torsdag 26 april 2012

Vi fick ett brev..

Vi fick ett brev som i korthet löd så här:
Jag och en klasskamrat gör ett arbete om hur man ser på genmodifiering på människor inom olika livsåskådningar. Vi undrar därför om ni kanske vill förklara för oss hur man ser på detta inom humanismen.


Jag svarade då så här:
I denna fråga har inte humanisterna som organisation någon officiell ståndpunkt (vad jag vet) så svaret du får blir min personliga uppfattning. Jag kan därför inte garantera att alla som ansluter sig till livsåskådningen Humanism skulle hålla med mig.

Men grundinställningen för en Humanist är att inget är "heligt", utan alla nya moraliska och etiska dilemman som vi människor ställs inför skall utvärderas "konsekvens-etiskt" i så stor utsträckning som möjligt. Detta betyder att vi fattar etiska beslut efter vilka konsekvenser detta kan tänkas ha i avseende på eventuellt minskat lidande och ökat välbefinnande.  Detta betyder i sin tur att jag har svårt för att tänka mig att man som Humanist direkt avfärdar all form av genmodifiering på människor. Jag gör det i alla fall inte.

Man talar ofta om två olika typer av genmodifiering av människor. Den ena (somatisk) handlar om att man korrigerar gener eller genuttryck i en vuxen människa utan att det förs över till nästa generation. Denna typ av genmodifiering ser jag inga större etiska problem med. Men man vill förstås att detta skall vara en väl testad och riskfri metod såklart, fast det gäller ju för all medicinsk behandling, kan man tycka.

Genmodifiering på människoägg, som leder till att genmodifieringen ärvs, är ju däremot mycket svårare att ta ställning till. I nuläget känns detta mycket tveksamt eftersom det känns oerhört svårt att överblicka framtida konsekvenser för den mänskliga rasen. Men som jag resonerade tidigare: helt avfärdar jag det inte.
Det finns många intressanta genmodifieringar som man skulle kunna tänka skulle kunna leda till stor ökning av mänskligt välbefinnande och minskat lidande. Detta vill jag därför inte helt avfärda utan hålla mig öppen inför i framtiden. Men som jag redan sagt: i nuläget känns det ju mycket tveksamt. 

Min gissning är att du bland Humanister hittar det största andelen människor som ställer sig försiktigt positiva till genmodifiering av människor, liknande den jag beskrivit. 

Den humanistiskt inriktade tankesmedjan "Fri Tanke" menar i alla fall att "Transhumanismen" har en del gemensamt med Humanismen och de rekommenderar läsning av Transhumanisterna blogg "Människa-plus".  Det är en intressant blogg i detta ämne som jag tycker att ni också skall läsa!  :)

/Lars Nilsson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar