onsdag 30 oktober 2013

Debattartikel om begravningsverksamheten

Tidigare styrelseledamoten i Humanisterna Umeå, Birgitta Wallin, skriver i dagens VK om att Umeå kommun, och inte Svenska Kyrkan, borde vara huvudman för begravningsverksamheten.

Att Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten är ett [annat] problem eftersom cirka 30 procent av Sveriges befolkning inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Enligt riksrevisionens granskning (RiR 2006:7) är deras samlade bedömning att de som står utanför Svenska kyrkan knappast kan antas ha anledning att känna förtroende för att deras intressen tas till vara.
Det borde alla se som ett problem, oavsett trostillhörighet.


Läs hela denna debattartikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar