måndag 13 december 2010

Tips på websidor för skeptiker

Här kommer en lista på websidor som kan vara intressanta för skeptiker:

http://www.skeptikerskolan.com
Hemsida tillhörande boken Skeptikerskolan. Här kan man ladda ner
diskussionsunderlag, ett kompendium, till boken med förslag på
funderingar till varje kapitel.

http://whatstheharm.net/
"Vad är det för farligt med att tro på X?". Titta på den här sidan för
att få se vad faran kan vara. Allt från alternativmedicin till
religiösa uppfattningar.

http://tankebrott.nu
Vetenskaplig skepticism rent generellt. Religionskritik,
konspirationsteorier, logiska felslut och argumentationsfel med mera.

http://www.sciencebasedmedicine.org/
En mycket bra resurs för medicinska spörsmål. Redaktionen består av
yrkesverksamma läkare eller relaterade områden, som diskuterar
medicin, alternativmedicin och diverse kvacksalvarmetoder.

http://www.skepdic.com
The Skeptics Dictionary är precis vad det låter som. Ett uppslagsverk
som förklarar och redogör för en stor och växande mängd företeelser.

http://www.randi.org/
The James Randi Educational Foundation. En av grundarna till den
moderna skeptikerrörelsen, James Randi, och hans organisation som
arbetar för att sprida kritiskt tänkande och vetenskaplig skepticism.
Erbjuder en miljon dollar till den som, under kontrollerade former,
kan uppvisa paranormala, övernaturliga eller ockulta färdigheter eller
händelser. Ingen har hittills lyckats, och de som borde klara av det
undviker dock detta test.

http://www.vof.se
Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Det svenska organet för
vetenskaplig skepticism. Samarbetar med internationella
organisationer, t.ex. för att testa paranormala och andra märkvärdiga
påståenden och påstådda färdigheter. Står för förtesterna till James
Randis Million Dollar Challenge.
Har ett livligt forum med en enormt kunniga medlemmar. Här diskuteras
allt mellan himmel och jord. Rekommenderas. Här får man insatta svar
på det mesta och inget ämne är för litet för att dissekeras och
ifrågasättas. Precis som sig bör!

http://www.skeptikerforum.se
Diskussionsforum för Skeptikerpodden.

Återigen ett stort tack till Andreas Anundi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar