fredag 26 mars 2010

Inspelade debatter och seminarier

Ni vet väl om att det finns filmer på Humanisterna hemsida?
Filmer om Humanism och olika humanister, men också ett flertal inspelade seminarier och debatter där humanister har varit i farten.
Nyligen har det lagts dit tre nya filmer:

Moral med och utan Gud
Är sann moral beroende av Guds existens eller är moralen endast en mänsklig konstruktion? Finns det moraliska värden som är sanna i alla tider eller måste vi omförhandla vad som är rätt och fel efter tidens växlingar? Mats Selander, f.d. ateist, nu lärare på CredoAkademin diskuterar med Jerker Karlsson, f.d. kristen och teolog, medlem i Humanisterna. Inspelat på ABF Stockholm den 23/3.

Religionskunskap i skolan och religiösa friskolor
Regeringen har gett skolverket i uppdrag att ta fram nya kursplaner för grundskolan. Reaktionerna på förslaget till kursplan i religionskunskap har varit mycket starka.
Ruben Agnarsson, VD och ansvarig utgivare för tidningen Världen Idag, debatterar dessa frågor med Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Inspelat på ABF Stockholm den 9/3.

Superstition kills – Vidskepelse dödar
En kvinna mördas anklagad för att vara häxa. Hur är det möjligt att det kan ske år 2009? På landsbygden i Indien drar gurus från by till by och påstår att de har magiska krafter – samtidigt som oskyldiga anklagas för att syssla med svart magi och stöts ut ur gemenskapen eller dödas. Humanisternas Henrik Thomé följde de Indiska humanisternas kamp mot vidskepelse under några dagar. Filmen är på engelska.

Alla dessa filmer ligger överst på sidan här http://humanisterna.se/audiovideo/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar