fredag 30 oktober 2009

Skapelse och evolution i Stadskyrkan 8:e Nov.


Söndagen den 8:e November, med start kl 15, arrangerar Svenska Kyrkan ett antal föredrag i Umeå Stadskyrka med temat: Gud och Darwin - En dag om skapelse och evolution.

Föredrag:

Vem var Darwin?
Kristina Söderberg, naturvetare & folkhögskolelärare

Är DNA Guds skapelsekod?
Stefan Nordström, professor, biolog & genetiker

Tro och vetande – duell eller duett?
Kenneth Nordgren, kyrkoherde & teologie doktor

Missa inte detta!

Mingelträff på Tisdag 3:e November

Vi träffas som vanligt på restaurang Shanghai Tisdagen den 3 November
klockan 19 till 21. Den här gången har vi inte någon speciell talare som inleder, men vi
brukar ju inte vara tysta.

Några av oss träffades en kväll för en tid sedan. Vi kom att prata om många saker, en del lite aktuellare än
andra, men många av dom sakerna tänkte vi diskutera med Dig när du kommer nu på Tisdag.

Välkommen!

söndag 25 oktober 2009

Ingemar bloggar om bibeläventyr


Ingemar Wincent driver en alldeles utmärkt blogg i VK's regi där han ofta tar upp frågor som intresserar en humanist.
Nyligen har han skrivit en inlägg där han tar upp bibelvandringarna i Lycksele, Ersboda-elevernas begravningsbesök i Umeå samt kyrkhörnan på Sjöfruskolan.
Klicka här och läs det!

fredag 9 oktober 2009

Humanist eller humanist, eller kanske både och?


Kvällen på Bokcafé Pilgatan den 6/10 var jag som sagt var, inbjuden till ett samtal med kyrkoherde Lisa Tegby. Titeln på detta möte var: ”Gud finns nog inte …eller? - Om tro, vetande, vidskepelse, förnuft och humanistiska ideal.”

På många sätt var detta samtal både givande och intressant. För mig kändes det särskilt givande att få en möjlighet att försöka förklara vad Humanism är och varför jag definierar mig som Humanist. Men detta samtal kunde ha blivit mycket mera givande, för mig i alla fall, ifall inte Lisa Tegby hela tiden skulle envisas med att förorsaka begreppsförvirring kring den Humanism jag trodde vi skulle diskutera.

Citat från Humanisternas Ide’program:
Humanismen som begrepp:
Det finns minst tre möjliga definitioner av ordet humanism på svenska:
1. Humanism som bildningsideal, där man framhäver det allsidigt mänskliga. (Humanister kallas de som studerar humaniora, dvs. historia, språk, estetik, filosofi m.fl. ämnen.)
2. Humanism som allmänmänskligt engagemang för människor (och djur),ett uppmärk-sammande och uppvärderande av människovärdet och de mänskliga rättigheterna.
3. Humanism som icke-religiös livshållning: ett bejakande av en värld utan gudomliga makter och religiösa dogmer. Denna humanism, som har sina rötter i bland annat grekisk naturfilosofi och i upplysningstraditionen, ger människan själv det fulla ansvaret för sin moral och andlighet.
Internationellt förekommer humanism alltmer i den sistnämnda bemärkelsen: som benämning på en sekulär (världslig, icke-religiös)livsuppfattning. Det är denna användning av ordet som Humanisterna anslutit sig till genom sitt namnval.
Det nuvarande förbundsnamnet antogs 1999, bland annat p.g.a. den internationella humaniströrelsens policy att enbart använda begreppet humanism - utan något tillägg - som officiell beteckning på vår livsåskådning.

I vårat samtal försökte jag fokusera på Humanism nr 3. Upplevde det som att jag försökte återvända till detta flera gånger om men Lisa vill hela tiden bara diskutera Humanism nr 2. Vilket jag inte tror var organisatörens tanke med detta samtal.

Lisa ifrågasatte ifall vi verkligen var humanister och vad vi egentligen gör i denna anda. ”Borde ni inte egentligen heta Förbundet Ateisterna”, sades det t.ex. Vilket ju vittnar om total okunskap om Humanismen nr 3 som livsåskådning. Självklart har vi Humanister (nr 3) ambitioner om att också vara en nr 2 humanist men detta är ju bara en del av verksamheten.

Lisa Tegby är sedan en lång tid tillbaka aktiv i en förening som kallar sig Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn och verkar därför helst vilja diskutera humanism nr 2. Men då är det inte säkert att att det blir så intressanta meningsutbyten när hon sammanförs med en Humanist nr 3. Om kyrkan kan ägna sig åt sådant som står under punkt 2 (och samarbeta med humanisterna kanske) så är väl det utmärkt men det behövs även en organisation som Humanisterna som driver punkt 3. Jag hoppas inte att Lisa Tegby vill försöka förneka det?
/Lars Nilsson

måndag 5 oktober 2009

Jag på Bokcafé Pilgatan !

I morgon ska jag försöka representera Humanisterna på Bokcafé Pilgatan!
Hur ska detta gå? :)

Titel: Gud finns nog inte...eller?
Om tro, vetande, vidskepelse, förnuft och humanistiska ideal diskuterar kyrkoherde Lisa Tegby med Lars Nilsson från förbundet Humanisterna.

