onsdag 22 september 2010

Humanistskolan - Del 12

En humanistisk agenda för Sverige

Humanisterna strävar efter att samhällets lagar, värderingar och det offentliga rummet skall organiseras helt oberoende av och neutralt i förhållande till någons gudstro eller andra religiösa föreställningar.
All politik har konsekvenser för samhällsmedborgarna, oberoende av de berörda medborgarnas personliga tycke och smak. Därför anser Humanisterna att politiska beslut bör fattas baserat på den bästa möjliga bedömningen av dess konsekvenser.

Nyandlighet och pseudovetenskap
Med den på många håll minskade uppslutningen kring traditionell religion, har intresset ökat för nyandliga praktiker som healing, tarotkortsläsning och seanser samt för pseudovetenskaper som kreationism, intelligent design, astrologi och kinesiologi.
Även om var och en själv måste få ta ställning till vilken vård eller vägledning man vid behov önskar är det samtidigt ett uppenbart samhällsintresse att människor inte med osakliga metoder och missvisande, ofullständig information utnyttjas i ren spekulation och vinstsyfte. Detta förekommer alltför ofta inom nyandligt inspirerad terapi och rådgivning. Rationalitet, rimlighetsbedömning, faktakontroll och sunt ifrågasättande är en garanti mot att bli lurad eller förledas att lura andra. Humanister har i detta sammanhang en viktig opinionsbildande roll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar