskritik. Han går (8/4) till attack mot Mats Olofssons religionskritiska krönika (under vinjetten Vinklat på ledarsidan den 6/4) och beskyller honom till och med för hets mot folkgrupp. Mats Olofsson svarar förtjänstfullt om rätten till religionskritik i ett demokratiskt samhälle.

Det som dock ytterligare kan bemötas är de sannerligen "tröttsamma" parallellerna som Jacobson drar mellan så kallat "ateistiska" diktaturer och moral samt förhållandet mellan demokrati och religion.
För att ta det i Jacobsons egen ordning:
1. I inget av de länder Jacobson räknar upp tror man heller inte på tomten. Man bryr sig dock inte om att karaktärisera dessa länder som "atomtistiska". Varför? Jo, för att ett enkelt förhållningssätt till ett påståendes sanningshalt (finns tomten? finns Gud?) har inget att göra med om man är en bra eller dålig människa.
Ateismen är ingen ideologi. Men religiösa envisas med att ta upp detta som ett argument mot ateismen. Ateism har dock lika lite med moral att göra som det faktum att Hitler och Stalin båda hade mustasch. Eller menar Jacobson att vi även ska se snett på alla män som bär mustasch?
Tvärtom, de länder som Jacobson räknar upp hade nästan undantagslöst den typ av auktoritära samhällen som karaktäriserar teokratier. Om det över huvud taget finns något som karaktäriserar ateism så är det i så fall ifrågasättande och skepsis. Problemet i dessa länder var dock inte att man var för skeptisk och ifrågasättande.

2. Vad Jacobson inte verkar känna till är att han i sin nästa lista av länder väldigt nära följer de som ständigt toppnoteras i FN:s Human Development Report för demokrati, fred, välstånd, trygghet, med mera.
Dessa stater är också några av de mest sekulariserade i världen. I samma undersökning bottennoteras länder som Afghanistan och Somalia som präglas av religiös diktatur och teokrati.

Att bevisa något, som Jacobson kräver, får nog anses som tämligen omöjligt i studier av samhällen, men det går inte att blunda för det starka sambandet mellan auktoritär religion och förtryck å ena sidan och sekulär demokrati och frihet å den andra.
Det vi definitivt kan säga är dock att det absolut inte krävs religion för att skapa ett gott samhälle och att ateism på intet sätt leder till auktoritärt förtryck. FN:s rapport föreslår snarare att förhållandet är det omvända.

Ludvig Grahn
Humanisterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar