fredag 29 januari 2010

Humanistskolan - Del 4


Humanisternas tre dimensioner

Religiösa ideologier och organisationer har länge ägt tolkningsföreträde när det gäller vår världsbild och verklighetsuppfattning. Ofta har denna dominans vidmakthållits med hjälp av hot och straff mot den enskilde. Alltjämt utövar religionen ett starkt inflytande över olika samhällens lagar, normer och värderingar världen över. Religiösa föreställningar påverkar även det relativt sekulariserade Sverige. Därför behövs en stark och uttalat sekulär rörelse som motvikt.

Vi är en opinionsbildande organisation för människor med en humanistisk livsåskådning, som genom sitt medlemskap vill verka för ett sekulärt och demokratiskt samhälle. Vår profil och verksamhet kan sammanfattas i tre dimensioner:

1. Vetenskap och rationalitet: Humanisterna representerar en i många avseenden klassisk upplysningsfilosofi, vilken innebär att världen kan utforskas med vetenskaplig metodik och mänskligt förnuft. Humanisterna representerar också en syn på människan som tillskriver henne förmåga att skapa och uppleva konst och kultur, samt en utvecklings- och bildningspotential som är oavhängig religiösa föreställningar.

2. Humanistisk etik och samhällssyn: Humanisterna förespråkar en sekulär etik, där religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra samhällets moraluppfattningar. Centrala värden i humanistisk etik är respekt för individens integritet, frihet och jämställdhet liksom hävdande av principerna bakom demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

3. Praktisk och utåtriktad verksamhet: Humanisterna aktualiserar sina idéer praktiskt i många olika sociala sammanhang. En viktig uppgift är att vara folkbildare. Förbundet engagerar medlemmar i aktiviteter för opinionsbildning, informations- och samhällsinsatser. Humanisterna deltar i internationella möten och samarbetsprojekt, samt verkar för att bygga kontaktnät som bevakar de för oss intressanta frågorna, såväl i närområdet som globalt. Vidare är våra sommarläger för ungdomar (även kallat humanistisk konfirmation) ett populärt alternativ till kyrkans konfirmationsläger. Andra livscykelceremonier erbjuds också dem som önskar manifestera vissa viktiga händelser som barnvälkomnande, vigslar och begravningar. Humanisterna arrangerar även sommarveckor för vuxna, med humanistisk livssyn i fokus.

1 kommentar:

  1. Bara att konstatera. Det är ett bra idé-program vi har. Vore otroligt roligt att se vad vi kunde åstadkomma om vi var ännu fler och hade bättre resurser i ryggen.

    Att vi dessutom har ett fint självkorrigerande system (vetenskaplig metodik) som skyddar oss mot att utveckla ideologiska avvarter (jmf, religiösa extremister) är ju dessutom fantastiskt bara det!

    SvaraRadera