onsdag 6 januari 2010

Humanistskolan – Del 1


Tänkte att med jämna mellanrum detta nya år påminna mig själv och alla andra läsare av denna blogg om vad humanism är och vad humanismen står för. Detta tänkte jag göra, fram för allt, genom att ta små enstaka stycken ur Humanisternas ide’program och presentera dom här.
Som vanligt är vi mycket intresserade av att få ta del av både negativ och positiv feedback från er alla!

Humanismen som sekulär livsåskådning

Humanismen som livsåskådning är uttalat sekulär, obunden och oberoende av varje föreställning om påstått gudomliga eller magiska krafter. Spekulationer i och exploatering av tron på kosmiska makter eller andliga väsen ingår inte i dess världsbild. Den erfarenhetsbaserade verkligheten betraktas som principiellt förklarbar med vetenskapliga metoder, även om vi säkerligen aldrig kommer att förstå den fullständigt. Humanismen som livssyn är fri från mytiskt tänkande och förespråkar istället en världsbild grundad i kritisk rationalism. Humanismen förespråkar också ett sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar.

Humanismen förespråkar vetenskap och demokratiska medel som de bästa tillgängliga verktygen för att lösa samhälleliga problem och möta mänsklighetens gemensamma utmaningar. Humanismen försvarar det fria sökandet inom forskningen och tillämpningen av vetenskapliga metoder för att skapa mänsklig välfärd. Humanismen eftersträvar att vetenskapen används på det sätt som bäst tjänar mänskligheten. Bruket av vetenskap och teknologi måste alltid utgå från allmänmänskliga värderingar och behov, samt dess tillämpning främja goda ideal.

Humanismen bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig lycka och välfärd. Individens värdighet och självständighet är centrala värden i en humanistisk livsåskådning. Humanismen försvarar alla människors rätt att leva sina liv hur de vill, så länge de inte inkräktar på andras liv och frihet. Humanismen vill värna det fria skapandet inom t.ex. musik, konst och litteratur. I ett humanistiskt perspektiv spelar detta en omistlig roll i människans känslomässiga och intellektuella utveckling, liksom för hennes självförståelse.

5 kommentarer:

 1. Det sista stycket är luddigt. Om man "bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig lycka och välfärd" ansluter man sig till någon form av konsekventialism, vilket utesluter andra etiska läror som också är förenliga med ett "sekulärt och pluralistiskt samhälle präglat av respekt, omtanke, rättvisa, solidaritet och ansvar". Det är också möjligt
  att en politik som har goda följder för mänsklig lycka och välfärd inskränker på människors rätt att leva sina liv hur de vill.
  Om sådana konflikter uppstår, vilken princip ska då gå före?

  SvaraRadera
 2. Humaniströrelsen,hur gammal är den?Kan ni presentera någon statistik över medlemmarna?Min hypotes är att det är en övervikt av naturvetare,känns(inga belägg för detta)som en akademisk klubb. Men att man inte ägnar sig åt spekulationer runt ev existens av exvis magiska krafter betyder väl inte att man inte ska sätta sig in i andra världsåskådningar än den egna(humanistiska)?Risken är annars att man summariskt avfärdar hela kulturmönster hos exvis många så kallade naturfolk.Deras intrikata symbios med sin livsmilj,ofta resulterande i mkt långlivade kulturer synes vara omöjlig att separera från deras panteistiska(allt är besjälat)världsåskådning.

  SvaraRadera
 3. Hej Per,
  Jag vet inte hur du tänker, skulle humanismen vara ett sämre alternativ som livsåskådning om flertalet av Förbundet Humanisternas medlemmar är akademiker? Förbundet Humanisterna är en liten grupp idag i Sverige, ca 6000 medlemmar, men den livsåskådning som förbundet står för annammas med stor säkerhet av många fler i Sverige. Jag känner många som omfattar tankarna men inte är medlemmar, många fler än jag känner medlemmar. Och många av dessa är inte akademiker.

  Sen funderar jag hur du funderar kring vår (om vi nu ser saker alldeles lika i ett förbund som tycker att pluralism är viktigt) syn på andra världsåskådningar. Vi avfärdar, enligt mitt sätt att se, inga andra livsåskådningar som ger kulturmönster som inte liknar vårt, om inte den begränsar andra människors rätt att leva enligt sin egen övertygelse.

  Vi står för demokrati och alla människors rätt att leva sina liv som dom vill, så länge livstilen inte skadar någon annan.

  Eller har jag missuppfattat dig?

  Erik Våg

  SvaraRadera
 4. Hej Erik!Nej,inte ett sämre alternativ.Jag håller på att bilda mig en uppfattning om humaniströrelsen,och hittills har jag hittat mycket som ligger i linje med vad jag själv tycker o tror.Det vore intressant dock att se en sån där statistik. Jag påstår inte att rörelsen avfärdar andra livsåskådningar,jag spekulerar endast i risken för detta. Sannolikt tycker ni olika om flera saker inom förbundet,ja.

  SvaraRadera
 5. Till viss del kan jag väl hålla med dig Kulle. Det är väl alltid en risk (och kanske omöjligt att undvika) att en generell formulering kring vilken grundläggande etik man stödjer blir luddig. För att fullt ut kunna värdera någons etiska principer måsta man nog alltid specificera mer och gå in på enskilda exempel.
  Vilken etisk princip man än anser sig följa är det väl kanske oundvikligt att det uppkommer konfliktsituationer. Det som är viktigt vid sådana tillfällen är nog att inte hålla för hårt fast vid vissa moraliska dogmer. Vid sådana tillfällen är det viktigt, tror jag, att man med öppna sinnen, med människors bästa för ögonen, och på ett konstruktivt sätt (gärna med vetenskapligt stöd) klarar av att göra en etisk konsekvensanalys. Men helt klart kommer väl vissa etiska dilemman alltid att förbli, just dilemman. Alltså, hur man än gör blir det lite fel och lite rätt.

  SvaraRadera