måndag 23 mars 2009

Några Nya Budord

Richard Dawkins gav i sin bok “Illusionen om Gud” ett exempel på hur en lista på nya, alternativa budord skulle kunna se ut. Dessa är i så bra humanistisk anda att jag vill gärna återge dom här.

Dessa alternativa budord är avsevärt mer moraliskt relevanta och livsbejakande än Tio Guds Bud. Dessutom så har de den stora fördelen att ingen påstår att de är konstruerade av någon högre makt och att ingen av punkterna avkräver respekt eller tilltro till någon Gud. Därför kan vem som helst, oberoende av tro eller livsåskådning, ta till sig dom.

Dessa budord är konstruerade av människan, för människors bästa.

Några nya budord.

1. Gör inte mot andra det du inte skulle vilja att andra gjorde mot dig.

2. Försök i alla sammanhang att inte vålla skada.

3. Behandla dina medmänniskor, dina levande medvarelser och världen i allmänhet med kärlek, ärlighet, trohet och aktning.

4. Blunda inte för det onda och undvik inte att skipa rättvisa, men var alltid redo att förlåta fritt erkända och ärligt ångrade överträdelser.

5. Lev livet med en känsla av glädje och förundran.

6. Försök alltid att lära dig något nytt.

7. Pröva allting. Kontrollera alltid dina idéer mot fakta och var beredd att förkasta också en omhuldad trosuppfattning om den inte stämmer med dem.

8. Censurera aldrig någon och avskärma dig aldrig från andra åsikter. Respektera alltid andras rätt att inte tycka som du.

9. Bilda dig självständigt åsikter på grundval av ditt eget förnuft och dina egna erfarenheter. Låt dig inte blint ledas av andra.

10. Ifrågasätt allting.


/ Lars Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar