torsdag 19 mars 2020

Lokalavdelningen byter namn

På årsmötet för Humanisterna Umeå bestämdes det att vår lokalavdelning skall byta namn till Humanisterna Norr. Det här namnbytet gäller då givetvis även denna blogg. 

Främsta anledningen till detta namnbyte är att avdelningens verksamhetsområde sträcker sig över en större del av Norrland (Västerbotten och Norrbotten) och att avdelningens nuvarande namn begränsas till Umeå.

onsdag 12 februari 2020

Kallelse till årsmöte 14:e mars

Lokalavdelningen Humanisterna Umeå inbjuder/kallar till årsmöte 14 mars

Program och Middag (anmälan krävs, se nedan).
  
Program
Årsmötesförhandlingar 17.00
Valberedningens förslag se bilaga.
OBS. Motioner skall vara styrelsen till handa senast 21 februari 2020

Föreläsning 
Rosmari Hageberg berättar..
”It’s not me- it’s you
Att göra slut med gud
Tidigare pastor och församlingspedagog, numera föreläsare och lärare i Malmö. 
Vi följer Rosis resa genom uppväxten i olika frikyrkor, tiden på en radikal Bibelskola i de småländska skogarna och som pastor i Umeå, fram till hennes nuvarande liv som ateist.

Middag
Mat, efterrätt och kaffe serveras. OBS! medtag valfri dryck. 

Underhållning
Stand up med Fredrik Hermansson 

Var?
Plats: Vinterträdgården Geografigränd 2 Umeå
Datum och tid: Lördag den 14 mars 2020 kl 17.00

Anmälan:  Anmälan och motioner till

Välkomna

lördag 4 januari 2020

Humanistpub


Humanistpub på torsdag 9 januari kl 19.00 på Pub Rött på Berghem i Umeå. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna - och även du som bara är nyfiken. Ta chansen att träffa delar av styrelsen och andra humanister i trevlig pubmiljö. Det ryktas om ett klurigt quiz!

måndag 23 september 2019

Humanisterna 40 år


1979 bildades Human-Etiska förbundet som senare ändrat namn till Humanisterna.

Det firar vi med att under egen banderoll delta i Umeå Prideparad lördagen den 28:e september. 
Samling i Döbelns park kl. 12:00.

Därefter träffas vi kl. 17:00 på Pub Rött för umgänge och middag, välkommen!

torsdag 23 maj 2019

Humanistpub


Humanistpub på måndag 3 juni kl 19.00 på Pub Rött på Berghem i Umeå. Alla gamla och nya medlemmar är hjärtligt välkomna - och även du som bara är nyfiken. Ta chansen att träffa delar av styrelsen och andra humanister i trevlig pubmiljö.

onsdag 20 februari 2019

Påminnelse om nomineringar


Till alla medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå,

Det snart dags för årsmöte i vår lokala avdelning för Humanisterna och ni hälsas hjärtligt välkomna den14 mars 2019 till ABF:s lokal på Rådhusespl.16 Umeå. OBS! Vi träffar även Fredrik Hermansson som delar med sig av sin egen erfarenhet av att ha lämnat en fundamentalistisk religiös rörelse och sedermera tron.  
Styrelse för år 2019 ska väljas.
Vi vill informera om att vår nuvarande ordförande, Lars Nilsson har tackat nej till förnyat uppdrag och avgår efter flera år.  Ni våra medlemmar är även välkomna att föreslå ledamöter till styrelsen.  Ny ordförande skall väljas för ett år. Två ledamöter med mandattid om två år. Två valberedningsfunktionärer, en ordinarie revisor, en revisorssuppleant med mandattid om ett år ska väljas. Två ledamöter finns kvar från föregående år med mandattid om två år. Medlemskap i Humanisterna krävs för uppdragen senast innan årsmötet samt att medlem lämpligen är bosatt inom lokalavdelningens gränser. Det går även bra att meddela sitt eget intresse för styrelseuppdrag. Vid årsmöte presenteras handlingsplan med tillhörande budget för kommande verksamhetsår. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för det gångna året redovisas för beslut.

