onsdag 10 mars 2010

Föreläsning om lyckoforskning 18:e Mars

Filosofiska föreningen inbjuder alla intresserade till en föreläsning om lyckoforskning.
Det är David Brax (Fil.dr. i praktisk filosofi, Lunds universitet) som kommer att berätta om ”Lyckoforskning, motivation och empirisk orienterad filosofi”.

Tid: Torsdagen den 18/3, kl. 19:15
Plats: Dramastudion, humanisthuset. För den som inte vet var den ligger så kommer här en beskrivning: Gå förbi kafeterian (i den riktningen att ni har kafeterian till vänster om er) samt ingången till B2 korridoren. Nästa dörr till vänster (alla dörrar här är till vänster) är dörren till Dramastudion.

Liten presentation av föredraget:
Under senare år har filosofin på nytt fått upp ögonen för empirisk forskning. Särskilt moralfilosofin har börjat intressera sig för de upptäckter och samband som studeras inom den vetenskapliga psykologin, kognitionsforskningen och neurovetenskapen. Vad är det som händer i hjärnan när vi fäller moraliska omdömen? Hur förhåller sig moraliska trosföreställningar till moralisk motivation? Vilken roll spelar positiva och negativa känslor i vår moral och i våra värderingar? Och vilken betydelse har detta för filosofiska teorier om värde och moral? I dagens föredrag kommer jag att prata om hur filosofin kan och kanske också bör interagera med empirisk, psykologisk forskning. Särskilt fokus kommer att vara på lyckoforskningen och dess upptäckter om sambanden mellan lycka och motivation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar