måndag 18 januari 2010

Evenemangstips-Kreationistavhandling


En avhandling i teologi från Umeå universitet argumenterar för att det genom att iaktta naturen kan vara möjligt att få kunskap om existensen av en skapare.

Fredagen den 22 januari försvarar Mats Wahlberg, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, sin avhandling i teologi med titeln “Seeing Nature as Creation”.
Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet.

I sin avhandling Seeing Nature as Creation utgår Mats Wahlberg ifrån att Darwins evolutionsteori är korrekt, men argumenterar för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.

Många människor, inklusive Darwin själv, vittnar om att de har svårt att värja sig mot tanken på en skapare när de betraktar naturens under, säger Mats Wahlberg.
– Om avhandlingens tes är riktig, kan detta bero på att vissa naturliga strukturer har ”expressiva egenskaper”, det vill säga att de manifesterar vissa av skaparens medvetandetillstånd på ett synbart sätt, säger Mats Wahlberg. Det förutsätter förstås att naturen verkligen är skapad, och det tycks vara förenligt med vår kunskap om att biologiska organismer är resultatet av en evolution.


Läs mer om denna avhandling genom att klicka här.
Och gå gärna och lyssna, såklart!

Men framförallt: Läs vad Humanistbloggens Patrik Lindenfors har att säga om denna avhandling:

Det är alltså inte fråga om egenskaper och kriterier. Det handlar om att avskaffa det sättet att se på naturen och bara "se" (direkt, utan slutledning) att skaparen finns. Fantastisk! Att inte fler forskare använder den metoden?
- "Hur kom ni fram till att vita är mindre intelligenta än svarta?"
- "Äh, det var ingen konst! Det "ser" man ju."

Här är avhandlingens slutsats:
The argument of this dissertation will end in the following conclusion: If the way that open-mindedness pictures our cognitive relation to the world is correct, then it is possible that people like me – people who spontaneously react to nature in the way described above – actually know that a creator of biological structures exists. The evidence that supports this knowledge is, then, perceptions of expressive properties in nature.

Spontant öppna människor som "reagerar" på naturen på "rätt" sätt kan på så sätt "veta" att en skapare finns? Jag vet inte var ni tycker, men för mig känns det som att det här resonemanget inte ens kvalar in som postmodern teologi (Umeå har ingen teologisk institution utan avhandlingen läggs fram i religionsvetenskap). Jag tycker med det liknar New Age (nej, Umeå har ingen sån institution heller).

Sista meningen lyder så här:
"Further methodological remarks will be made as we proceed."
Så vi kanske har mer övertygande argumentation att hoppas på? Den som betalar får se.

En pikant detalj återstår faktiskt. För vem tror ni har finansierat Wahlberg?
"This book would not have been written had not the Church of Sweden offered me a four year scholarship. I want to express my heartfelt gratitude to the Church of Sweden for having given me this opportunity."
Oljebolag finansierar lobbyister som förnekar växthuseffekten. Tobaksbolag finansierar forskning som "visar" att cigaretter inte är farliga. Svenska kyrkan finansierar forskning som "visar" att Gud finns.

Smakfullt.

7 kommentarer:

 1. Är detta på riktigt?

  SvaraRadera
 2. Ja Erik, det verkar faktiskt som att detta avhandlingsarbete är på riktigt. Det enda som möjligtvis kan få en att bli misstänksam om att det, trots allt, kanske inte är på riktigt, är att avhandlingen inte finns att tillgå online. Detta är märkligt eftersom det finns ett rektorsbeslut på att samtliga avhandlingar som utgår från Umeå universitet skall spikas elektroniskt och därigenom offentliggöras. Men Wahlberg verkar bara ha lagt ut de första 17 sidorna av avhandlingen.

  Umeå har sedan tidigare Mats Molén och hans Kreationist Museum. Nu har vi även kreationist avhandlingar.
  Är Umeå Sveriges kreationist centrum?

  SvaraRadera
 3. Ja,jag är lite fascinerad av detta med Umeå.I o för sig vet jag inte hur det ser ut i andra städer av liknande storlek,men det är festligt att ni dels är en univ.stad,o dels verkar det frodas ett religiöst liv.Talrika tillfällen till diskussioner verkar det ju bli.Pratade med min barndomskamrat om det här,att här i våran lilla bruksort tycks arbetarrörelsen delvis spelat den roll som tex frikyrkorna på vissa andra håll.Varken han eller jag kan dra oss till minnes mer en ett fåtal som vi vet hade med sig nåt kyrkligt hemifrån.Visst fanns väl söndagsskola,men tveksamt om den drog mer än Unga Örnar,socdemokratisk barn o ungdomsförening.
  Kreationist-museum,det är nästan ett must-see

  SvaraRadera
 4. Att religiositeten flödar i Västerbotten är ju inte konstigt - det är ju ändå Sveriges näst största bibelbälte vi talar om...

  Anledningen till att avhandlingen i helhet ej är publicerad på webben kan bero på att den ska tryckas och ges ut på privat förlag, det är iaf en förklaring jag hört på annat håll. Själv ställer jag mig högst frågande till huruvida verket verkligen har en framtid som marknadsprodukt. Avhandlingar blir sällan några kassavältare - inte ens välskrivna och revolutionerande sådana. Hur ska då detta te(le)ologiska traktat lyckas sälja??

  SvaraRadera
 5. Jo,men det där var ju ett cirkelresonemang,Ingemar.Du besvarar funderingen om den synbarligen höga religiositeten i regionen med ett konstaterande att det är ett bibelbälte...Jag vidhåller nog att min fundering är intressant.Alltså,det är ju intressant att religion har såpass stort grepp,i en tidsålder som på flera sätt skiljer sig oerhört från den då väckelserörelserna fick starkt fotfäste,främst i vissa delar av landet.Precis som det kan fascinera att arbetarrörelsens terminologi o ideer fortsätter att locka o övertyga många,trots att sakförhållandena som var dess upphov inte längre föreligger.Jag är medveten om att huvudfrågan här var kreationism,o att det kanske är just det som verkar grassera i Umeå i särskilt hög grad.Och vad gäller avhandlingen så hade du intressant info.
  Mvh Per

  SvaraRadera
 6. Jag erkänner; jag resonerade i cirkel! :)
  Det jag menade, men framförde på ett dåligt sätt, var att Västerbotten har en tradition av väckelsekristendom - i synnerhet i form av Rosenianism. Det är tveksamt i vilken utsträckning de yngre generationerna har influerats av den äldre generationens djupa religiositet, men helt klart har den påverkat. Bland (yngre och medelålders) människor jag känner finns mer än en som håller Bibelns skapelseberättelse för trolig.

  Vad gäller avhandlingens innehåll så har jag bläddrat i den, och följaktligen även bloggat om den. Slutsaterna efter att ha tagit del av författarens argumentationssätt, är att teologi knappast uppfyller de vetenskapliga kraven...

  SvaraRadera
 7. Jag vet inte riktigt hur stor insikt Per F har i umeå universitet, men det finns en telogisk istitution på Umeå universitet, däremot så är den sammanslagen med religinsvetenskapen för att främja sammarbetet. Sen så skulle jag ju inte kalla det en avhandling i postmodernistisk telogi, uatn snarare i systematisk teologi och för att specifiera det naturteologi som det kallas i kretsen som håller på med just det här amnet.

  SvaraRadera