torsdag 17 februari 2011

Föreläsning av Mattias Gardell på fredag 18 mars

"Folkhemsislamism, Muslimska Brödraskapet och demokratirevolutionen i Egypten" är rubriken när professor Mattias Gardell föreläser i humanisthusets dramastudio fredagen 18 mars, i samband med Littfest i Umeå.

Mattias Gardell är professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör sig i spänningsfältet mellan religion och politik, ofta i förhållande till någon exkluderingsmekanism som rasism, antisemitism eller islamofobi. Läs mer om Mattias Gardell här.

Tid: Fredagen den 18 mars, kl. 10.15-12.00
Plats: Dramastudion, Humanisthuset
Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Institutionen för idé- och samhällsstudier och Littfest – Umeå internationella litteraturfestival.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar