tisdag 27 april 2010

Humanistskolan - Del 9


En humanistisk agenda för Sverige

Humanistiska traditioner

Länge har religiösa samfund svarat för en officiell markering av olika livsfaser och därmed knutit människor till sig såväl känslomässigt, socialt och ideologiskt. I ett modernt samhälle önskar många fortfarande högtidlighålla viktiga händelser i livet, men på ett mer personligt och mindre rituellt sätt. Sekulära alternativ är här väsentligt att erbjuda, för att möta den efterfrågan som finns och som annars enbart ger kyrkor och andra samfund ett extra tillfälle att presentera sina budskap.

Som i flera andra länder ser Humanisterna en uppgift i att bygga tillit till människor med icke-religiös livssyn, genom att i samråd utforma värdiga alternativ på detta område. Därför finns sedan ett antal år tillbaka humanistiska ceremonier i vår regi. I en strategi för att sekularisera samhället är detta ett utmärkt exempel på humanistisk praxis. Ett led i att upplysa, inspirera och sprida kunskap om dessa alternativ har även utgivningen av Den svenska högtidsboken varit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar