onsdag 4 november 2009

Christer Sturmark i VK

Ni missade väl inte Humanisternas Ordförande, Christer Sturmark’s debattartikel i gårdagens VK?
Där tog han upp frågan kring varför inte Föreningen Humanisterna får stadsbidrag och på vilka grunder staten anser att Humanismen inte är en livsåskådning.

När staten väljer att finansiera livsåskådningsorganisationer bör staten självklart tillämpa likvärdighetsprincipen. Den innebär alla medborgares rätt till likvärdig behandling av staten. I detta fall betyder det att alla livsåskådningsorganisationer som uppfyller grundläggande krav på medlemsantal, verksamhet och organisation skall ha rätt till del av statens budget för denna verksamhet.
Likvärdighetsprincipen tillämpas inte i dag. En sekulär livsåskådning diskrimineras utan sakliga skäl, trots att den delas av en majoritet av Sveriges befolkning. I december 2006 beslöt regeringen att den största livsåskådningsorganisation som företräder en sekulär livsåskådning i Sverige, förbundet Humanisterna med i dag närmare 6 000 medlemmar, inte skall vara berättigat till bidrag. 
Det är inte värdigt en sekulär stat. Antingen bör nuvarande lagstiftning omtolkas, eller så bör den anpassas till det moderna Sveriges livsåskådningsprofil.

Gå gärna in och ge kommentarer till artikeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar