tisdag 10 april 2012

Filosofiska föreningen diskuterar vetenskaplig realism

Vi vill tipsa om att på onsdag, den 11 April, kommer Docent Anders Öberg från Uppsala universitet till Filosofiska föreningen. Där ska han hålla ett föredrag med titeln: ”Hilary Putnams filosofi 1956- 2012”

Vi plankar här Filosofiska Föreningens abstract som beskriver denna föreläsning:

Abstract:
Hilary Putnam (f. 1926) är en av de mest kända amerikanska filosoferna. Han började publicera sig på 1950-talet under stark påverkan av W.V. Quine. Efter att ha verkat vid Princeton, blev han professor vid MIT 1961 and slutligen vid Harvard University 1965. Han är fortfarande aktiv och i april 2012 kommer en ny uppsatssamling ut, med ett flertal nyskrivna texter: Philosophy in the Age of Science. The Philosophy of Hilary Putnam (Library of Living Philosophers) är också på väg ut. Till några av Putnams mest kända arbeten hör den långa uppsatsen The Meaning of 'Meaning' (1975) och boken Reason, Truth and History (1981). Den förra är en känd vidräkning av Carnaps "meaning as intension" (och Freges "Sinn") och brukar sammanfattas med en slogan: "meaning just ain't in the head". Det senare verket är känt för att kombinera Dummetts verifikationistism med en realistisk position, som har blivit känd under benämningen intern realism.

Putnam är framför allt känd som en försvarare av en slags vetenskaplig realism, men har modifierat sin filosofi vid ett flertal tillfällen och har ofta tagit starka intryck av många andra filosofer, t.ex. Michael Dummett, Saul Kripke, Ludwig Wittgenstein, John Dewey, William James, men även av s.k. kontinentala filosofer. Karaktärisktiskt för Putnam är att han ofta blandar intryck från olika filosofiska skolbildningar på ett relativt obekymrat sätt. Under mitt föredrag ska jag ändå försöka visa på den starka kontinuiteten i Putnams tänkande, från och med publiceringen av artikeln Mathematics and the existence of abstract entities (1956) till den nya samlingsvolymen Philosophy in the Age of Science (2012). Föredraget baserar sig på min doktorsavhandling i teoretisk filosofi: Hilary Putnam on Meaning and Necessity (2011).

Datum: onsdag den 11:e april 2012

Tid: 19:15- 21

Plats: Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar