lördag 5 juni 2010

Förslag till uppförande av byggnad för konfessionslös verksamhet


Brev inskickat till kommittén för planering av Kulturhuvudstadsåret 2014:


Förslag till uppförande av byggnad för konfessionslös verksamhet

Humanisterna Umeå är en livaktig och växande förening, bland vars verksamheter ingår att verka för konfessionslösa arrangemang kring de stora skiftena i livet såsom födelse, vuxen-blivande, giftermål och död.

I Umeå finns det ingen byggnad som direkt lämpar sig för dessa syften. Alla kyrkor och kapell är anpassade och utsmyckade för religiösa riter. När nu Umeå ska bli kulturhuvudstad 2014, anser vi det mycket lämpligt att uppmärksamhet ägnas åt en av de stora kulturfrågorna i vår tid, nämligen hur människors liv ska kunna kringgärdas av symbolhandlingar anpassade till ett sekulariserat samhälle.

Vid våra sammanträden har diskuterats hur en sådan verksamhet skulle kunna organiseras. Det förslag vi härmed vill framföra till planeringsgruppen för kulturhuvudstadsåret är att låta uppföra eller ta i bruk en lämplig byggnad nere vid älven. Enligt vårt förslag skulle denna byggnad vara helt fri från religiösa symboler och kunna utnyttjas av vem som vill oavsett livsåskådning eller trosinriktning. Vi är övertygade om att en sådan byggnad skulle fylla
ett viktigt behov och komma att utnyttjas av många människor.

Vi anser att en byggnad av detta slag skulle utgöra en mycket fin manifestation av Umeå i samband med kulturhuvudstadsåret, ett sätt att visa att Umeå är medvetet om och värnar den konfessionslösa kultur som växer sig allt starkare i vårt sekulariserade samhälle.

Humanisterna Umeå

1 kommentar:

  1. Väl skrivet allesammans! Vi får hoppas på en positiv respons på detta. En lokal behöves, vore på tiden.

    Mvh/ Patrice

    SvaraRadera