Intresset för Humanisterna ökar och en ny avdelning är på gång i Luleå
Ceremoniverksamheten och behov av officianter ökar. Vi styrelsen för Umeå regionen vill uppmuntra alla våra medlemmar till ett aktivt engagemang i Humanisterna. Efterfrågan av vår ceremoniverksamhet, barnvälkomnanden, namngivningsfester, humanistiska begravningar, humanistisk konfirmation har ökat. Humanisterna erbjuder varje år utbildningar för dig som vill bli officiant. Det finns även möjlighet att få åhöra vid humanistiska ceremonier. Vår övriga verksamhet presenteras i årsmöteshandlingarna. Nämnas kan att uppföljning av religiösa förskolor är viktigt.
Riksförbundet har nu en kvinna på ordförandeposten.
Efter 13 år som ordförande för Humanisternas riksförbund tackade Christer Sturmark för det förtroendefulla uppdraget och överlämnade ordförandeklubban till Anna Bergström. Hon har lång erfarenhet i organisationen. Utöver sin genuina utbildningskompetens och internationella engagemang kan nämnas hennes engagemang som ledare för Humanistisk konfirmation i sin ungdom.
Ditt förslag kan skickas in till: umea@humanisterna.se
Med vänlig Hälsning
Styrelsen för Humanisterna Umeå

onsdag 13 februari 2019

Kallelse till årsmöte 2019 Humanisterna Umeå

Årsmöte för medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå sker som vanligt i samband med firandet av Pi-dagen den 14 mars. 
Alla hälsas varmt välkomna till ABF Umeåregionens lokal, Rådhusesplanaden 16B, Umeå, torsdagen den 14 mars 2019, klockan 19:00.
Motioner till årsmötet, från en eller flera medlemmar, ska vara styrelsen tillhanda senast torsdagen den 21:a februari. Motioner ska adresseras till umea@humanisterna.se

lördag 2 februari 2019

Humanistträff i Luleå

På måndag blir det humanistträff i Luleå. Detta blir alltså ett ypperligt tillfälle för dig som bor i trakten av Luleå att träffa likasinnade och bland annat blir det diskussioner om ifall vi tillsamman skall satsa på att starta en Humanistförening i Norrbotten/4Kanten. 

Vi ses måndagen den 4:e februari, klockan 16:30, på Espressohouse i Smedjan, Luleå.

lördag 19 januari 2019

Nominera till ny ordförande samt övrig styrelse


Till alla medlemmar i lokalavdelningen Humanisterna Umeå 
Det är snart dags för årsmöte i vår lokala avdelning för Humanisterna.
Den 14 mars 2019 äger årsmötet rum. Särskild kallelse till årsmötet kommer att delges. Vid mötet skall styrelse för år 2019 väljas.
Du som medlem i föreningen är en viktig bas i organisationen och vi vill här informera Dig om att efter många år har vår nuvarande ordförande, Lars Nilsson, tackat nej till förnyat uppdrag som ordförande i föreningen.
Med anledning av detta vill vi nu uppmana alla medlemmar att nominera kandidater som skulle vilja ta över detta viktiga och inspirerande uppdrag som ordförande för föreningen, samt även föreslå övriga ledamöter till styrelse, valberedning och revisorsuppgift. För att kunna bli vald för ett förtroendeuppdrag i föreningen krävs att man är medlem i Humanisterna (eller har för avsikt att bli innan årsmötet) samt att man lämpligen är bosatt inom lokalavdelningens gränser. Det går även bra att meddela sitt eget intresse för ordförandeposten eller övrigt styrelseuppdrag.
Skicka Era nomineringar till valberedningen, Ellacarin Blind,  på mailadress ellacarin@sapmi.se, senast 21:a februari.
Med Vänliga Hälsningar,    Styrelsen för Humanisterna Umeå

söndag 7 oktober 2018

Med Gud och kung Leopold i ryggen.

Humanisterna arrangerar den 6:e november en föreläsning med rubriken " Med Gud och kung Leopold i ryggen".  Inbjuden föreläsare är Raoul Granqvist, författare och professor emeritus i engelsk litteratur, som skall berätta om maktpolitiken kring Svenska Missionsförbundets arbete i Kongo. 

Tisdagen den 6:e november kl. 18:30 till 20:30, på Bokcafé Pilgatan, Umeå. 

Välkomna!

--> -->