tisdag 19 maj 2009

Vad Humanister är för

Efter två blogginlägg där religionen och religiösa föreställningar uteslutande har kritiserats, känner jag att det är lämpligt att påminna om några, av många, företeelser som Humanister istället är för. De som jag presenterar här har jag “lånat“ från lokalföreningen Humanisterna Väst’s blogg.

Vi är för öppen debatt som grund för konfliktlösning och demokrati.

Vi är för profana ceremonier för att markera övergångar i livet.

Vi är för demokrati – ”den hittills bästa formen tills vi hittar en bättre” – som erbjuder alla en ansvarsfull frihet och individens ”befrielse”!

Vi är för det sekulära samhället där stat och religion är skilda åt; den enda ordningen som kan garantera sann religionsfrihet och verklig mångfald.

Vi är för politiska beslut som baseras på den bästa möjliga bedömningen av dess konsekvenser.

Vi är för livet före döden! det vill säga allt det fantastiska vi faktiskt känner till om människans förutsättningar att leva här och nu!

Vi är för ofiltrerade upplevelser av naturens prakt och hemligheter.

Vi är för andliga, eller om du så vill, sinnliga upplevelser! Av t ex naturen, konst och kultur.

Vi är för konstnärliga och andra försök till tolkning av livserfarenheter.

Vi är för det enda men sagolika liv som är oss givet! Alla är vi resultatet av slump, arv och miljö.

Vi är för den verklighet vi upplever med våra sinnen; basen för forskning och samhällsbygge.

måndag 11 maj 2009

Fotboll och Gud ?

Läste ni Guifaren i Lördags? Den delades ut som en bilaga till VK, så jag antar att många i Umeå regionen har fått den i sin hand. Guifaren fungerar som medlemstidning för fotboll/innebandy/handbolls klubben GUIF. Mycket trevligt fanns att läsa om GUIFs verksamhet i denna tidning, men ett helsidesreportage om Carlskyrkan och dess verksamhet i denna tidning gjorde mig milt sagt förvånad. Med anledning av det reportaget skrev jag nedanstående brev till GUIFs kansli och dess ordförande:

Hej GUIF!
Att en idrottsförening förhåller sig neutral i förhållande till religion trodde jag var en självklarhet i vårt sekulära samhälle. Dessutom tror jag att många håller med mig om att detta är av särskilt stor vikt när verksamheten framförallt riktar sig till barn och ungdomar.
Därför var det med särskilt stor förvåning som jag i GUIFs medlemstidning GUIFaren #3 2009 såg att det var ett reportage om Carlskyrkans verksamhet och dess präst Mats Bohman. I detta reportage var vurmandet för kyrkan ”mitt i GUIF byn” och den så kallade kristna värdegrunden mycket tydlig.
Varför har ni egentligen ett reportage om en kristen kyrkas verksamhet i GUIFs medlemstidning? Är det inte lämpligare att ni i denna tidning fokuserar på GUIFs egen verksamhet, eller finns det kanske krafter inom GUIF-ledningen som anser att GUIFs policy innefattar den kristna värdegrunden? Möjligtvis förstår ni kanske bara inte allvaret i att blanda ihop barn- och ungdomsidrott med något som kan tolkas som religiösa ställningstaganden? Själv är jag noga med att ta religion på allvar och det tycker jag att ni också skall göra.
Nog måste ni väl ändå förstå att det finns många fler än jag som förhåller sig starkt kritisk till många företeelser inom kristendomen, och till mycket av det som den kristna kyrkan representerar. Och ni vill väl ändå vara en förening där alla ska känna sig bekväma med sitt medlemskap?
Vänliga Hälsningar,
Lars Nilsson

fredag 8 maj 2009

Darwin och Gud-Tisdag 12 Maj

Den kristna studentorganisationen Credo arrangerar återigen ett evenemang som är öppet för alla, och som kan vara av intresse för en Humanist att lyssna på. Denna gång är det ett seminarium med rubriken ”Darwin och Gud”. Seminariehållare är Stig Olsson, Fil. Dr i växtpatologi, forskare vid SLU i Uppsala och, om jag förstått saken rätt, en kristen vetenskapsman som accepterar evolutionsteorin i stort. Han skall beröra frågor kring vetenskap, teologi och människosyn, t.ex.
- Vilken typ av frågor besvaras resp. besvaras inte av evolutionsteorin?
- Vetenskap vs religion?
- Ateism, deism, teism och livets plats i vetenskapens universum.

Sal S305, Samhällsvetarhuset, Tisdag 12 maj, 19.00

tisdag 5 maj 2009

Kreationister på Noliamässan i sommar.


Här i Umeå finns ett Kreationistmuseum som heter ” Den Förhistoriska Världen”. Detta museum drivs av Mats Molén, en av Sveriges mer kända och aktiva kreationister. Jag har själv relativt nyligen besökt detta museum och förutom en hyfsat fin samling fossiler (vad jag kan bedöma) så var detta besök en ledsam och obehaglig uppvisning i hur starkt behovet av att sprida vetenskapsförakt kan bli hos vissa grupperingar när sanningen inte tilltalar dom. Värst är nog att se att detta museum försöker vända sig till barn och ungdomar med sin pseudovetenskapliga och föraktfulla argumentation, och ett flertal barnteckningar på en vägg vittnar om att de i viss utsträckning har lyckats med att få dit denna sårbara målgrupp.
Än så länge är detta ett litet och ganska oansenligt museum men vid mitt besök förstod jag att det planeras en utbyggnad inom en snar framtid.

Dessutom är det så att ”Den Förhistoriska Världen” även i år har för avsikt att närvara på Noliamässan den 1-9 Augusti i år, såsom dom redan har gjort både år 2005 och 2007. Noliamässan är idag Sveriges största årliga besöksmässa som lockar 125 000 besökare. Här skall dessa kreationister ha en monter riktad framför allt till barn och ungdomar i Noliamässans, så kallade, Ungdomsland. Det finns all anledning för oss Humanister att hålla ögonen på dessa förvillare, så planera gärna in ett besök på Noliamässan i sommar.
/Lars Nilsson

måndag 4 maj 2009

Humanister och Religionskritik

Hade ett samtal med en journalist som arbetade för teveprogrammet Existens, ett livsåskådningsprogram som belyser och granskar religioner och religionens roll i samhället. Vi samtalade om förhållandet mellan barn och religion, och hur eller om, religiösa föräldrar bör föra över sin tro på sina barn.
Efter vårat samtal sa han något i stil med: Du hade ju ganska balanserade åsikter, inte alls som de flesta Humanister som ju ofta vill förbjuda religion och även föräldrars rätt att ta sina barn till kyrkan! Jag blev förvånad och lite upprörd över att en journalist på detta program kunde ha denna fördomsfulla åsikt om Humanister. Så jag försökte påpeka detta genom att svara att jag tror inte att det finns många Humanister som vill förbjuda religion, och att jag i alla fall inte hade träffat på någon Humanist som har hävdat detta.

Att denna svartmålande och felaktiga bild av den typiske Humanisten är spridd även till en journalist, vars jobb är att vara en objektiv granskare av skilda livsåskådningar, är mycket tråkigt tycker jag. Denna bild av den ensidigt religionshatande Humanisten verkar tyvärr finnas hos många, även icke religiösa, människor. Men när en organisation som Humanisterna påtar sig ansvaret att kritisera religiösa företeelser och avkräva rationella argument istället för pseudo-dito verkar denna demonisering följa som ett brev på posten.

I ett samhälle skall alla åsikter, organisationer och företeelser vara tillåtna att kritisera och granska. Och när någon gör sanningsanspråk på något så löst underbyggt som sin religiösa tro är det ju viktigt att argumenten granskas. Men detta med att kritisera religiösa verkar ofta bli för magstarkt även för vissa icke-religiösa av någon anledning. Någon slags ” dom är ju så snälla och goda männinskor som bara vill tro på Gud, så låt dom hålla på och var inte elaka med dom” effekt får jag ibland intrycket att det är frågan om.

Vad både troende och dessa religionskritikskritiska (vilket ord va!) icke-troende måste förstå är att religonskritik inte handlar om att man vill förbjuda religion. Inte heller menar en Humanist att gudstro omedelbart bör avskaffas bara för att man vill debattera sanningshalten i påståendet om hans existens. Själva gudstron i sig, är ju inte problemet, även om en ateist såklart är intresserad av varför man som troende tror på Gud.
Det är ju när individuella, religiösa, vanföreställningar medför att man ger kvinnor ett lägre värde, ser ner på homosexuella, påtvingar sina barn sin tro, och i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter, eller när troende inte accepterar vetenskapen som en källa till kunskap i fall det strider mot deras heliga skrift, som det finns anledning att kritisera religionen. De kloka och goda troende, som klarar av att hålla sig ifrån ovanstående, och liknande företeelser, finns det ju ingen större anledning att attackera, kritisera, eller förbjuda.

Detta är även något som vi Humanister måste försöka var tydliga med i samhälls debatten och i samtal med vänner, och där vi har ett viktigt ansvar, tycker jag. Att vi Humanister försöker vara tydliga när vi i olika sammanhang kritiserar religion att det just är individuella företeelser och inte hela religionen eller alla religiösa som vi kritiserar eller fördömer.
/Lars Nilsson