fredag 8 maj 2009

Darwin och Gud-Tisdag 12 Maj

Den kristna studentorganisationen Credo arrangerar återigen ett evenemang som är öppet för alla, och som kan vara av intresse för en Humanist att lyssna på. Denna gång är det ett seminarium med rubriken ”Darwin och Gud”. Seminariehållare är Stig Olsson, Fil. Dr i växtpatologi, forskare vid SLU i Uppsala och, om jag förstått saken rätt, en kristen vetenskapsman som accepterar evolutionsteorin i stort. Han skall beröra frågor kring vetenskap, teologi och människosyn, t.ex.
- Vilken typ av frågor besvaras resp. besvaras inte av evolutionsteorin?
- Vetenskap vs religion?
- Ateism, deism, teism och livets plats i vetenskapens universum.

Sal S305, Samhällsvetarhuset, Tisdag 12 maj, 19.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar