måndag 10 januari 2011

Humanist/Skeptiker-pub, Torsdagen den 20:e Jan


Nu drar vi i gång det nya året med Humanist/Skeptiker-pub!

Vi hoppas att detta blir starten på en ny och trevlig tradition bland oss Humanister här i Umeå.

Vi träffas Torsdagen den 20:e Januari på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub ligger nära Universitetet på Axtorpsvägen 32 (klicka här för att få karta).

Detta är tänkt att bli ett bra tillfälle att mingla och lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Hjärtligt Välkomna! önskar Humanisterna Umeå

Replik på Henry Andersson och Mats Wedberg

Replik på Henry Andersson och Mats Wedberg VK 4/1

Det finns ingen motsättning i att upplysningen framträder i det kristna Europa, som Henry Anderson antyder i VK (4/1), tvärt om. Självklart påverkades de franska upplysningsfilosoferna av kristendomen, men i regel på ett sätt som var i kontrast till kyrkans lära. Visst, man kan mycket väl formulera det som att upplysning och demokrati kom till Västeuropa ”tack vare kristendomen”, men det är då förstås inte med den positiva underton man vanligen avser.
Hur kan en lista med livsbefrämjande levnadsregler vara av något värde när de tre första av tio bud handlar om den fåfänga Guden själv? Proportionerna är minst sagt märkliga. Man skulle ju dessutom förvänta sig att bud mot våldtäkt och folkmord skulle återfinnas i listan, men icke.
Mats Wedberg känner inte igen sig i min beskrivning av Bibelns budskap. Men det är ju just detta som gör den så tveksam som moralisk kompass. För 150 år sedan motiverade de amerikanska sydstaterna sitt slaveri med verser ur Bibeln. Nordstaterna argumenterade för motsatsen med stöd av samma bok. Bibeln blir då en opålitlig källa för levnadsinstruktion. Det Wedberg anser är en förfalskning av Guds ord tycker andra är dagens sanning.
Wedberg skriver själv först att Gud ”ger kärlek”, men något stycke senare likväl att vi ”ska älska” Gud. Skillnaden mellan fri vilja och tvång ter sig kanske mindre viktigt för en som tror att vi lever i en värld där allting har en medveten skapare, men för oss med ett utifrånperspektiv blir det tydligare. Enligt kristendomen skapar Gud oss först och sen kärlek och sen är det vår uppgift att älska Gud – självupptagenheten hos denna skapare verkar sakna gränser.
Jag har sagt tidigare att Jesus självklart predikade bra saker, men de exempel Wedberg tar upp hör inte till dem. Om vi inte får döma och förklara brottslingar för skyldiga skulle tyvärr vårt samhälle få stora problem. Det låter vackert och självuppoffrande, men det är inte praktiskt.
Under en period i mänsklighetens historia var religionen det bästa vi hade för att förklara världen, kosmos, vetenskap och moral. Den tiden har vi dock passerat och på alla områden finns det nu bättre förklaringar och teorier. Det är viktigt att vi i skolan inte låter påskina något annat.
Ludvig Grahn