onsdag 25 mars 2009

Mingelkväll den 2:a April

ETIK
På nästa Mingelkvälle, Torsdagen den 2 April kl. 19:00, föreslår vi att vi diskuterar etik.

/ur ide´- och handlingsprogrammet innan årsmötet 2008/.
Man talar om humaniströrelsens tre ben eller linjer:
- livsåskådning, etik och moral
- religionskritiken
/ rationalismen
- ceremonilinjen, för icke-religiösa ceremonier

Ett gott humanistiskt liv präglas av en etik som bygger på
- att varje individ tar ansvar för att skapa mening i sitt eget liv
- insikten om den goda kraften i vänskap, kärlek och erotik
- medkänsla och engagemang för andras behov och intressen
- samtalets betydelse för att lösa etiska konflikter
- individens ansvar inför resten av mänskligheten och kommande
generationer
- ett öppet förhållningssätt som inbegriper kritiskt tänkande och ständig
omprövning
- jämställdhet mellan könen och lika villkor för sexuella minoriteter
- jämlikhet mellan olika grupper i samhället baserat på ömsesidig respekt
- erkännandet av betydelsen av kulturella uttrycksformer som t.ex.
litteratur, konst och musik.

/ur nya idéprogrammet fr o m 2008/
- Humanismen bedömer etik och politik utifrån deras följder för mänsklig
lycka och välfärd.
- Centrala värden i humanistisk etik är respekt för individens integritet,
frihet och jämställdhet liksom hävdande av principerna bakom demokratin,
rättsstaten och de mänskliga rättigheterna.

Några brännbara frågor:
- Kärnkraftens etiska aspekter
- Könsstympning av småpojkar/spädbarn
- Aktiv dödshjälp för person som önskar det
- Djurhållningen för matproduktion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar