söndag 23 augusti 2009

Hädelselag behövs ej

Ni läste väl Debattredaktören Mats Olofsson´s kloka ord angående Irlands nyligen antagna hädelselag i VK häromdagen? Om inte, så återger vi den här i sin helhet:

Signerat – Mats Olofsson: Hädelselag behövs ej (22/8)

En hädelselag kan ge vassare satir och en bättre kritik av religionen, menar Tuve Skånberg som är direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Han hoppas på lagen som en symbol på "att det faktiskt finns en gräns hur grovt samhället tillåts bli", att situationen för religiösa minoriteter ska bli lättare, att lagen leder till större "varsamhet i samtalet".
Jag tror han fel. Kritiken och satiren blir varken bättre eller vassare. Risken är snarare att roliga, begåvade filmer som Monthy Pyhtons Life of Brian eller konstutställningar som Ecce Homo aldrig visas. Ett samhällsklimat som begränsar yttrandefriheten är inte bättre, det är i alla avseenden sämre.
Irland har nyligen antagit en hädelselag - trots EU:s avståndstagande från det globala hädelseförbud som främst islamska stater drivit i FN:s generalförsamling.
Men Skånberg vill inte ha det som på Irland, han vill ha en "modernare" lagstiftning. Vad det betyder i praktiken är dock oklart - framförallt om samhällsdebatten inte inordnar sig i lagstiftarens avsikter? Riskerna är påtagliga. I synnerhet som de problem Skånberg säger sig vilja lösa är svåra att se, det är inget problem att vara religiös eller att uttrycka religiösa åsikter i Sverige.
Tanken att lagen, ytterst domstolar, ska hindra vissa att slippa höra åsikter de inte gillar hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle.


Tuve Skånbergs inlägg i hädelselagsdebatten, som Mats Olofsson hänvisade, till finns att läsa på Claphaminstitutets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar