måndag 21 mars 2011

Humanistpub på Torsdag den 24:e Mars


Nu är det dags för Humanistpub på Restaurang Rött igen!
Ett bra tillfälle att lära känna nya trevliga humanister i en avspänd miljö, kanske till en bit mat, öl, vin eller liknande.

Då motionerna inför den årliga Humanistkongressen nyligen har kommit kanske det kan vara lämpligt att diskutera dessa.
Vi träffas Torsdagen den 24:e Mars på Pub Rött klockan 19:00. Denna pub ligger nära Universitetet, på Axtorpsvägen 32.

Hjärtligt Välkomna! önskar Humanisterna Umeå

onsdag 16 mars 2011

Humanistiskt livssynsläger på Lyckebo i Tavelsjö

Behöver de som inte tror på en gud eller en religion konfirmera sig?
Varför konfirmerar vi oss? Handlar det egentligen om något annat, än att få verktyg att bli vuxen?

Per Edvin Thomasson, Humanist (sedan många år) anordnar i Umeå ett Humanistiskt livssynsläger. Allt färre konfirmerar sig i kyrkan, allt färre tror på gud, men alla går från att vara tonåring till att bli vuxen! Livskunskaper är nödvändiga för att kunna bli en bra medborgare och människa!

Alla ungdomar i Västerbotten som fyller femton i år, d v s 2 800 personer. Kommer att få en inbjudan till lägret.

På lägret diskuteras livssynsfrågor och vi gör det med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund.

Under lägerveckorna som är: Lägervecka 1: 8-12 augusti. Lägervecka 2: 14-18 augusti

Inbjudna att föreläsa är bland annat FN-föreningen i Umeå att medverka, en genetiker från Umeå Universitet, en filosof och en Humanist som bl.a. föreläser i skolorna.

I det vackra Tavelsjö kommer vi att på ungdomarnas villkor diskutera viktiga livsfrågor. Det är ungdomarna som helt styr innehållet och de frågor som ställs. Vi utgår inte från några färdiga teorier utan provar förbehållslöst tillsammans de diskussioner som kommer upp. Per Edvin har till sin hjälp tre stycken hjälpledare. De får en utbildning innan lägret som ger dem grunderna i pedagogiken vi kommer att använda.

Humanistiskt livssynsläger (ibland även kallat ”borgerligt konfirmationsläger”) är ett alternativ till den kristna konfirmationen. Den stora skillnaden är att vi humanister inte har en gud som grund för diskussionen. Vi utgår från mänskliga värden som vi anser vara universella och okränkbara, som de t ex är formulerade i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För mer information, kontakta gärna:
Per Edvin Thomasson/Socionova
Info@socionova.se
www.livssynsläger.se

tisdag 15 mars 2011

Rapport från ett årsmöte


Humanisternas lokalavdelning i Umeå höll årsmöte den 14 mars, vilket tillika är pi-dagen. Pi-dagen, som av en händelse även är Albert Einsteins födelsedag, firas genom att äta paj, vilket så också gjordes på detta årsmöte i form av styrelsens egenhändigt bakade alster.

Årsmötet i övrigt avlöpte i god ordning, där ordförande Lars Nilsson återvaldes, medan vissa förändringar skedde i övriga styrelsen. Nuvarande styrelsen består av ledamöterna Birgitta Wallin, Ludvig Grahn och Patrik Brynolfsson.

Humanisterna Umeå har 180 medlemmar i dagsläget och bland verksamheterna för det gångna året nämndes deltagande i kulturnatta och universitetets välkomstmässa. Medlemmar har även på olika sätt varit behjälpliga vid sekulära ceremonier runt om i länet. Lokalavdelningen har även regelbundna träffar med föreläsare på Bokcafé Pilgatan samt pubkvällar på restaurang Rött.

torsdag 10 mars 2011

Umeåhumanisternas Årsmöte

När: Måndagen den 14 Mars 2010 klockan 19.00

Var: Östra Norrlandsgatan 68, Umeå

Vägbeskrivning för dig som inte hittar.
En källarlokal Öst på stan, en egen inglasad nedgång precis i hörnet av Östra Norrlandsgatan och Fabriksgatan. Några riktmärken: Restaurang Venezia (57an), trafikskolan Öst på stan och Språkförskolan/daghemmet Mården. Parkering i anslutning till språkförskolan (barnen är säkert hemma) eller snett tvärs över gatan.

Kallelsen till detta årsmöte har redan gått ut till alla medlemmar i medlemstidningen Humanist Info, i mitten av Februari.

Välkommen
till förhandlingar, fika och samvaro