tisdag 23 februari 2010

Umeåhumanisternas Årsmöte

Nu blir det en ny erfarenhet för oss här i Umeå, vi ska ha ett årsmöte för en förening som omfattar ett närmast ofantligt område. Men vi förstår om inte alla kommer. Men du som inte kan komma, hör gärna av dig om saker du funderar över, så kan vi se vad vi kan hitta på.
Kallelsen till detta årsmöte har redan gått ut till alla medlemmar i Humanisterna Umeå (den 16:e Feb).

När: Tisdagen den 2 Mars 2010 klockan 19.00

Var: Östra Norrlandsgatan 68, Umeå

Vägbeskrivning för dig som inte hittar.
En källarlokal Öst på stan, en egen inglasad nedgång precis i hörnet av Östra Norrlandsgatan och Fabriksgatan. Några riktmärken: Restaurang Venezia (57an), trafikskolan Öst på stan och Språkförskolan/daghemmet Mården. Parkering i anslutning till språkförskolan (barnen är säkert hemma) eller snett tvärs över gatan.

Välkommen
till förhandlingar, fika och samvaro

fredag 19 februari 2010

Humanistskolan - Del 5


Världen idag: fundamentalism och relativism

I en alltmer globaliserad värld, där identiteter och kulturtillhörigheter successivt luckras upp, frodas religiös konservatism och fundamentalism parallellt med pseudovetenskap och nyandliga rörelser. Dessa idéer ger människor falska förhoppningar om sanning, trygghet och stabilitet. Samtidigt som olika delar av världen knyts samman i olika slags nätverk och ömsesidiga beroenden, så fortsätter etniska, religiösa och politiska motsättningar att splittra mänskligheten. Fundamentalism och ideologisk dogmatism står i stark motsättning till humanistiska principer.Individens självbestämmanderätt är långt ifrån allmänt erkänd. Särskilt kvinnor är närmast rättslösa i vissa delar av världen. En repressiv sexualmoral, oftast med religiösa motiv, innebär utstötning, förföljelse och våld mot människor som inte följer traditionella normer.

Vi har i dag medlen - demokrati, utbildning, vetenskap och teknologi - för att öka människors möjligheter till grundläggande materiellt välstånd och frihet överallt på jorden. En del kulturrelativistiska riktningar ifrågasätter emellertid ofta vetenskapens, modernitetens och humanismens grundläggande förutsättningar och ideal. Kulturrelativister anser att rättighetsideal om demokrati, frihet och jämlikhet är orättfärdigt dominerade av västvärldens tänkande och i själva verket utgör ett slags kulturimperialism. Imperialismen har spelat en i många avseenden negativ roll, men insikten om dessa negativa konsekvenser får inte motverka möjligheterna till förbättrade villkor för stora delar av jordens befolkning.

Humanisterna vill inom ramen för den globala rörelse vi tillhör arbeta för en värld präglad av åsikts- och yttrandefrihet, respekt för oliktänkande och skydd för individens fri- och rättigheter. De mänskliga rättigheterna, såsom de presenterats och utvecklats i en rad internationella dokument och konventioner, uppfyller i stor utsträckning dessa ideal. Detta hindrar inte att Humanisterna i tolkningen av mänskliga rättigheter ser ett behov av att ytterligare stärka individens fri- och rättigheter på bekostnad av traditionellt och religiöst motiverade kollektiva intressen.

Religions- och livssynsfrihet, liksom kulturell mångfald, förutsätter i grunden ett sekulärt samhälle. Religiösa eller etniska grupper bör varken i teorin eller i praktiken tillåtas begränsa fri- och rättigheter för dem man anser ingå i den egna gemenskapen. Om makten över t.ex. familjerätt, skolgång eller sjukvård tillåts ligga hos specifika gruppers ofta självutnämnda ledningar, så offras individuell rättssäkerhet och den allmänna medborgerliga frihet som andra tar för given. Tolerans i mångkulturalismens namn leder ofta till förtryck i den faktiska monokultur som den enskilda individen då tvingas uppleva. Detta gäller i särskilt hög grad kvinnor och barn, men även homosexuella och andra minoriteter.

måndag 15 februari 2010

Hög tid att nominera till Umeåhumanisternas styrelse.

Vilka ska vi välja av alla som vill vara med och jobba för humanismen i Norrland?

Vem vill jobba i en avstressad atmosfär med några andra trevliga humanister?

Vi i den nuvarande "arbetsgruppen" vill hitta en arbetsform där vi kan mötas många, där vi arbetar i den takt vi känner att vi vill och orkar, där vi hittar på roliga upptåg blandat med seriösa funderingar hur vi kan bidrag till vår egen och samhällets utveckling mot en högre humanistisk sfär.

Så lossa på hämningarna, nominera gärna dig själv eller fråga någon medlem som du känner om denne vill vara med i ett glatt gäng med ungdomligt sinne. Eftersom vi valde att inte välja någon valberedning vid bildandet, så tänkte vi att du mailar oss kontaktuppgifter om den som du vill nominera. Sedan ringer vi personen och berättar närmare om våra tankar så att allt känns bra

Så ge oss
NAMN,
TELEFONNUMMER (gärna både hem och mobil)
så sköter vi resten.

Vi finns alltid till hands via
umea@humanisterna.se

Kierkegaard och vår tid

Samtalskväll om existentiella frågor: Kierkegaard och vår tid

För dig som tycker det skulle vara intressant att helt förutsättningslöst diskutera existentiella frågor. Samtalet leds av Anders Ringh, universitetsadjunkt och etikansvarig vid Polishögskolan i Umeå. Ingen anmälan behövs.

NÄR: torsdag 18 februari 2010 18:30 - 20:30
VAR: Folkuniversitetet, Nygatan 43, Västerbottensrummet
ARRANGÖR: Folkuniversitetet
KONTAKT: www.folkuniversitetet.se/umea
PRISUPPGIFT: 20 kr

Lära, tro och maskulinitet

En seminarieserie om religion och manlighet.
Professor Jörgen Straarup berättar om maskulinitet och kristendom

NÄR: onsdag 17 februari 2010 19:00 - 21:00
VAR: Umeå universitet, Lindellhallen Hörsal B
ARRANGÖR: Män för jämställdhet Umeå, Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå kommun
KONTAKT: Anmälan hos SV på 090-12 55 85 eller umea@sv.se
PRISUPPGIFT: Gratis

Denna seminarieserie fortsätter 17 Mars och 7 April. Då om judendom och maskulinitet, respektive islam och maskulinitet.