måndag 22 april 2013

Föreläsning om hedersvåld och förtryck
Lördagen den 4:e maj arrangerar vi tillsammans med ABF en föreläsning under temat -När Tolerans Blir Rasism-.

Det är Eduardo Grutzky, verksam i ALMAeuropa och styrelseledamot i Humanisterna, som pratar om hur individerna i vissa grupper –framför allt kvinnor och barn- ofta får se sina mänskliga rättigheter åsidosatta vid missriktad tolerans mot andra kulturer.

Han diskuterar kring frågan om hur vi kan bygga ett samhälle som bejakar kulturella olikheter men samtidigt tillgodoser behovet av skydd för individer som saknar makt inom den egna gruppen.

Tid: lördagen den 4:e maj kl. 12.00 – 14.00
Plats: Ljusgården i Umeå stadsbibliotek

För Guds skull, missa inte detta!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar