måndag 1 juni 2009

Vad Humanister är för. Del II

Här är ytterligare företeelser som de flesta Humanister är för.
Fortfarande är dessa “lånade” av lokalföreningen Humanisterna Väst’s blogg.

Vi är för empati och medkänsla. Omtanke om allt liv!

Vi är för grundläggande materiellt välstånd överallt på jorden.

Vi är för de mänskliga rättigheterna; allas lika värde och anständiga relationer människor emellan! Artikel 1: Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Vi är för den etik och politik som leder till mänsklig lycka och välfärd.

Vi är för civiläktenskap som bör omfatta alla oavsett kön.

Vi är för fria aborter inom ramen för svensk lagstiftning och kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.

Vi är för organdonation; gör mot andra …

Vi är för allas rätt att tro på precis vad som helst! Så länge det inte går ut över någon annan.

Vi är för varje individs rätt att själv ta ansvar för och skapa mening i sitt liv.

Vi är för allas rätt att formulera sin egen livsåskådning.

Vi är för våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter samt ratificerade konventioner.

Vi är för individens rätt att själv bestämma över sitt eget liv inklusive döden.

2 kommentarer:

 1. Vad menar ni med att, vi är för varje individs rätt att själv ta ansvar för och skapa mening i sitt liv?

  SvaraRadera
 2. Detta sätt att hantera meningen med livet skiljer oss från de flesta andra livsåskådningar. Vi tror inte på att det existerar en utifrån pålagd mening från någon övernaturlig kraft, såsom i dom Abrahamitiska religionerna. Inte heller tror vi på att livets mening är förutbestämt av stjärnors placering när vi föds. En föreställning som är vanlig inom Hinduismen.

  Vi tror att människan både har det stora ansvaret, men också den stora friheten, att själv, på individ-nivå, definiera vad som ger just mitt liv en mening.
  Detta sätt att hantera meningen med livet tilltalar kanske inte alla. Jag kan förstå att många kan känna en trygghet i att någon annan (Gud) har bestämt att ens liv har en tydlig mening.
  Själv upplever jag Humanisternas sätt som mer befriande.
  Men framförallt som mer sann.

  SvaraRadera