NÄR tisdag 6 oktober 2009 Start 18:30 - 20:00
VAR Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan
ARRANGÖR Ordfront, ABF, Fri entré.

söndag 4 oktober 2009

Föreläsningar på Bokcafé Pilgatan

Den kommande veckan är det två föreläsningar på Bokcafé Pilgatan som nog kan vara av intresse.

DEN BLINDE SKAPAREN
Sverker Sörlin, idéhistoriker, med sin nya bok om Darwin och livets sammanhang.
NÄR onsdag 7 oktober 2009 Start 18:30 - 20:00
VAR Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan
ARRANGÖR Pilgatan & Ordfront
KONTAKT www.pilgatan.se
Entré 40:-/20:- ungd o medlem

EN SPANING EFTER GODHETEN
Lena Kjersén Edman kåserar om konsten att vara god (utan att vara mesig) i litteraturen och i livet.
NÄR torsdag 8 oktober 2009 Start 18:30 - 20:00
VAR Bokcafé Pilgatan, korsningen Skolgatan/Pilgatan
ARRANGÖR Pilgatan & Ordfront
KONTAKT www.pilgatan.se
Entré 40:-/20:- ungd o medlem

Kyrkhörna på Sjöfruskolan


Med anledning av ovanstående har jag skrivit följande och skickat till VK i hopp om publicering på Ordet Fritt.
Läs gärna även Humanistbloggen som också tar upp detta ärende.

-----------------------------------
Stor risk för otillbörlig religiös påverkan i Sjöfruskolan

Söndagen den 27:e September var det premiärgudstjänst i den så kallade Kyrkhörnan i Sjöfruskolan på Tomtebo. Genom att hyra in sig i denna skolas lokaler har Ålidhems församling i och med detta fått ytterligare ett kyrkorum.

I denna nybyggda grundskola kommer det nu, i stort sett, varje Söndag att bedrivas gudstjänst. Vid eventuell platsbrist kommer dom vid dessa tillfällen även hyra in sig i en större del av skolans lokaler. Två vardagar i veckan kommer det även att bedrivas verksamhet här under skoltid i form av öppen förskola för föräldrar och barn. I en artikel i tidskriften Spira (4, 2009) framkommer det dessutom att dom i denna skolkyrka kommer att ha pedagoger och en diakon på plats, i ett uttalat syfte att arbeta med ungdomar och familjer. Vad detta betyder framgår inte i denna artikel. Men på Svenska Kyrkans hemsida, där man informerar om denna form av skolkyrkor, framgår tydligt att syftet med denna personalstyrka är att man “vill vara en resurs för skolelever och skolpersonal, på temadagar, lektioner, i samtal, fortbildning m.m.”

Med största sannolikhet kommer denna skolkyrka även att bjuda in Sjöfruskolans elever till gudstjänster i samband med FN-dagen, jul och påsk, samt till diverse teaterföreställningar med kristet tema. Detta görs redan i flera redan etablerade skolkyrkor i landet. Troligtvis kommer dessutom skolkyrkans pedagoger att få bedriva en större mängd religionsundervisning på skolan, under former som mer liknar söndagsskola än adekvat utbildning. Detta görs redan på den närliggande Carlshöjdsskolan i samarbete med Carlskyrkan. En kyrka som även den ingår i Ålidhems församling.

Skolkyrkan på Tomtebo erbjuder alltså en effektiv kanal för marknadsföring av det kristna budskapet till skolbarn och förskolebarn, som församlingen annars har svårt att nå. Men barnens integritet kräver att skolan utgör en ideologisk, politisk och religiös frizon. Mitt syfte med det här inlägget är att värna barnens rätt. Jag vill också uppmärksamma föräldrar och andra berörda, på en stor risk för otillbörlig religiös påverkan i skolan. Ett fenomen som tilltagit under senare år och som de flesta kanske aldrig får kännedom om, då det sker på skoltid utanför föräldrarnas insyn.

Det är väl känt att Svenska kyrkan idag slåss för sin överlevnad och mot vikande medlemstal. Men vi som föräldrar har rätt att protestera när målgruppen för kyrkans värvningsförsök utgörs av våra barn. Om Svenska kyrkan och Ålidhems församling vill nå våra barn, skall dom ta kontakt direkt med föräldrarna i stället.

Men…? Kanske är detta inte ett genomlistigt försök av Ålidhems församling att missionera det kristna budskapet till barnen utan att kritiskt tänkande föräldrar lägger sig emellan? Kanske är det så att Ålidhems församling faktiskt gör detta av ren välvilja och godhet? Men de glömmer då att de är långt ifrån ensamma om att vilja göra anspråk på godhet. De är långt ifrån ensamma som organisation att anse sig ha en livsåskådning eller ideologi som vill göra gott i samhället. Andra livsåskådningar och ideologier har dock varken resurser eller den dåliga smaken att vilja försöka smyga sig på barn sin ideologi i skolmiljön på detta sätt. Hur många fler intresseorganisationer ska kanske erbjudas arbetsrum i denna skola? På vilka grunder kommer man att säga ja, eller nej, till de som är intresserade av att på plats, bland barnen, få tillfälle att sprida sitt budskap?

/ Förälder
-----------------------

Tack Camilla Grepe för input och inspiration!

/Lars Nilsson