onsdag 3 juni 2009

Klarsynt debattinlägg angående friskolor

Det är upplyftande att se att diskussionen om religiösa friskolor hålls igång på andra håll än från Humanisterna. I onsdagens DN har fyra centerpolitiker skrivit ett mycket klarsynt debattinlägg med fokus på problemet med religiösa friskolor. Deras argumentation innehåller mycket av det Humanisterna har framfört och citatet nedan är enligt mig det mest centrala:
”Vi menar att det är barnen som skall kunna lita på att de skyddas från religiös indoktrinering i första hand och skall kunna åtnjuta den självklara rätten att, som motvikt till familjens traditioner, få inblick i alternativa livsåskådningar, för att sedan kunna välja för egen del som vuxna.”
Detta inlägg tillsammans med indikationer från regeringen att säkra skolorna från indoktrinering av ideologier eller religioner är glädjande nyheter. Jag hoppas fortsatt diskussion och att detta leder till att framtidens skolor inte tillåts skärma in barnen i trånga föreställningsvärldar.

Marcus Törnqvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar