torsdag 24 september 2009

Humanismens fem ”F”


Humanisternas medlemstidning ”HumanistInfo” har växt både i omfång och kvalité’ det senaste året. Det senaste numret (nr 3, 2009) som jag nyligen fick i min brevlåda innehöll mycket bra och trevlig läsning, tycker jag. Man fick ju t.ex. veta att Humanisternas medlemsantal växt med 20% efter sommarens ”Gud finns nog inte” kampanj!

Bland insändarna i denna tidning kommer många olika Humanister till tals. En återkommande åsikt som framförs här är att man iofs uppskattar Humanisternas religionskritiska profil men att Humanismens positiva profil i alltför stor utsträckning kommer i skymundan. Jag kan till viss del hålla med om detta.

Signaturen “Viktor” ville slå ett slag för den positiva sidan hos Humanismen genom att försöka formulera något som han kallade Humanismens fem “F”.
Dessa fem “F” vill jag gärna slå ett slag för även här:

F för frihet:
Frihet för tanken, frihet att tänka och tro utan fruktan utan tvång. Frihet att yttra sin mening. Frihet att forma sitt liv. Friheten är glädjens källa.
F för förnuft:
Bara med förnuft och kunskaper kan vi bygga en bättre värld. Vi lever genom våra känslor och våra bästa mål med livet är andliga. Men de uppnås bäst med förnuftets hjälp, genom människors insiktsfulla handlingar.
F för frid och fred:
Mellan fritt tänkande och förnuftiga människor råder fred. Inom den fritt tänkande och förnuftiga människan råder frid.
F för försoning:
Fria, förnuftiga och fredliga människor kan tillsammans ta de svåra stegen ut ur hat, vanföreställningar och intolerans. Fria, förnuftiga och fredliga människor kan försonas.
F för framtid:
Människorna lider av sina misstag inte av några gudomliga straff. Ingen gud kommer heller att hjälpa människorna genom kommande tider. Men med klarsyn kan människorna sträva mot en bättre värld. En värld med frihet, förnuft, frid och försoning.

/Lars Nilsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar