torsdag 1 april 2010

Kyrkan mitt i byn


I bostadsområdet Carlshöjd i Umeå finns Carlskyrkan. Jag vet inte alls ifall denna kyrka är representativ för hur kyrkor som tlllhör Svenska kyrkan agerar och fungerar men det är inte alls omöjligt.
I alla fall är just denna kyrka ganska framgångsrik med att märkas och med att nå ut till de omkringboende i detta bostadsområde.
Några exempel:
- De har knutit upp områdets idrottsförening, de olika bostadsrättföreningarna och skolan, i ett nätverk som träffas regelbundet (i kyrkan) för att diskutera olika angelägenheter för området.
- De arrangerar regelbundna pensionärsträffar
- De bedriver scoutverksamhet, barnkör och öppenförskola.
- De bedriver fritidgårdsverksamhet i kyrkan på Fredagskvällarna
- De bjuder in dagisbarn och skolbarn till diverse evenemang
- De kommer upp till skolan och får sköta all undervisning i kristendom under mellanstadiet.

I minnesanteckningarna från det senaste nätverksmötet som avhölls i kyrkan och nedtecknades av prästen, kunde man se att i fem av de nio punkter som avhandlades nämndes kyrkan, eller handlade om deras verksamhet mer direkt. I ytterligare en punkt skämtades det glatt om att be till vädrets makter (punkt 6). Kul!

Minnesanteckningar från vårt Nätverk
1. Bilpoolen på området kommer att ha årsmöte. Det börjar med en
informationsträff för intresserade. Plats Kyrkan. 

2. Valborgsmässoafton planeras som tidigare år. Musikcafé i kyrkan.
6. Snön orsakar utgifter för samfälligheterna. Vi kom överens
om att beställa snöstopp av vädrets makter. 


7. Fritidsgårdarna rullar på, 
Lugnare samvaro på KyrkUG senaste perioden.


8. Lan i kyrkan med 20 medlemmar- positiv kväll. 


9. Radiogudtjänst i P1 från kyrkan på söndag. Många söker samtal med
själavårdare och/eller präst i kyrkan. Relationsproblem m.m. Kanske kan medel
sökas från Brå, eller kommunen för viss uppsökande verksamhet.


Jag kunde då inte motstå att skriva ett litet brev till prästen. Ett brev som bland annat innehöll dessa rader:
-------
Jag hyser stor beundran för ni som engagerar er i detta nätverk och som har ambitionen att försöka göra gott för detta kvarter. Men kyrkans dominans i detta bostadsområde och detta nätverk, som blev så uppenbart i dessa minnesanteckningar som jag fick läsa, förhåller jag mig kritisk till.

Jag vill verkligen att du försöker förstå vad denna oro handlar om. En oro som jag säkert inte är ensam om att ha här.

Sätt dig in i följande scenario:
Att du istället bodde i ett bostadsområde som dominerades av en förening, som i och för sig hyste goda och kärleksfulla människor, men vars ideologi eller livsåskådning du inte sympatiserade med. T.ex Humanisterna eller något valfritt politiskt parti. Lägg därtill till att denna förening var mycket välbeställd och välorganiserad, och att det låg i denna ideologis natur (som i de flesta) att vilja få fler medlemmar och sympatisörer, samt att verksamheten i stor utsträckning riktade sig till områdets och dina egna barn. De gjorde sitt yttersta för att infiltrera skolan, idrottsföreningen, och deras fritidsaktiviteter i övrigt.
Skulle inte du känna viss oro då? Hur skulle du hantera detta?
/Lars Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar