söndag 4 oktober 2009

Kyrkhörna på Sjöfruskolan


Med anledning av ovanstående har jag skrivit följande och skickat till VK i hopp om publicering på Ordet Fritt.
Läs gärna även Humanistbloggen som också tar upp detta ärende.

-----------------------------------
Stor risk för otillbörlig religiös påverkan i Sjöfruskolan

Söndagen den 27:e September var det premiärgudstjänst i den så kallade Kyrkhörnan i Sjöfruskolan på Tomtebo. Genom att hyra in sig i denna skolas lokaler har Ålidhems församling i och med detta fått ytterligare ett kyrkorum.

I denna nybyggda grundskola kommer det nu, i stort sett, varje Söndag att bedrivas gudstjänst. Vid eventuell platsbrist kommer dom vid dessa tillfällen även hyra in sig i en större del av skolans lokaler. Två vardagar i veckan kommer det även att bedrivas verksamhet här under skoltid i form av öppen förskola för föräldrar och barn. I en artikel i tidskriften Spira (4, 2009) framkommer det dessutom att dom i denna skolkyrka kommer att ha pedagoger och en diakon på plats, i ett uttalat syfte att arbeta med ungdomar och familjer. Vad detta betyder framgår inte i denna artikel. Men på Svenska Kyrkans hemsida, där man informerar om denna form av skolkyrkor, framgår tydligt att syftet med denna personalstyrka är att man “vill vara en resurs för skolelever och skolpersonal, på temadagar, lektioner, i samtal, fortbildning m.m.”

Med största sannolikhet kommer denna skolkyrka även att bjuda in Sjöfruskolans elever till gudstjänster i samband med FN-dagen, jul och påsk, samt till diverse teaterföreställningar med kristet tema. Detta görs redan i flera redan etablerade skolkyrkor i landet. Troligtvis kommer dessutom skolkyrkans pedagoger att få bedriva en större mängd religionsundervisning på skolan, under former som mer liknar söndagsskola än adekvat utbildning. Detta görs redan på den närliggande Carlshöjdsskolan i samarbete med Carlskyrkan. En kyrka som även den ingår i Ålidhems församling.

Skolkyrkan på Tomtebo erbjuder alltså en effektiv kanal för marknadsföring av det kristna budskapet till skolbarn och förskolebarn, som församlingen annars har svårt att nå. Men barnens integritet kräver att skolan utgör en ideologisk, politisk och religiös frizon. Mitt syfte med det här inlägget är att värna barnens rätt. Jag vill också uppmärksamma föräldrar och andra berörda, på en stor risk för otillbörlig religiös påverkan i skolan. Ett fenomen som tilltagit under senare år och som de flesta kanske aldrig får kännedom om, då det sker på skoltid utanför föräldrarnas insyn.

Det är väl känt att Svenska kyrkan idag slåss för sin överlevnad och mot vikande medlemstal. Men vi som föräldrar har rätt att protestera när målgruppen för kyrkans värvningsförsök utgörs av våra barn. Om Svenska kyrkan och Ålidhems församling vill nå våra barn, skall dom ta kontakt direkt med föräldrarna i stället.

Men…? Kanske är detta inte ett genomlistigt försök av Ålidhems församling att missionera det kristna budskapet till barnen utan att kritiskt tänkande föräldrar lägger sig emellan? Kanske är det så att Ålidhems församling faktiskt gör detta av ren välvilja och godhet? Men de glömmer då att de är långt ifrån ensamma om att vilja göra anspråk på godhet. De är långt ifrån ensamma som organisation att anse sig ha en livsåskådning eller ideologi som vill göra gott i samhället. Andra livsåskådningar och ideologier har dock varken resurser eller den dåliga smaken att vilja försöka smyga sig på barn sin ideologi i skolmiljön på detta sätt. Hur många fler intresseorganisationer ska kanske erbjudas arbetsrum i denna skola? På vilka grunder kommer man att säga ja, eller nej, till de som är intresserade av att på plats, bland barnen, få tillfälle att sprida sitt budskap?

/ Förälder
-----------------------

Tack Camilla Grepe för input och inspiration!

/Lars Nilsson

1 kommentar:

  1. Tack själv, Lars!

    Ditt tips om Kyrkhörnans etablering i Sjöfruskolan är intressant även i ett annat avseende:
    I Nivrenaskolan i Sundsvall har man fått tillstånd från Skolinspektionen att bedriva den icke-bekännande delen av konfirmationsundervisningen som "elevens val". Det sker under ämnestubriken "Livskunskap". Ett krav är att man håller de obligatoriska gudstjänsterna efter skoltid och i en annan lokal. Det har man löst med en hyrd lokal på en parallellgata till skolan.

    Om man nu tänker sig att Sjöfruskolan, med hänvisning till prejudikatet Nivrenaskolan, också vill ha konfirmationsundervisning i skolan infinner sig frågan: Vilken lokal ska användas för gudstjänsterna? Räcker det med att det ringer ut och att man går över till Kyrkhörnans lokaler i samma hus?

    SvaraRadera