torsdag 13 april 2017

Referat från årsmötet


Den nyvalda styrelsen för lokalavdelningen Humanisterna Umeå. Från vänster Lars Nilsson, Patrik Brynolfsson, Fredrik Hermansson, Birgitta Wallin, Ludvig Grahn samt Ellacarin Blind.  

Vi fick en text från vårt årsmöte publicerat i Västebottens-Kuriren. För de av er som inte har tillgång till denna tidning återger vi den här:

Som brukligt avhöll Humanisterna Umeå sitt årsmöte den 14 mars även i år. Detta datum är valt eftersom det även är den så kallade Pi-dagen.  Den kallas så eftersom talet Pi avrundas till 3,14 och för att den 14 mars i många länder kan skrivas just 3/14.  Då detta datum även är Einstein födelsedag är detta en dag som är tänkt att tillägnas vetenskapen med alla dess framgångar och insikter. Att ha årsmöte på just denna dag innebär då inte bara de nödvändiga årsmötesförhandlingarna utan även att deltagande medlemmar kan fira Pi-dagen tillsammans genom att njuta av hembakta så kallade Pi-pajer.  Dagen till ära höll dessutom styrelseledamoten, tillika fysikern, Patrik Brynolfsson en mycket uppskattad föreläsning på temat ”Världens vackraste matematiska formel”.  Där berättade han om den fascinerande matematikern Leonhard Euler som levde på 1700-talet och som bland annat presenterade det som idag kallas Eulers formel. Denna formel beskrivs som världen vackraste formel eftersom den på ett förbluffande sätt kopplar samman konstanten e med det imaginära talet i och talet Pi.  Patrik lyckades med stor pedagogisk skicklighet förklara hur man härleder denna formel så att även matematiska noviser i församlingen förstod.

Årets verksamhetsberättelse förtäljde bland annat att Humanisterna Umeå nu har 5 utbildade officianter för humanistiska (icke-religiösa) ceremonier och under år 2016 har de förrättat 40 begravningar och 17 barnvälkomnanden. I slutet av året fick Humanisterna Umeå även besked att de var välkomna att skicka in kontaktuppgifter till Sjukhuskyrkan där Ellacarin Blind och Birgitta Wallin nu skall fungera som sekulärhumanistiska samtalsparters till de patienter som så önskar. Under det gånga året har föreningen dessutom haft en föreläsningsserie på Bokcafé Pilgatan samt besökt ett flertal skolklasser för att diskutera livsåskådningsfrågor. Till ny styrelse för Humanisterna Umeå valdes Lars Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Patrik Brynolfsson, Fredrik Hermansson, Birgitta Wallin, Ludvig Grahn samt Ellacarin Blind. 


  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar