måndag 3 februari 2014

Debattartikel om vikten av en allsidig religionsundervisning.

I fredags (31/1) skrev jag en debattartikel om den bibelundervisning som sker på den kommunala Carlshöjdsskolan i Umeå.

 På Carlshöjdskolan bedrivs delar av religionsundervisningen på mellanstadiet i form av något som kallas ”bibeläventyr”. Dessa bibeläventyr är utarbetade av den ekumeniska organisationen ”Svenska bibelsällskapet” som enligt deras hemsida anser sig ha i uppdrag av Gud att göra bibeln känd och använd.
Bibeläventyren på Carlshöjdsskolan leds av en troende barn- och ungdomskonsulent från den närliggande Carlskyrkan under 4,5 timmar (eller minst 6 st 45 minuters lektioner) i både årskurs 4 och 5. Vissa år utan att föräldrarna överhuvudtaget har informerats. På dessa bibeläventyr redogörs för olika avsnitt i bibeln. Dessa redogörelser görs i stor utsträckning i sagoform eller dramatiserad form, på ett sätt som mer verkar likna söndagsskola än adekvat undervisning.

Skolans undervisning ska, enligt läroplanen, vara saklig och allsidig, men jag menar att:

Carlshöjdsskolans sätt att bedriva kristendomsundervisning på mellanstadiet verkar inte ge utrymme för kritisk tänkande utan syftet är troligtvis att ensidigt förmedla en så positiv bild av bibeln och den kristna tron som möjligt.

Avslutningsvis skrev jag:

Att Carlshöjdsskolan år efter år understödjer kyrkan och Bibelsällskapet med detta är mycket märkligt och beklagligt. Carlshöjdsskolans ledning borde snarast inse vikten av att religionsundervisning bör vara värdeneutral och att den bör skötas av utbildad lärare. I sin nuvarande form kränker den barnens lagstadgade rätt till religionsfrihet i skolan och visar dessutom på dålig respekt för den mångfald av kulturer som är representerad på Carlshöjdsskolan.


Humanisterna kommer under 2014 att uppmärksamma frågor som berör skolan.


/  Lars Nilsson, ordförande Humanisterna Umeå

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar